Czemu po dodaniu dźwięku wav, cała aplikacja się zacina?

0

Plik waży 13MB, czy to z tego powodu, czy po prostu coś jest nie tak z kodem?
Dźwięk słychać w tle, ale cała aplikacja się zacina

import java.awt.Color;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.Font;
import java.awt.Image;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.File;
import java.util.Queue;
import javax.sound.sampled.AudioSystem;
import javax.sound.sampled.Clip;
import javax.swing.*;

public class GlowneOkno extends JFrame implements ActionListener{
  public JButton b1,b2,b3,b4;
  int prawa=300;int gora=250;int szerokosc=200;int wysokosc=100;

  public GlowneOkno(){
    super("ZABIJ JOM");
    setDefaultCloseOperation(DISPOSE_ON_CLOSE);
    setSize(800, 800);
    setVisible(true);
    setLocationRelativeTo(null);
    setResizable(false);
    setLayout(null);
    ///WYWOŁYWANIE PRZYCISKÓW
    b1=dodajPrzycisk("Nowa Gra");
    b1.addActionListener(new nowaGra());
    this.add(b1);

    b2=dodajPrzycisk("Opcje");
    b2.addActionListener(new Opcje());
    this.add(b2);

    b3=dodajPrzycisk("Twórcy");
    b3.addActionListener(new Director());
    this.add(b3);

    b4=dodajPrzycisk("Wyjście");
    b4.addActionListener(new Exit());
    this.add(b4);
    ///WYWOŁYWANIE MUZYKI W TLE, NIESTETY ZACZYNA ZACINAĆ, PLIK WAŻY 13MB
    File muzyka = new File("C:/Users/Krzysiek/Desktop/muzyka.wav");
    PlaySound(muzyka);
    ///IKONA 
    setIconImage(zwrocZdjecie("C:/Users/Krzysiek/Desktop/icon.png"));
    getContentPane().setBackground(Color.BLACK);
  }

  void PlaySound(File Sound)
  {
    try
    {
      Clip clip = AudioSystem.getClip();
      clip.open(AudioSystem.getAudioInputStream(Sound));
      clip.start();

      Thread.sleep(clip.getMicrosecondLength()/1000);
    }
    catch(Exception e)
    {

    }
  }

  private Image zwrocZdjecie(String string) {
    Toolkit zdjecie = Toolkit.getDefaultToolkit();
    Image img = zdjecie.getImage(string);
    return img;
  }

  private JButton dodajPrzycisk(String string) {
    // TODO Auto-generated method stub
    JButton a=new JButton(string);
    a.setToolTipText(string);
    a.setBounds(prawa,gora,szerokosc,wysokosc);
    gora+=125;
    a.setVisible(true);
    a.setFont(new Font("Raanana", Font.BOLD, 25));
    a.setBackground(Color.BLACK);
    a.setForeground(Color.white);
    return a;
  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
    // TODO Auto-generated method stub

  }

}
1

Wywal Thread.sleep()

0

Wiesz może jeszcze w jaki sposób użyć loop, żeby powtarzało się w nieskończoność?

0
clip.setLoopPoints(...);
clip.loop(...);

Szczegóły są tu: https://docs.oracle.com/javas[...]javax/sound/sampled/Clip.html

0

Jeśli chcesz powtarzać całość utworu, to możesz użyć taki kod:

      URL soundFile = new URL("file:C:/Users/Krzysiek/Desktop/muzyka.wav");
      AudioClip clip = Applet.newAudioClip(soundFile);
      clip.loop();

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0