Cześć
Mam pytanie odnośnie dodawania danych do bazy danych w Spring MVC. Mam dwie tabele, Car i CarPart, Jeden Car moze miec wiele elementów w CarPart.
Samo dodawanie za pomocą pliku jsp dla Car działa. Np. <form:input path="carName" />, ale czy z poziomu tego formularza mogę wprowadzić nowe dane do tabeli CarPart która jest listą w Car?.
W kontrolerze wysyłając model danych do widoku mam model.addAttribute("car", new Car()); tylko bo zakładam, że jeśli w Car jest zmapowany @OneToMany to powinno to wystarczyć?

W jaki sposób w jednym formularzu mogę wypełnić także tabelę CarPart?

Model i Kontroler

@Entity
public Class Car{
 @Id
 @GeneratedValue
 @Column(name="carId")
 private Long id;
 private String carName;

 @OneToMany(mappedBy="carPart_carId")
 private List<CarPart> carParts
}

@Entity
public Class CarPart{
 @Id
 @GeneratedValue
 @Column(name="partId")
 private Long id;
 private String partName;

 @ManyToOne
 @JoinColum(carId)
 private CarPart carPart_carId;
}

@Controller
@RequestMapping(method = RequestMethod.GET)
 public String carForm(Model model){
  model.addAttribute("car", new Car());  
 return "addCarForm";
 }

@RequestMapping(method = RequestMethod.POST)
public String processForm(Car car){
 carRep.save(car);
 return "homePage";
}