Jak wykonać serializację obiektu na linuksie?? Błąd sun.nio.fs.UnixPath

Odpowiedz Nowy wątek
2018-01-16 18:04

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

Witam, chcę zapisać obiekt do pliku. Oczywiście klasa z której pochodzi obiekt implementuje interfejs Serializable.

import java.io.*;
import java.io.Serializable;

public class ZapisDoPliku {

  // deserialize to Object from given file
  public static Object deserialize(String nowezamowienie) throws IOException,
      ClassNotFoundException {

    FileInputStream fis = new FileInputStream(nowezamowienie);
    ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(fis);
    Object obj = ois.readObject();
    ois.close();
    return obj;
  }

  // serialize the given object and save it to file
  public static void serialize(Zamowienie z, String jakisplik)
      throws IOException {

    FileOutputStream fos = new FileOutputStream(jakisplik);
    ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(fos);
    oos.writeObject(z);

    fos.close();
  }

}

Wywołanie:

ZapisDoPliku.serialize(z, "/home/pawel/IdeaProjects/proj/src/main/java/pl/kurs/zadania/zadanie14/jakisplik");

Przy

oos.writeObject(z);

Dostaję:

Exception in thread "main" java.io.NotSerializableException: sun.nio.fs.UnixPath

Ktoś ma jakiś pomysł? Na macu i windowsie działa poprawnie.

Pozostało 580 znaków

2018-01-16 18:09

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 10 godzin temu

1

screenshot-www.google.pl-2018-01-16-18-08-31.png


Szacuje się, że w Polsce brakuje 50 tys. programistów

Pozostało 580 znaków

2018-01-16 18:11

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

Tam jest tylko:
"Serialize it as a String instead of a Path."

Czego w tym zdaniu nie rozumiesz? - vpiotr 2018-01-16 18:12
Wydawało mi się że właśnie to zastosowałem w kodzie powyżej i dalej to samo. - Sadek__pp 2018-01-16 18:14
Pokaż klasę Zamowienie - vpiotr 2018-01-16 18:17

Pozostało 580 znaków

2018-01-16 18:19

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 1 rok temu

0
package pl.kurs.zadania.zadanie14;
import java.io.IOException;
import java.io.Serializable;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;

public class Zamowienie implements Serializable {

  private Pozycja pozycje[];

  static int ileDodanych = 0; // liczba pozycji w zam�wieniu
  int maksRozmiar; // maksymalna liczba pozycji w zam�wieniu
  Pozycja temp = new Pozycja();

  // konstruktor bezparametrowy � maksRozmiar ustalany na warto�� 10
  public Zamowienie() {
    maksRozmiar = 10;
    pozycje = new Pozycja[maksRozmiar];

  }

  // konstruktor z parametrem okre�laj�cym maksymaln� liczb� pozycji w zam�wieniu

  public Zamowienie(int maksRozmiar) {
    this.maksRozmiar = maksRozmiar;
    pozycje = new Pozycja[maksRozmiar];

  }

  // dodaje podan� pozycj� do zam�wienia ??????????

  public double obliczWartosc(double cena, int iloscSztuk) {

    double wartosc = 0;
    if (iloscSztuk < 5) {
      wartosc = cena * iloscSztuk;
    } else wartosc = a.obliczWartoscZRabatem(cena, iloscSztuk);

    return wartosc;
  }

  @Override
  public String toString() {

    StringBuffer stringBuffer = new StringBuffer();

    for (int i = 0; i < ileDodanych; i++) {
      stringBuffer.append(pozycje[i].toString());
      stringBuffer.append("\n");
    }

    return stringBuffer.toString();
  }

  void dodajPozycje(Pozycja p) {
    //tutaj juz obiekt p jest podwojony

    if (ileDodanych < maksRozmiar) {

      pozycje[ileDodanych] = p;
      ileDodanych++;

    } else {
      System.out.println("Nie mozna dodac: " + p);
    }
    //System.out.println("Nazwa dodawanego produktu: "+p.getNazwaTowaru());
    //System.out.println("Nazwa sprawdzanego produktu: "+pozycje[ileDodanych-2].getNazwaTowaru());
    if (ileDodanych > 1) {
      boolean sprawdzenie = p.getNazwaTowaru().equals(pozycje[ileDodanych - 2].getNazwaTowaru());

      if (sprawdzenie == true) {
        //int wynik = p.getIleSztuk() + pozycje[ileDodanych-1].getIleSztuk();
        int wynik = 1 + pozycje[ileDodanych - 1].getIleSztuk();
        pozycje[ileDodanych - 2].setIleSztuk(wynik);
        ileDodanych = ileDodanych - 1;
        System.out.println("Dodano powtarzajaca sie pozycje: " + p.getNazwaTowaru());

        //obiekt p jako parametr metody dodaj ma tyle sztuk ile w tabeli, a nie tyle co jako p1,p2...
      }
    }
    System.out.println("Dodano pozycję: " + p.getNazwaTowaru() + " w ilosci: " + p.getIleSztuk());
  }

  void usunPozycje(int indeks) {

    for (int i = indeks; i < ileDodanych; i++) {

      pozycje[i] = pozycje[i + 1];

    }
    ileDodanych = ileDodanych - 1;
  }

  void podsumowanie() {
    double suma = 0;
    double cenajedn;
    int iloscjedn;
    double sumajedn;
    for (int i = 0; i < ileDodanych; i++) {
      cenajedn = pozycje[i].getCena();
      iloscjedn = pozycje[i].getIleSztuk();
      if (pozycje[i].getIleSztuk() < 5) {
        sumajedn = cenajedn * iloscjedn;
        suma = suma + sumajedn;
      } else {

        sumajedn = a.obliczWartoscZRabatem(pozycje[i].getCena(), pozycje[i].getIleSztuk());
        suma = suma + sumajedn;
      }

    }
    System.out.println("Razem: " + suma + " zl");
  }

}
Teraz to by się przydało jeszcze zobaczyć klasę "Pozycja". - vpiotr 2018-01-16 18:22

Pozostało 580 znaków

2018-01-16 18:24

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 3 dni temu

Lokalizacja: Siemianowice Śląskie

0

Oczywiście klasa z której pochodzi obiekt implementuje interfejs Serializable.

