Java EE baza servlety klasy DAO

Odpowiedz Nowy wątek
2017-07-23 13:33
0

Witam mam pytanie czy taki mechanizm jest poprawny ? a mianowicie chodzi mi o klasy dao ktore przekazywane sa w taki sposob jak ponizej do servletów i żądań.

package Dao;

import java.util.List;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityTransaction;

import encje.Temat;
import encje.Uzytkownik;

  public class TematyDAO {
    private EntityManager em;

    public TematyDAO(EntityManager em){
      this.em = em;
    }
    public List<Temat> pobierzTematy(){
      List<Temat> tematy = this.em.createQuery("SELECT t from Temat t").getResultList();
      return tematy;
    }
    public List pobierzIloscTematowWKategori(String id){
      List tematy = this.em.createQuery("SELECT count(t) from Temat t where t.kategoria ="+id).getResultList();
      return tematy;
    }
    public List<Temat> pobierzPoKategori(String id){
      List<Temat> tematy = this.em.createQuery("SELECT t from Temat t where t.kategoria ="+id).getResultList();
      return tematy;
    }
    public Temat pobierzTemat(int id){
      this.em.clear();
      return this.em.find(Temat.class, id);
    }

    public boolean dodajTemat(Temat t){
      EntityTransaction et = em.getTransaction();
      try{
        et.begin();
        em.persist(t);
        et.commit();
        return true;
      }catch(Exception e){
        e.printStackTrace();
        et.rollback();
        return false;
      }
    }

  }
----------------------------------------------------------------------
package DB;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityManagerFactory;
import javax.persistence.Persistence;
import javax.servlet.ServletContextEvent;
import javax.servlet.ServletContextListener;
import javax.servlet.annotation.WebListener;

@WebListener
public class DBConfig implements ServletContextListener {
  private static EntityManagerFactory emf;

  @Override
  public void contextDestroyed(ServletContextEvent arg0){
    if(emf != null && emf.isOpen()){
      emf.close();
    }

  }

  @Override
  public void contextInitialized(ServletContextEvent arg0){
    emf = Persistence.createEntityManagerFactory("mojabaza");
  }

  public static EntityManager createEntityManager(){
    if(emf != null)
      return emf.createEntityManager();
    else
      return null;
  }
}
---------------------------------------------------------------------------------------
package DB;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.servlet.ServletRequest;
import javax.servlet.ServletRequestEvent;
import javax.servlet.ServletRequestListener;
import javax.servlet.annotation.WebListener;

import Dao.KategoriaDAO;
import Dao.TematyDAO;
import Dao.UzytkownicyDAO;
import Dao.WpisyDAO;

/**
 * Application Lifecycle Listener implementation class InicjatorDB
 *
 */
@WebListener
public class InicjatorDB implements ServletRequestListener {

  public void requestDestroyed(ServletRequestEvent arg0) { 
     // TODO Auto-generated method stub
  }

  public void requestInitialized(ServletRequestEvent arg0) { 
     EntityManager em = DBConfig.createEntityManager();
     UzytkownicyDAO uzytkownicyDAO = new UzytkownicyDAO(em);
     TematyDAO tematyDAO = new TematyDAO(em);
     WpisyDAO wpisyDAO = new WpisyDAO(em);
     KategoriaDAO kategoriaDAO = new KategoriaDAO(em);
     ServletRequest req = arg0.getServletRequest();
     req.setAttribute("wpisyDAO", wpisyDAO);
     req.setAttribute("tematyDAO", tematyDAO);
     req.setAttribute("uzytkownicyDAO", uzytkownicyDAO);
     req.setAttribute("kategoriaDAO", kategoriaDAO);
  }

}
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
package servlety;

import java.io.IOException;
import java.util.List;

import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import Dao.KategoriaDAO;
import Dao.TematyDAO;
import encje.Kategoria;
import encje.Temat;

@WebServlet("/index")
public class IndexSerwlet extends HttpServlet {
  private static final long serialVersionUID = 1L;

  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    TematyDAO dao = (TematyDAO) request.getAttribute("tematyDAO");
    List<Temat> tematy = dao.pobierzTematy();
    request.setAttribute("tematy", tematy);
    KategoriaDAO dao1 = (KategoriaDAO) request.getAttribute("kategoriaDAO");
    List<Kategoria> kategorie = dao1.pobierzKategorie();
    request.setAttribute("kategorie", kategorie);

    String id = "1";
    List t = dao.pobierzIloscTematowWKategori(id);
    System.out.print(id);
    System.out.print(t);

    request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/widok/index.jsp").forward(request, response);

    }

  protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {

    doGet(request, response);
  }

}

pokazuje akurat jeden z serwletów bo reszta jest na tej samej zasadzie

Pozostało 580 znaków

2017-07-23 16:48
0

Nie widzę nic złego w przekazaniu dao jako atrybut requesta. Natomiast sposób w jaki uzyskujesz EntityManagera i transakcje to nie jest Java EE. To jest Java SE. W Javie EE musiałbyś pobierać EM przez @PersistenceContext i włączać transakcję przez EJB. Albo w Java EE 7 użyć adnotacji @Transactional. To jest już identycznie jak w springu. Odpada kod zarządzający transakcjami i EMF.

