Co jest nie tak? Program java

0

Witam! Otóż mam taki kod:


import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import java.util.*;
import java.io.*;

public class TaskKiller extends JFrame implements ActionListener {
  JButton exitBtn, minimizeBtn, maximizeBtn, OkExitBtn;
  JFrame frame, minimizedFrame, err;

  public static void main(String[] args)
  {
    String task = null; 
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    new TaskKiller();

  }

  public TaskKiller()
  {
    Dimension dim = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize();
    double xFrame = dim.getWidth() - 455;
    double yFrame = dim.getHeight() - 225;
    double xMFrame = dim.getWidth() - 50;
    double yMFrame = dim.getHeight() - 100;

    minimizedFrame = new JFrame();
    minimizedFrame.setUndecorated(true);
    minimizedFrame.setVisible(false);
    minimizedFrame.setBounds((int)xMFrame,(int)yMFrame, 50,50);
    minimizedFrame.setResizable(false);
    minimizedFrame.setAlwaysOnTop(true);

    frame = new JFrame("TaskKiller");
    frame.setResizable(false);
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frame.setBounds((int)xFrame,(int)yFrame,450,175);
    frame.setUndecorated(true);
    frame.setVisible(true);
    frame.setAlwaysOnTop(true);
    frame.setBackground(Color.black);

    err = new JFrame("Error");
    err.setVisible(false);
    err.setResizable(false);
    err.setLocationRelativeTo(null);
    err.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    err.setSize(500,500);

    minimizeBtn = new JButton();
    minimizeBtn.setBounds(390, 0, 30, 30);
    minimizeBtn.setBackground(Color.blue);
    minimizeBtn.addActionListener(this);

    maximizeBtn = new JButton();
    maximizeBtn.setBounds(0,0,0,0);
    maximizeBtn.setBackground(Color.blue);
    maximizeBtn.addActionListener(this);

    exitBtn = new JButton();
    exitBtn.setBounds(420, 0, 30,30);
    exitBtn.setBackground(Color.red);  
    exitBtn.addActionListener(this);

    OkExitBtn = new JButton();
    OkExitBtn.setBounds(220, 450, 30,50);  
    OkExitBtn.addActionListener(this);

    frame.add(exitBtn);
    frame.add(minimizeBtn);
    minimizedFrame.add(maximizeBtn);

  }
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    Object source = e.getSource();

    if(source==exitBtn||source==OkExitBtn)
    {
      err.dispose();
      minimizedFrame.dispose();
      frame.dispose();
    }
    else if(source==minimizeBtn)
    {
      frame.setVisible(false);
      minimizedFrame.setVisible(true);
    }
    else if(source==maximizeBtn)
    {
      minimizedFrame.setVisible(false);
      frame.setVisible(true);
      minimizeBtn.setBounds(390, 0, 30, 30);
      minimizeBtn.setSize(30,30);
    }
    else
    {
      err.setVisible(true);
    }
  }

}

I co jakiś czas, gdy uruchamiam program, przycisk "minimizeBtn", zakrywa całą dostępną przestrzeń, zamiast tylko swoje 30x30 px w rogu... Co może to powodować? Da się temu zaradzić? Prosiłbym o pomoc...

0

Brakuje ci @Override przed public void actionPerformed(ActionEvent e) { ?

1

Dodaj

 frame.setLayout(null);

gdzieś przed

    frame.add(exitBtn);
    frame.add(minimizeBtn);

Wyjasnienie: masz defaultowy layout - BorderLayout i wkładasz wszystko do Center (domyślnie). Swing głupieje.

Jeszcze

 frame.setVisible(true);

Przenieś na koniec metody (inaczej może sie wyświetlić nie w pełni narysowane).

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0