Witam, pisze małą grę przy użyciu bibliotek Kryonet oraz LWJGL i napotkałem problem. Przy wyświetlaniu napisu dostaję tylko biały prostokąt... Sprawdzałem wiele różnych opcji dodawania napisu i niestety cały czas uzyskuję ten sam efekt. Może miał ktoś podobny problem.

package mygame;

import java.awt.Color;
import java.awt.Font;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;

import org.lwjgl.opengl.Display;
import org.lwjgl.opengl.DisplayMode;
import org.lwjgl.opengl.GL11;
import org.newdawn.slick.GameContainer;
import org.newdawn.slick.Graphics;
import org.newdawn.slick.TrueTypeFont;

import com.esotericsoftware.kryonet.Listener;

public class ClientProgram extends Listener {

  static Player player = new Player();
  static Network network = new Network();
  static Map<Integer, MPPlayer> players = new HashMap<Integer, MPPlayer>();
  private static TrueTypeFont font;
  private static Font awtFont;

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    Display.setDisplayMode(new DisplayMode(512, 512));
    Display.setTitle("Uciekaj albo giń!");
    Display.create();

    // Init GL
    GL11.glMatrixMode(GL11.GL_PROJECTION);
    GL11.glLoadIdentity();
    GL11.glOrtho(0, Display.getWidth(), 0, Display.getHeight(), -1, 1);
    GL11.glMatrixMode(GL11.GL_MODELVIEW);
    awtFont = new Font("Time News Roman", Font.BOLD, 24);
    font = new TrueTypeFont(awtFont, true);
    network.connect();

    while (!Display.isCloseRequested()) {
      GL11.glClear(GL11.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL11.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
      GL11.glLoadIdentity();
      update();
      render(null, null);

      Display.update();
      Display.sync(60);
    }

    Display.destroy();
    System.exit(0);
  }

  public static void update() {
    player.update();

    // Aktualizacja pozycji
    if (player.networkPosition.x != player.position.x) {
      // Wyslij pozycje X
      PacketUpdateX packet = new PacketUpdateX();
      packet.x = player.position.x;
      network.client.sendUDP(packet);

      player.networkPosition.x = player.position.x;
    }
    if (player.networkPosition.y != player.position.y) {
      // Wyslij pozycje Y
      PacketUpdateY packet = new PacketUpdateY();
      packet.y = player.position.y;
      network.client.sendUDP(packet);

      player.networkPosition.y = player.position.y;
    }
  }

  public static void render(GameContainer gc, Graphics g) {

    // Renderowanie gracza
    font.drawString(20.0f,20.0f,"Test drawing string.");
    GL11.glColor3f(0, 0, 1);
    GL11.glBegin(GL11.GL_TRIANGLE_FAN);
    GL11.glVertex2f(player.position.x - 8, player.position.y - 8);
    GL11.glVertex2f(player.position.x + 8, player.position.y + 8);
    GL11.glVertex2f(player.position.x - 8, player.position.y + 8);
    GL11.glVertex2f(player.position.x + 8, player.position.y - 8);
    GL11.glEnd();

    // Renderowanie innych graczy
    GL11.glColor3f(1, 0, 0);
    GL11.glBegin(GL11.GL_TRIANGLES);
    for (MPPlayer mpPlayer : players.values()) {
      if (player.position.x != mpPlayer.x || player.position.y != mpPlayer.y) {
        GL11.glColor3f(1, 0, 0);
        GL11.glBegin(GL11.GL_TRIANGLES);
        GL11.glVertex2f(mpPlayer.x, mpPlayer.y + 8);
        GL11.glVertex2f(mpPlayer.x + 8, mpPlayer.y - 8);
        GL11.glVertex2f(mpPlayer.x - 8, mpPlayer.y - 8);
      } else {
        GL11.glColor3f(0, 1, 0);
        GL11.glBegin(GL11.GL_TRIANGLES);
        GL11.glVertex2f(mpPlayer.x, mpPlayer.y + 20);
        GL11.glVertex2f(mpPlayer.x + 20, mpPlayer.y - 20);
        GL11.glVertex2f(mpPlayer.x - 20, mpPlayer.y - 20);
        Counter packet = new Counter();
        packet.counter += 1;
        network.client.sendTCP(packet);
      }

    }
    GL11.glEnd();
  }
}