Chodzi więc o to, pod jaki system piszesz aplikację. Czy pod EE 7, EE 6, czy pod Tomcata albo Jetty. Jeżeli pod te ostatnie, które nie są EE, to ok. Ale w temacie wątku napisałeś EE. Ten kod zadziała również na EE, choć nie jest zgodny z zaleceniami dla tej platformy. A tu masz wątek o DAO i EJB: Architektura aplikacji Java EE.

Korzyści z używania Springa są takie, że piszesz sobie kod nie myśląc o tym, na jakim serwerze to ma działać. Spring zajmie się dostosowaniem do środowiska serwerowego, poprzez odpowiednią konfigurację.


Przeważnie ignoruję niezarejestrowanych użytkowników.

Pozostało 580 znaków

2017-07-23 17:02
0

bo równiez chce zrobic to w springu i wyglada to tak

package pl.forum.encje;

import java.sql.Timestamp;
import java.util.Date;
import java.util.Set;

import javax.persistence.*;

@Entity
@Table(name="temat")

public class Temat {
  @Id
  @GeneratedValue
  private int id;
  private Date data;
  @ManyToOne
  @JoinColumn(name="kategoria")
  private Kategoria kategoria;

  private String tytul;
  @Lob
  private String tresc;

  @ManyToOne
  @JoinColumn(name="uzytkownik")
  private Uzytkownik uzytkownik;
  @OneToMany(mappedBy="temat", fetch=FetchType.EAGER)
  @OrderBy("data ASC")
  private Set<Wpis> wpisy;
  public int getId() {
    return id;
  }
  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }

  public Date getData() {
    return data;
  }
  public void setData(Date data) {
    this.data = data;
  }
  public String getTytul() {
    return tytul;
  }
  public void setTytul(String tytul) {
    this.tytul = tytul;
  }
  public String getTresc() {
    return tresc;
  }
  public void setTresc(String tresc) {
    this.tresc = tresc;
  }
  public Uzytkownik getUzytkownik() {
    return uzytkownik;
  }
  public void setUzytkownik(Uzytkownik uzytkownik) {
    this.uzytkownik = uzytkownik;
  }
  public Set<Wpis> getWpisy() {
    return wpisy;
  }
  public void setWpisy(Set<Wpis> wpisy) {
    this.wpisy = wpisy;
  }
  public Kategoria getKategoria() {
    return kategoria;
  }
  public void setKategoria(Kategoria kategoria) {
    this.kategoria = kategoria;
  }

}
--------------------------------------------------------
package pl.forum.dao;

import java.util.List;

import pl.forum.encje.Temat;

public interface ITemat {

  public List<Temat> pobierzTematy();

}
--------------------------------------------------------------
package pl.forum.dao;

import java.util.List;

import javax.persistence.EntityManager;
import javax.persistence.EntityTransaction;
import javax.persistence.PersistenceContext;
import javax.transaction.Transactional;

import org.hibernate.Query;
import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Repository;

import pl.forum.encje.Kategoria;
import pl.forum.encje.Temat;

@Repository
@Transactional
public class ITematImpl implements ITemat {
  @Autowired
  SessionFactory sessionFactory;

  @Override
  public List<Temat> pobierzTematy() {
    Session session = sessionFactory.getCurrentSession();
    Query query = session.createQuery("from Temat");
    List<Temat> tematlist = query.list();
    session.flush();
    return tematlist;
  }

}
---------------------------------------------------------------------------------------------
package pl.forum.controllers;

import java.util.List;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

import pl.forum.dao.IKategoria;
import pl.forum.dao.ITemat;
import pl.forum.encje.Kategoria;
import pl.forum.encje.Temat;

@Controller
public class indexController {

  @Autowired
  ITemat iTemat;
  @Autowired
  IKategoria iKategoria;

  @RequestMapping("/index")
  public String home(Model model) {
    List<Temat> tematy = iTemat.pobierzTematy();
    model.addAttribute("tematy", tematy);
    List<Kategoria> kategorie = iKategoria.pobierzKategorie();
    model.addAttribute("kategorie", kategorie);
    return "index";
  }
  @RequestMapping("/wyloguj")
  public String wyloguj(Model model) {
    return "login";
  }
  @RequestMapping("/rejestruj")
  public String rejestracja(Model model) {
    return "rejestracja";
  }
  @RequestMapping("/login")
  public String login(Model model) {
    return "login";
  }
}

oczywiscie to tez tylko opcja tematów ale chodzi mi o sam schemat czy lepiej zrobic calosc w springu i czy moj schemat powyzej springa jest poprawny z góry dzieki :)

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0