odczyt z pliku z tworzenie wykresu

Odpowiedz Nowy wątek
2018-05-08 21:18

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 2 lata temu

0

Potrzebuje ten program przerobić tak by wczytywał dane z pliku dane.txt (żeby nie było opcji wybrania pliku, ani żadnej innej) i robił wykres. Czy ktoś mógłby mi pomóc?

package project;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.event.ActionListener;

import javax.swing.JFrame;

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

import javax.swing.JFileChooser;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuBar;
import javax.swing.JMenuItem;
import javax.swing.SwingUtilities;

import org.jfree.chart.ChartFactory;
import org.jfree.chart.ChartFrame;
import org.jfree.chart.ChartPanel;
import org.jfree.chart.JFreeChart;
import org.jfree.chart.plot.PlotOrientation;
import org.jfree.data.xy.XYSeries;
import org.jfree.data.xy.XYSeriesCollection;

public class Plot extends JFrame implements ActionListener {

  private static final long serialVersionUID = 1L;

  protected static File file;
  protected static FileReader fR;
  BufferedReader bufferedReader;
  private List<Double> X = new ArrayList<Double>();
  private List<Double> Y = new ArrayList<Double>();
  public Plot() {
        super("Wykresy");
        setSize(600, 600);
        setLayout(new BorderLayout());

        JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
        JMenu menu = new JMenu("Opcje");
        JMenuItem wczytaj= new JMenuItem("Wczytaj dane");
        JMenuItem load = new JMenuItem("Pobierz dane");

        menuBar.add(menu);

        wczytaj.addActionListener(new ActionListener(){
          public void actionPerformed(ActionEvent e) {
            final JFileChooser fc = new JFileChooser();
            int returnVal = fc.showOpenDialog(fc);
            file = fc.getSelectedFile();
            if (returnVal != JFileChooser.APPROVE_OPTION){
              return;
            }
            try {

              fR = new FileReader(file);
              bufferedReader = new BufferedReader(fR);
              String linia = null;
              while((linia = bufferedReader.readLine()) != null){
                String holder[] = linia.split("\t");
                X.add(Double.parseDouble(holder[0]));
                Y.add(Double.parseDouble(holder[1]));
              }
              XYSeries series = new XYSeries("Nazwa serii 1");
              for(int i = 0;i<X.size();i++) {
                series.add(X.get(i), Y.get(i));
              }
              XYSeriesCollection dataset = new XYSeriesCollection();
              dataset.addSeries(series);
              JFreeChart chart = ChartFactory.createXYLineChart(
                  "Wykres XY",
                  "Opis osi X", 
                  "Opis osi Y", 
                  dataset, 
                  PlotOrientation.VERTICAL, 
                  true, 
                  true, 
                  false
                );

              ChartPanel frame1=new ChartPanel(chart);
              getContentPane().add(frame1);
              revalidate();
            } catch (FileNotFoundException e1) {
              e1.printStackTrace();
            } catch (IOException e1) {
              e1.printStackTrace();
            }

          }
        });
        menu.add(wczytaj);
        menu.add(load);
        add(BorderLayout.NORTH, menuBar);

  load.addActionListener(new ActionListener(){
    public void actionPerformed(ActionEvent e) {
      try {
        Loading.zapis();
      } catch (IOException e1) {
        // TODO Auto-generated catch block
        e1.printStackTrace();
      }

      }
    });
  }

      public static void chart(String arg[]){

      }

  @Override
  public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent arg0) {
  // setLayout(new BorderLayout());
    //setVisible(true);

    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {

      @Override
      public void run() {
        JFrame f = new Plot();
        f.setLocationRelativeTo(null);
        f.setVisible(true);
      }

    });

  }

}
edytowany 1x, ostatnio: Ewelina190, 2018-05-08 21:18

Pozostało 580 znaków

2018-05-09 09:49

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 4 tygodnie temu

0

Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Chcesz żeby program automatycznie wczytywał dane z pliku dane.txt bez potrzeby wybierania tego pliku? Jeśli tak to wystarczy wywalić ten fragment kodu:

final JFileChooser fc = new JFileChooser();
int returnVal = fc.showOpenDialog(fc);
file = fc.getSelectedFile();
if (returnVal != JFileChooser.APPROVE_OPTION){
  return;
}

i na sztywno ustawić:

fR = new FileReader("dane.txt");

Nie zapomnij też sprawdzać, czy udało się plik otworzyć. Jeżeli to nie o to chodziło to postaraj się trochę dokładniej wyjaśnić jak to powinno działać.

To miał być main?

public static void chart(String arg[]){

}

Nigdy nie byłem aż tak dociekliwy i nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że raczej nie zadziała. Funkcja main nie może być pusta bo to z niej wywołujesz inne funkcje i tworzysz obiekty. Twój main mógłby wyglądać tak:

JFrame f = new Plot();
f.setLocationRelativeTo(null);
f.setVisible(true);
edytowany 1x, ostatnio: kiyo, 2018-05-09 09:58

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0