Typ enum

0

Mam kilkanaście klas X1, X2.. XN, w każdej jest zdefiniowany publiczny typ enum (nazwa typu enum jest taka sama w tych klasach, np. SortTyp, wartości są różne). Dodatkowo wszystkie te klasy X1..XN są dziedziczone z tego samego przodka.

W jaki sposób zaimplementować parametr jakiejś metody jako jeden z tych kilkunastu typów enum, po to aby dalej w tej metodzie wykonać pętlę po wszystkich pozycjach danego enum ?
Poniżej przykład dla konkretnej klasy, ja potrzebuję aby parametrem metody był typ enum jednej z tej kilkunastu klas X1...XN

//definicja metody
public String findEnum(X1.SortTyp sort) {

  //pętla po wszystkich polach X1.SortTyp

}
0

Zapytanie: "java loop over enum"
Pierwsza odpowiedź:

http://stackoverflow.com/ques[...]-iterate-over-an-enum-in-java

Z tego co piszą po prostu użyj X1.SortTyp.values() w for-each.

1

Enum, to w uproszczeniu klasa która posiada kilka zdefiniowanych singletonów. I tak może np. implementować interfejs. Jeżeli więc będą implementować interfejs:

import java.util.Arrays;
import java.util.List;

enum X1 implements EnumGroupElement<X1>{
  V1,
  V2;

  @Override
  public List<Enum<X1>> groupValues() {
    return Arrays.asList(values());
  }

}

enum X2 implements EnumGroupElement<X2>{
  V2,
  V3,
  V4;

  @Override
  public List<Enum<X2>> groupValues() {
    return Arrays.asList(values());
  }
}

interface EnumGroupElement<T extends Enum<T>> {
  List<Enum<T>> groupValues();
}

I wykonanie:

public void foo(EnumGroupElement<?> enumGroupElement){
  List<? extends Enum<?>> enumGroup = enumGroupElement.groupValues(); //Lista wszystkich wartości danego enum
  ...
}

Zauważ że X1.V2 != X2.V2

0

1) Utworzyłem interfejs (oddzielny plik EnumGroupElement.java) :

package pl.iz.table;
import java.util.List;

public interface EnumGroupElement <T extends Enum<T>> {
  List<Enum<T>> groupValues();
}

2) W mojej istniejącej klasie (nazwa pliku TblComplaintSort.java),
'''
public class TblComplaintSort extends TblBaseSort<compldto> {
'''

dodałem:

  public enum X1 implements EnumGroupElement<X1>{
    V1,
    V2;

    @Override
    public List<Enum<X1>> groupValues() {
      return Arrays.asList(values());
    }

  }
2

Trochę pokręciłem z pamięci. Tutaj masz kod który sprawdziłem :P.


import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class Main {

  public static void main(String... args) {
    System.out.println("-X1-");
    printAllFromGroup(X1.V2);

    System.out.println("-X2-");
    printAllFromGroup(X2.V2);

  }

  public static void printAllFromGroup(EnumGroupElement<?> enumGroupElement) {
    List<? extends Enum<?>> enumGroup = enumGroupElement.groupValues(); //Lista wszystkich wartości danego enum
    enumGroup.forEach(e -> System.out.println(e.name()));
  }
}

enum X1 implements EnumGroupElement<X1>{
  V1,
  V2;

  public List<X1> groupValues() {
    return Arrays.asList(values());
  }
}

enum X2 implements EnumGroupElement<X2>{
  V2,
  V3,
  V4;

  public List<X2> groupValues() {
    return Arrays.asList(values());
  }
}

interface EnumGroupElement<T extends Enum<T>> {
  List<T> groupValues();
}

OUTPUT

-X1-
V1
V2
-X2-
V2
V3
V4

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0