Nie mogę utworzyć obiektu klasy wewnętrznej.

0

Cześć,

Zdefiniowałem klasę Car z klasą wew. Engine:

package logic;

public class Car
{

  private String brand;
  private Engine engine;

  public Car(String brand, Engine engine)
  {
    this.brand = brand;
    this.engine = engine;
  }

  public String getBrand()
  {
    return brand;
  }

  public void setBrand(String brand)
  {
    this.brand = brand;
  }

  public Engine getEngine()
  {
    return engine;
  }

  public void setEngine(Engine engine)
  {
    this.engine = engine;
  }

  public class Engine
  {

    private String fuelType;
    private double capaity;
    private int cylinderNumber;

    public Engine(String fuelType, double capaity, int cylinderNumber)
    {
      this.fuelType = fuelType;
      this.capaity = capaity;
      this.cylinderNumber = cylinderNumber;
    }

    public String getFuelType()
    {
      return fuelType;
    }

    public void setFuelType(String fuelType)
    {
      this.fuelType = fuelType;
    }

    public double getCapaity()
    {
      return capaity;
    }

    public void setCapaity(double capaity)
    {
      this.capaity = capaity;
    }

    public int getCylinderNumber()
    {
      return cylinderNumber;
    }

    public void setCylinderNumber(int cylinderNumber)
    {
      this.cylinderNumber = cylinderNumber;
    }

    void startEngine()
    {
      System.out.println("Starting engine.");

    }

  }
}

W metodzie main() nie mogę utworzyć obiektu klasy Engine:

package application;

import logic.Car;

public class App
{

  public static void main(String[] args)
  {

    Car car = new Car("BMW", new Engine("diesel", 2.0, 4));

  }

}

Błąd: "Engine cannot be resolved to a type"
Jak mam sie dostać w takim razie do klasy wewnętrznej?
Jej obiekty moga być tworzone tylko w klasie, która ją zawiera?

Pozdro

0

Car.Engine.

0

Hej,

Nic nie oagrniam, dalej źle:

public static void main(String[] args)
  {

    Car.Engine engine = new Car.Engine("diesel", 2.0, 4);

    Car car = new Car("BMW", engine);

  }

https://stackoverflow.com/que[...]nstantiating-inner-class?rq=1

Zrobiłem, to co w tym linku, ale to nic nie daje.

1

Klasa niestatyczna wewnętrzna ma zawsze wskaźnik na klasę otaczającą, więc klasa otaczająca musi istnieć podczas tworzenia niestatycznej klasy zewnętrznej i musi być jakoś podana do konstruktora.

Tutorial o klasach zagnieżdżonych jest tutaj: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/javaOO/nested.html
Jak poczytasz to będziesz wiedział o co chodzi w przykładzie poniżej:

class Parent {
  // niestatyczna klasa wewnętrzna ma wskaźnik i bezpośredni dostęp do pól
  // klasy otaczającej więc możemy to wykorzystać
  class Child {
    Class<?> parentClass() {
      return Parent.this.getClass();
    }

    void printHelloWorld() {
      // przysłoniliśmy metodę z klasy otaczajacej więc musimy użyć
      // konstrukcji Parent.this.metoda() by się do niej dostać
      Parent.this.printHelloWorld();
    }

    void print1() {
      // jeśli jednak nie ma przysłaniania to nie musimy kombinować
      print2();
    }
  }

  private void printHelloWorld() {
    System.out.println("Hello World!");
  }

  private void print2() {
    System.out.println("printer");
  }

  static class StaticChild {
// poniższe nie skompiluje się, bo statyczna klasa nie ma wskaźnika
// do klasy otaczającej
//    Class<?> parentClass() {
//      return Parent.this.getClass();
//    }
  }

  // ta metoda nie może być statyczna, bo statyczna klasa nie ma wskaźnika
  // do klasy otaczającej
  Child makeChild() {
    return new Child();
  }

  // ale jeśli podamy parenta wprost to możemy mieć statyczną metodę
  static Child makeChild(Parent parent) {
    return parent.new Child();
  }

  static StaticChild makeStaticChild() {
    return new StaticChild();
  }
}

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    Parent.StaticChild staticChild = Parent.makeStaticChild();
    Parent parent = new Parent();
    parent.makeChild();
    Parent.makeStaticChild();
    Parent.makeChild(parent);
    parent.new Child();
// poniższe się nie skompiluje z powodów takich jak wcześniej
//    new Parent.Child();
    Parent.Child child = parent.makeChild();
    child.printHelloWorld();
    child.print1();
    System.out.println(child.parentClass());
  }
}

Uwaga 1: w niestatycznej klasie wewnętrznej referencja do klasy otaczającej zawsze istnieje i może być przyczyną wycieków pamięci. Wewnętrzne klasy powinny być niestatyczne tylko jeśli jest do tego konkretny powód. Domyślnie lepiej dorzucać static.

Uwaga 2: static w deklaracjach klas nie jest tym samym co static w deklaracjach zmiennych czy metod. To chyba zresztą oczywiste :]

0

Dzięki, zajmę się tym, ale najpierw z rok odpocznę, bo już nie mam sił.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0