[Android] Problem z Buttonem w MapView

0

Cześć! Mam problem z Buttonem, który znajduje się w środku MapView.

<com.google.android.gms.maps.MapView
    android:id="@+id/map"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">

    <Button
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:text="UPDATE DATA"
      android:layout_gravity="center_horizontal"
      android:id="@+id/updateMarkers"/>

</com.google.android.gms.maps.MapView>

Jeśli inicjalizuję button tak jak poniżej to nie jest on widoczny po uruchomieniu aplikacji. Jeśli inicjalizuję go po inicjalizacji MapView - button jest nullem.
Proszę o pomoc :)

public View onCreateView(LayoutInflater inflater, @Nullable ViewGroup container, @Nullable Bundle savedInstanceState){
    View view = inflater.inflate(R.layout.graph_fragment, container, false);

    updateMarkerData = (Button) view.findViewById(R.id.updateMarkers);
    updateMarkerData.setVisibility(View.VISIBLE);

    try {
      MapsInitializer.initialize(getActivity().getApplicationContext());
    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }

    mapView = (MapView) view.findViewById(R.id.map);
    mapView.onCreate(savedInstanceState);
    mapView.onResume();

    presenter = new GraphPresenter(this, InstagramPreference.getToken(getContext()));

    presenter.subscribe();

    googleApiClient = new GoogleApiClient.Builder(getContext())
        .enableAutoManage(getActivity(), this)
        .addConnectionCallbacks(this)
        .addApi(LocationServices.API)
        .addApi(Places.GEO_DATA_API)
        .addApi(Places.PLACE_DETECTION_API)
        .build();

    googleApiClient.connect();

    return view;
  }
0

To nie zadziała, MapView nie może zawierać w sobie innych kontrolek. Jeżeli chcesz mieć coś nałożone na mapę, to zrób sobie overlaya.

Grupować inne widoki mogą tylko layouty, czyli widoki dziedziczące po ViewGroup. MapView dziedziczy po FrameLayout, czyli przechowuje tylko jeden widok - mapę właśnie

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0