NullPointerException

0

Mam problem z działaniem aplikacji:
Błąd który otrzymuję :
Exception in thread "JavaFX Application Thread" java.lang.RuntimeException: java.lang.reflect.InvocationTargetException
at javafx.fxml.FXMLLoader$MethodHandler.invoke(FXMLLoader.java:1774)
at javafx.fxml.FXMLLoader$ControllerMethodEventHandler.handle(FXMLLoader.java:1657)
at com.sun.javafx.event.CompositeEventHandler.dispatchBubblingEvent(CompositeEventHandler.java:86)
at com.sun.javafx.event.EventHandlerManager.dispatchBubblingEvent(EventHandlerManager.java:238)
at com.sun.javafx.event.EventHandlerManager.dispatchBubblingEvent(EventHandlerManager.java:191)
at com.sun.javafx.event.CompositeEventDispatcher.dispatchBubblingEvent(CompositeEventDispatcher.java:59)
at com.sun.javafx.event.BasicEventDispatcher.dispatchEvent(BasicEventDispatcher.java:58)
at com.sun.javafx.event.EventDispatchChainImpl.dispatchEvent(EventDispatchChainImpl.java:114)
at com.sun.javafx.event.BasicEventDispatcher.dispatchEvent(BasicEventDispatcher.java:56)
at com.sun.javafx.event.EventDispatchChainImpl.dispatchEvent(EventDispatchChainImpl.java:114)
at com.sun.javafx.event.BasicEventDispatcher.dispatchEvent(BasicEventDispatcher.java:56)
at com.sun.javafx.event.EventDispatchChainImpl.dispatchEvent(EventDispatchChainImpl.java:114)
at com.sun.javafx.event.EventUtil.fireEventImpl(EventUtil.java:74)
at com.sun.javafx.event.EventUtil.fireEvent(EventUtil.java:49)
at javafx.event.Event.fireEvent(Event.java:198)
at javafx.scene.Node.fireEvent(Node.java:8413)
at javafx.scene.control.ToggleButton.fire(ToggleButton.java:256)
at com.sun.javafx.scene.control.behavior.ButtonBehavior.mouseReleased(ButtonBehavior.java:182)
at com.sun.javafx.scene.control.skin.BehaviorSkinBase$1.handle(BehaviorSkinBase.java:96)
at com.sun.javafx.scene.control.skin.BehaviorSkinBase$1.handle(BehaviorSkinBase.java:89)
at com.sun.javafx.event.CompositeEventHandler$NormalEventHandlerRecord.handleBubblingEvent(CompositeEventHandler.java:218)
at com.sun.javafx.event.CompositeEventHandler.dispatchBubblingEvent(CompositeEventHandler.java:80)
at com.sun.javafx.event.EventHandlerManager.dispatchBubblingEvent(EventHandlerManager.java:238)
at com.sun.javafx.event.EventHandlerManager.dispatchBubblingEvent(EventHandlerManager.java:191)
at com.sun.javafx.event.CompositeEventDispatcher.dispatchBubblingEvent(CompositeEventDispatcher.java:59)
at com.sun.javafx.event.BasicEventDispatcher.dispatchEvent(BasicEventDispatcher.java:58)
at com.sun.javafx.event.EventDispatchChainImpl.dispatchEvent(EventDispatchChainImpl.java:114)
at com.sun.javafx.event.BasicEventDispatcher.dispatchEvent(BasicEventDispatcher.java:56)
at com.sun.javafx.event.EventDispatchChainImpl.dispatchEvent(EventDispatchChainImpl.java:114)
at com.sun.javafx.event.BasicEventDispatcher.dispatchEvent(BasicEventDispatcher.java:56)
at com.sun.javafx.event.EventDispatchChainImpl.dispatchEvent(EventDispatchChainImpl.java:114)
at com.sun.javafx.event.EventUtil.fireEventImpl(EventUtil.java:74)
at com.sun.javafx.event.EventUtil.fireEvent(EventUtil.java:54)
at javafx.event.Event.fireEvent(Event.java:198)
at javafx.scene.Scene$MouseHandler.process(Scene.java:3757)
at javafx.scene.Scene$MouseHandler.access$1500(Scene.java:3485)
at javafx.scene.Scene.impl_processMouseEvent(Scene.java:1762)
at javafx.scene.Scene$ScenePeerListener.mouseEvent(Scene.java:2494)
at com.sun.javafx.tk.quantum.GlassViewEventHandler$MouseEventNotification.run(GlassViewEventHandler.java:394)
at com.sun.javafx.tk.quantum.GlassViewEventHandler$MouseEventNotification.run(GlassViewEventHandler.java:295)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
at com.sun.javafx.tk.quantum.GlassViewEventHandler.lambda$handleMouseEvent$353(GlassViewEventHandler.java:432)
at com.sun.javafx.tk.quantum.QuantumToolkit.runWithoutRenderLock(QuantumToolkit.java:389)
at com.sun.javafx.tk.quantum.GlassViewEventHandler.handleMouseEvent(GlassViewEventHandler.java:431)
at com.sun.glass.ui.View.handleMouseEvent(View.java:555)
at com.sun.glass.ui.View.notifyMouse(View.java:937)
at com.sun.glass.ui.win.WinApplication._runLoop(Native Method)
at com.sun.glass.ui.win.WinApplication.lambda$null$147(WinApplication.java:177)
at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at sun.reflect.misc.Trampoline.invoke(MethodUtil.java:71)
at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor1.invoke(Unknown Source)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
at sun.reflect.misc.MethodUtil.invoke(MethodUtil.java:275)
at javafx.fxml.FXMLLoader$MethodHandler.invoke(FXMLLoader.java:1771)
... 48 more
Caused by: java.lang.NullPointerException
at pl.moja.biblioteczka.controllers.MainController.setCenter(MainController.java:41)
at pl.moja.biblioteczka.controllers.TopMenuButtonController.openList(TopMenuButtonController.java:26)
... 58 more