Ale po co ta zagadka? Normalnie pokazałbyś kod tej klasy, bo to pewnie jest kluczowe. Czy ta klasa też się nie serializuje:

public class Zamowienie
{
 String s;
}

Przeważnie ignoruję niezarejestrowanych użytkowników.
Sorry, to nie miała być zagadka. Po prostu pierwszym błędem które wskazują poradniki jest brak implementacji tego interfejsu - Sadek__pp 2018-01-16 18:40

Pozostało 580 znaków

2018-01-16 18:38

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

Ok klasa pozycja:

import java.io.Serializable;

public class Pozycja implements Serializable {
  private String nazwaTowaru;
  private int ileSztuk;
  private double cena;

  public Pozycja(String nazwaTowaru, int ileSztuk, double cena) {

    this.ileSztuk = ileSztuk;
    this.nazwaTowaru = nazwaTowaru;
    this.cena = cena;
  }

  public Pozycja() {

  }

  public int getIleSztuk() {

    return ileSztuk;
  }

  public String getNazwaTowaru() {

    return nazwaTowaru;
  }

  public double getCena() {

    return cena;
  }

  public void setIleSztuk(int ileSztuk) {
    this.ileSztuk = ileSztuk;
  }

  public void setNazwaTowaru(String nazwaTowaru) {
    this.nazwaTowaru = nazwaTowaru;
  }

  public void setCena(double cena) {
    this.cena = cena;
  }

  public double obliczWartosc(double cena, int iloscSztuk) {
    //zwracaj�c� warto�� pozycji zam�wienia,

    double wartosc = cena * iloscSztuk;

    return wartosc;

  }  

  @Override
  public String toString() {
   String lancuch = "";
    if (ileSztuk<5) {
      lancuch = nazwaTowaru + "    " + cena + " zl    " + ileSztuk + " szt.   " + obliczWartosc(getCena(), getIleSztuk()) + "zl";
    }
    else {
      lancuch = nazwaTowaru + "    " + cena + " zl    " + ileSztuk + " szt.   " + obliczWartoscZRabatem(getCena(), getIleSztuk()) + "zl";
      double rabat = obliczWartosc(getCena(), getIleSztuk()) - obliczWartoscZRabatem(getCena(), getIleSztuk());
      System.out.println("naliczono rabat w wysokosci: " + rabat + "zł");
    }
    return lancuch;

  }

  double obliczWartoscZRabatem(double cena, int ileSztuk){
    double wartoscZRabatem=0;
    // 5–10 szt. rabat 5%

    if (ileSztuk>=5 && ileSztuk<=10)
    {
      double wartoscZRabatem1 = 0.95* obliczWartosc(cena,ileSztuk );
      wartoscZRabatem = wartoscZRabatem1;
    }
   else {

      if (ileSztuk> 10 && ileSztuk <= 20) {
        double wartoscZRabatem2 = 0.90 * obliczWartosc(cena, ileSztuk);
        wartoscZRabatem = wartoscZRabatem2;
      } else {

        if (ileSztuk > 20) {
          double wartoscZRabatem3 = 0.85 * obliczWartosc(cena, ileSztuk);
          wartoscZRabatem = wartoscZRabatem3;
        }

      }
    }

    return wartoscZRabatem;
  }
}

Pozostało 580 znaków

2018-01-16 19:09

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 7 godzin temu

Lokalizacja: U krasnoludów - pod górą

4

Podejrzewam, że nas oszukujesz i nie skopiowałeś dokładnie tego kodu, kóry Ci nie działa.
Albowiem -

 1. podany kod nie powinien powodować tego błedu.
 2. Na co Ci te importy w Zamówienie:

  import java.nio.file.Path;
  import java.nio.file.Paths;

  :‑/ ?


jeden i pół terabajta powinno wystarczyć każdemu
edytowany 2x, ostatnio: jarekr000000, 2018-01-16 19:11
Dzięki, działa - Sadek__pp 2018-01-16 19:23

Pozostało 580 znaków

2018-01-16 19:20

Rejestracja: 2 lata temu

Ostatnio: 1 rok temu

0

Importy pozostały bo próbowałem wcześniej innych opcji zapisu do pliku.

Kod działa, ale na OSX i windows.

Wkleiłem tutaj ten kod albowiem ( :) ) nie powinien powodować błędu a powoduje tylko na linuksie.

A usunięcie tych importów rozwiązało problem :)

edytowany 1x, ostatnio: Sadek__pp, 2018-01-16 19:22

Pozostało 580 znaków

2018-01-16 19:23

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 10 godzin temu

Prawdopodobnie miałeś nieprzekompilowane klasy.


Szacuje się, że w Polsce brakuje 50 tys. programistów

Pozostało 580 znaków

2018-01-16 21:54

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 3 dni temu

Lokalizacja: Siemianowice Śląskie

0

To nie Linux winny, a Twój stary kod, którego nikt nie widział.


Przeważnie ignoruję niezarejestrowanych użytkowników.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0