Liczenie wyrazów i zdań

0

Muszę policzyć wyrazy i zdania w tekście. Mam obecnie coś takiego:

import java.io.*;
import java.util.Scanner;

class zad{

public static void main(String[] args) {
  try {
    System.out.println("Podaj ścieżkę dostępu do pliku: ");
    BufferedReader bufferr = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    String sciezka = bufferr.readLine();
    FileReader in = new FileReader(sciezka);
    System.out.println("Liczba slów: " + slowa(in));
    in.close();
    buffer.close();

  } catch (FileNotFoundException e) {
    System.out.println("Plik nie istnieje");
    System.exit(1);
  } catch (IOException ex) {
    ex.printStackTrace();
  }
}

public static int slowa(FileReader plik) {
  Scanner s = new Scanner(plik);
  int licznik = 0;
  while (s.hasNext()) {
    s.useDelimiter("\\s*.\\s*").next();
    licznik++;
  }
  s.close();
  return licznik;
}
}

Tylko liczy ilość liter bez kropki. Usunięcie useDelimiter(), liczy słowa ale jeśli kropka jest osobno również ją policzy. Jak to rozwiązać, aby liczyło tylko wyrazy do końca zdania(. ! ?)

0

Metoda useDelimiter() nie służy do tego, by była wywoływana w pętli. Innymi słowy, ona zmienia konfigurację całego scannera i wystarczy wywołać ją raz.

Natomiast ja osobiście podszedłbym do tego inaczej:

 1. wczytywanie pliku linijka po linijce,
 2. wyszukiwanie w każdej linijce ciągów tekstu będących wyrazami (wyrażenie regularne),
 3. jeśli linijka kończy się wyrazem z myślnikiem na końcu, oznacza to przeniesienie wyrazu do następnej linijki - wtedy go nie zliczam, podliczony on zostanie w następnej linii.

W ten sposób jakieś dziwne ciągi znaków interpunkcyjnych czy duże wcięcia nie będą Cię w ogóle obchodzić.

0
zyxist napisał(a):

Metoda useDelimiter() nie służy do tego, by była wywoływana w pętli. Innymi słowy, ona zmienia konfigurację całego scannera i wystarczy wywołać ją raz.

Natomiast ja osobiście podszedłbym do tego inaczej:

 1. wczytywanie pliku linijka po linijce,
 2. wyszukiwanie w każdej linijce ciągów tekstu będących wyrazami (wyrażenie regularne),
 3. jeśli linijka kończy się wyrazem z myślnikiem na końcu, oznacza to przeniesienie wyrazu do następnej linijki - wtedy go nie zliczam, podliczony on zostanie w następnej linii.

W ten sposób jakieś dziwne ciągi znaków interpunkcyjnych czy duże wcięcia nie będą Cię w ogóle obchodzić.

Czyli muszę zapoznać się z metodami klasy Pattern i Matcher?

0

Tak, dokładnie z nimi, ale bez obaw - nie są one trudne :).

0

Ok mam na szybko kod,który liczy zdania(później go dostosuję pod mój program):


import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;
class Main{
public static void main(String[] args){  
final String regex = "[a-zA-Ząćłęóżźń]+\\.";
final String string = "Ogólnie metody. rozwiązywania układów równań. ą."; //do testów

final Pattern pattern = Pattern.compile(regex);
final Matcher matcher = pattern.matcher(string);
int licznik = 0;
//int licznik1 = 0;
while (matcher.find()) {
  licznik++;
}
System.out.println("zdanie: "+licznik);

  }
}

Ale mam kilka pytań:

 1. Czy da się dodać do regex jakos "lub" (chodzi mi o coś takiego jak ||, aby uwzględnić jeszcze inne znaki końca zdania )?
 2. Da się liczyć wyrazy z regex czy trzeba tworzyć regex2?
 3. Jak uwzględnić polskie znaki?
 4. W jaki sposób zliczyć że w 10 zadaniach było 11 wyrazów w 2 z było ich np 5?
0

Kod wygląda następująco:

import java.io.*;
import java.util.Scanner;
import java.util.regex.Matcher;
import java.util.regex.Pattern;

class zad{

public static void main(String[] args) {
  try {
    System.out.println("Podaj ścieżkę dostępu do pliku: ");
    BufferedReader buffer = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
    String sciezka = buffer.readLine();
    FileReader in = new FileReader(sciezka);
    FileReader in1 = new FileReader(sciezka);
    System.out.println("Liczba zdań: " + zdania(in));
    System.out.println("Liczba wyrazów: " + wyraz(in1));
    in.close();
    in1.close();
    buffer.close();

  } catch (FileNotFoundException e) {
    System.out.println("Plik nie istnieje");
    System.exit(1);
  } catch (IOException ex) {
    ex.printStackTrace();
  }
}

public static int zdania(FileReader plik) {
  Scanner s = new Scanner(plik);
  String regex = "\\.";
  Pattern pattern = Pattern.compile(regex);
  int licznik = 0;
  while (s.hasNext()) {
    String wiersz = s.next();
    Matcher matcher = pattern.matcher(wiersz);
    if(matcher.find())
    licznik++;
  }
  s.close();
  return licznik;
}

public static int wyraz(FileReader plik) {
  Scanner s = new Scanner(plik);
  String regex = "\\w";
  Pattern pattern = Pattern.compile(regex);
  int licznik = 0;
  while (s.hasNext()) {
    String wiersz = s.next();
    Matcher matcher = pattern.matcher(wiersz);
    if(matcher.find())
    licznik++;
  }
  s.close();
  return licznik;
}

}

Nadal aktualne pytania:1,3 i 4
Będę bardzo wdzięczny za odpowiedź :)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0