Main.java :

package pl.moja.biblioteczka;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.scene.layout.BorderPane;
import javafx.stage.Stage;

import java.util.Locale;
import java.util.ResourceBundle;

public class Main extends Application {

public static void main(String[] args) {
  launch(args);
}

public void start(Stage primaryStage) throws Exception {

  Locale.setDefault(new Locale("en"));
  FXMLLoader loader = new FXMLLoader(this.getClass().getResource("/fxml/BorderPaneMain.fxml"));
  ResourceBundle bundle = ResourceBundle.getBundle("bundles.messages");
  loader.setResources(bundle);
  BorderPane borderPane =loader.load();
  Scene scene = new Scene(borderPane);
  primaryStage.setScene(scene);
  primaryStage.setTitle(bundle.getString("tittle.application"));
  primaryStage.show();
}

}

MainController.java

package pl.moja.biblioteczka.controllers;

  import javafx.fxml.FXML;
  import javafx.fxml.FXMLLoader;
  import javafx.scene.Parent;
  import javafx.scene.layout.BorderPane;

  import java.io.IOException;
  import java.util.ResourceBundle;

public class MainController {

@FXML
private BorderPane borderPane;

@FXML
private TopMenuButtonController topMenuButtonController;

@FXML
private void initialize(){
  topMenuButtonController.setMainController(this);

}

public void setCenter(String fxmlPath) {

  FXMLLoader loader = new FXMLLoader(this.getClass().getResource(fxmlPath));
  ResourceBundle bundle = ResourceBundle.getBundle("bundles.messages");
  loader.setResources(bundle);
  Parent parent = null;
  try {
    parent = loader.load();
  } catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
  }
  borderPane.setCenter(parent);
}

}

TopButtonController.java

package pl.moja.biblioteczka.controllers;

import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.ToggleGroup;

public class TopMenuButtonController {

private MainController mainController;

public TopMenuButtonController(){

}

@FXML
private ToggleGroup toggleButtons;

@FXML
public void openLibrary( ){
  mainController.setCenter("/fxml/Library.fxml");
}

@FXML
public void openList( ) {
  mainController.setCenter("/fxml/ListBooks.fxml");
}

@FXML
public void openStatistic( ) {
  mainController.setCenter("/fxml/Statistics.fxml");
}

public void setMainController(MainController mainController) {
  this.mainController = mainController;

}

@FXML
public void addBook() {
  if(toggleButtons.getSelectedToggle()!=null){
    toggleButtons.getSelectedToggle().setSelected(false);
  }
  mainController.setCenter("/fxml/AddBook.fxml");
}

}

0

Nie znam się na Javie, ale przyjrzałbym się, czy wszystkie pola wszystkich klas są zainicjowane (może w konstruktorach?).

0

pole MainController w TopMenuController jest nullem. Nie tworzysz go w konstruktorze, ani nie wstrzykujesz w zaden inny sposob.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0