Mam problem z tworzeniem prawidłowego kontolera i formularz dodającego pole, które jest połaczone relacją many to many. Czyli tworzenie nowego produktu, w którym stworzę nową kategorię
Encja Produkt

@Table(name = "products")
public class Product {

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  @Column(name = "product_id")
  private Long id;
  private String name;
  private BigDecimal price;
  @ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL,mappedBy = "products")
  private List<Category> categories=new ArrayList<>();
}

Encja Kategoria

@Table(name = "categories")
public class Category {
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
  @Column(name = "category_id")
  private Long id;

  private String name;

  private String description;

  @ManyToMany(cascade = CascadeType.ALL)
  @JoinTable(name = "join_category_product", joinColumns = {@JoinColumn(name = "category_id", referencedColumnName = "category_id")},
      inverseJoinColumns = {@JoinColumn(name = "product_id", referencedColumnName = "product_id")})
  private List<Product> products=new ArrayList<>();}```

Kontroler

 @GetMapping("/add")
  public String add(Model model) {
    model.addAttribute("category", new Category());
    model.addAttribute("product", new Product());
    return "addProduct";
  }
  @PostMapping("/add")
  public String add(Model model,
           @Valid @ModelAttribute("product") Product product,
           Category category,BindingResult result ) {
    product.getCategories().add(category);
    category.getProducts().add(product);
    repository.save(product);

    return "addProduct";
  }

Widok/Formularz

form class="form-horizontal" th:action="@{/product/add}" method="post" th:object="${product}">
      <fieldset>
        <legend class="center-block">Nowy produkt informacje</legend>
        <div class="form-group">
          <label for="name">Nazwa</label>
          <input type="text" class="form-control" id="name" th:field="${product.name}" required="required"
              placeholder="nazwa" name="name"/>
        </div>

        <div class="form-group">
          <label for="category">Kategoria</label>
          <input type="text" class="form-control" id="category" required="required"
              placeholder="kategoria" name="category_name" />
        </div>
        </div>