Dlaczego po dodaniu ImageIcona do JLabela jlabel mi sie powieksza?
Korzystam z Grid Bag Layout

public class Window extends JFrame{

	private static final long serialVersionUID = 1L;

	DefaultComboBoxModel<String> boxModel = new DefaultComboBoxModel<String>();
	JComboBox<String> pagesList;
	JLabel tagInfo;
	JLabel pagesInfo;
	JList list;
	JScrollPane tagList;
	JTextArea editorText;
	JScrollPane editor;
	JButton but1;
	JButton but2;
	JButton but3 ;
	JButton but4;
	JButton but5;
	boolean flagIsChange = true;
	int whichModel = 0;
	JLabel photo;
	int postFotoSelector = 0;
	
	public Window(){
		initGui();
		setVisible(true);
	}
	
	void initGui(){
		setSize(1000,725);
		setLayout(new GridBagLayout());
		setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
		setResizable(false);
		
		
		tagInfo = new JLabel();
		pagesInfo = new JLabel();
		photo = new JLabel();
		photo.setOpaque(true);
		photo.setBackground(new Color(255,0,0));
		Image img = null;
		try {
			img = ImageIO.read(new File("Galeria/1.jpg"));
		} catch (IOException e) {
			e.printStackTrace();
		}
		Image dimg = img.getScaledInstance(300, 300, Image.SCALE_DEFAULT); 
		photo.setIcon(new ImageIcon(dimg)); //TU JEST PROBLEM !!!
        //Gdy wracam zeskalowany obrazek Jlabel zwieksza wysokosc. Co zrobic aby Jlabel sie nie zmienial a obrazek po prostu pojawil sie w nim. Dodam ze jak zmienie wartosci z 300 na malutka to tylko troszke jlabel sie powieksza
		
		
		list = new JList();
		tagList = new JScrollPane(list);
		
		boxModel = new DefaultComboBoxModel<String>();
		pagesList = new JComboBox<>(boxModel);
		boxModel.addElement("Posty");
		boxModel.addElement("Zdjęcie");
		
		but1 = new JButton("but1");
		but2 = new JButton("but2");
		but3 = new JButton("but3");
		but4 = new JButton("but4");
		but5 = new JButton("but5");
		
		GridBagConstraints c = new GridBagConstraints();
		c.weightx = 1;
		c.weighty = 1;
		c.fill = GridBagConstraints.BOTH;
		c.gridx = 0;
		c.gridwidth = 1;
        c.gridy = 0;
   
		add(tagInfo,c);
		
		c.gridx = 1;
		c.gridwidth = 1;
        c.gridy = 0;
		add(pagesInfo,c);
		
		c.gridx = 2;
		c.gridwidth = 3;
        c.gridy = 0;
		add(pagesList,c);
		
		c.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
		c.ipady = 620;
		c.weightx = 1;
		c.weighty = 1;
		c.gridwidth = 2;
		c.gridx = 0;
		c.gridy = 1;
		add(tagList,c);
		
		c.gridx = 2;
		c.gridwidth = 3;
		c.gridy = 1;	
		add(photo,c);
		
		c.ipady = 0;
		c.gridx = 0;
		c.gridwidth = 1;
		c.gridy = 2;
		c.ipady = 0;
		add(but1,c);
		
		c.gridx = 1;
		c.gridy = 2;
		add(but2,c);
		
		c.gridx = 2;
		c.gridy = 2;
		add(but3,c);

		c.gridx = 3;
		c.gridy = 2;
		add(but4,c);

		c.gridx = 4;
		c.gridy = 2;
		add(but5,c);
	}
	
	public static void main(String args[]){
		new Window();
	}

}