Problem z pamięcią

0

Witam. Mam następujący problem: Przy algorytmie wyszukiwania najbezpieczniejszej drogi(zmodyfikowana Dijkstra) dla zadanych danych testowych przy największym teście kończy się pamięć.
Komunikat wygląda następująco:
** Exception in thread "main" java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space **
i wskazuje na poniższą linię(w tym wypadku tworzy się macierz 100k x 100k):

double MacierzSasiedztwa[][] = new double[liczbaSkrzyzowan][liczbaSkrzyzowan];

Dodanie " -Xms2048M -Xmx4096M" do VM Options nie pomogło.
Poniżej kod programu:

package miasto3;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.PrintWriter;
import java.util.Locale;
import java.util.Scanner;

public class Miasto3 {
   public static int liczbaSkrzyzowan;
   public static int liczbaUlic;
   public static long liczbaZapytan;
  public static double Dijkstra(double MacierzSasiedztwa[][], int poczatek, int koniec)
  {
  double Miasto[][] = new double[MacierzSasiedztwa.length][MacierzSasiedztwa.length];
  double prawd[] = new double[MacierzSasiedztwa.length];
  int odwiedzone[] = new int[MacierzSasiedztwa.length];
  double minprawd;
  int nast = 0;
  for(int i=0;i<MacierzSasiedztwa.length;i++)
  {
    System.arraycopy(MacierzSasiedztwa[i], 0, Miasto[i], 0, MacierzSasiedztwa.length);
  }
  for(int i=0;i<MacierzSasiedztwa.length;i++)
  {
    prawd[i]=Miasto[poczatek][i];
    odwiedzone[i]=0;
  } 
  for(int i = 0; i<MacierzSasiedztwa.length;i++)
  {
    for(int j=0; j<Miasto.length;j++)
    {
      if(i==j)
         Miasto[j][i]=0;         
      if(MacierzSasiedztwa[i][j]!=0)
         Miasto[j][i]=MacierzSasiedztwa[i][j];        
    }
  }  
  prawd[poczatek]=1;
  odwiedzone[poczatek]=1;
  while(odwiedzone[koniec]==0)
  {
     minprawd=0;
    for(int i=0;i<MacierzSasiedztwa.length;i++)
    { 
      if(prawd[i]>=minprawd && odwiedzone[i]==0)
      {
        minprawd=prawd[i];
        nast=i;                
      }
    }
      odwiedzone[nast]=1;
    for(int i=0;i<MacierzSasiedztwa.length;i++)
    {    
      if(odwiedzone[i]==0)
        if(minprawd*Miasto[nast][i]>=prawd[i])
          prawd[i]=minprawd * Miasto[nast][i];
    }   
  }
   return prawd[koniec]; 
  } 
  public static void main(String[] args) throws FileNotFoundException {
    //PrintWriter zapis = new PrintWriter("out.txt");    
    File wejscie = new File("ind.txt");
    Scanner scan = new Scanner(wejscie).useLocale(Locale.US);
    java.text.DecimalFormat df=new java.text.DecimalFormat();
    df.setMaximumFractionDigits(15); //dla df ustawiamy największą ilość miejsc po przecinku
    df.setMinimumFractionDigits(15); //    
    liczbaSkrzyzowan = scan.nextInt();
    liczbaUlic = scan.nextInt(); 
    liczbaZapytan = scan.nextInt();
    //System.out.println("Liczba skrzyzowan: " + liczbaSkrzyzowan);
    //System.out.println("Liczba skrzyzowan: " + liczbaUlic);    
    //System.out.println("Liczba skrzyzowan: " + liczbaZapytan);    
    double MacierzSasiedztwa[][] = new double[liczbaSkrzyzowan][liczbaSkrzyzowan];
    
    for(int i = 0; i<liczbaUlic;i++)
    {  
        int x=scan.nextInt();
        int y=scan.nextInt();
        double w= Math.abs(1- scan.nextDouble());
        MacierzSasiedztwa[x-1][y-1] = w;
    }   
    for(int i = 0; i<MacierzSasiedztwa.length;i++)
    {
      for(int j=0; j<MacierzSasiedztwa.length;j++)
      {
        if(i==j)
          MacierzSasiedztwa[j][i]=0;         
        if(MacierzSasiedztwa[i][j]!=0)
          MacierzSasiedztwa[j][i]=MacierzSasiedztwa[i][j];        
       }
     } 
    int wyw1;
    int wyw2;
    long lz = liczbaZapytan-1;
    // System.out.println(lz);
    double wynik = 0;
    for(int i=0;i<=lz;i++)
    {
      wyw1 = scan.nextInt();
      wyw2 = scan.nextInt();
      int pom1 = wyw1-1;
      int pom2 = wyw2-1;
      //System.out.println("Wywołanie nr " + i + " dla : "+ (pom1+1) + " " + (pom2+1));
      System.out.println(df.format(1 - Dijkstra(MacierzSasiedztwa, pom1 ,pom2)));
      //wynik = (1 - Dijkstra(MacierzSasiedztwa, pom1 ,pom2));
      //zapis.println(wynik);
      //System.out.println(wynik);
    } 
   // System.out.println(1 - Dijkstra(MacierzSasiedztwa, 4 ,20));
   // zapis.close();
  }  
}

W załączeniu plik testowy.
Dodam, że dla mniejszych testów program działa bezbłędnie.
Skończyły mi się pomysły.
Z góry dziękuję za porady.

4

Nic dziwnego. Robisz new double[100 000][100 000] co daje razem 10 000 000 000 double.
Jeden double to 64 bity czyli 8 bajtów.

8 * 10000000000 = 80000000000 bajtów
80000000000 / 1024 = 78125000 kilobajtów
78125000 / 1024 = 76293,9453125 megabajtów
76293,9453125 / 1024 = 74,50580596923828125 gigabajtów

Jak masz tyle RAMu to pójdzie xd

1

Wybrałeś najprostszą i najbardziej zasobożerną reprezentację grafu.
Przeczytaj to:
http://www.algorytm.org/klasyczne/grafy-i-ich-reprezentacje.html

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1