Witajcie,
Zastanawiam się jak ten kod:
canvasHTML.globalCompositeOperation = "destination-out";
preniesć do javaFX graphics, bo tam jest tylko ten głupi blendmode teraz, w którym nie ma DEST_OUT.....
javafxCanv.setGlobalBlendMode(BlendMode)

Pomocy!!