Witam,
Mam pewien problem otóż mam pewien problem

title

W Scan Activity odbywa sie skanowanie QR Codu i ponziej się wygenerowane dane karty, następnie gdy wywgerowana wartość jest zgodna przechodzimy do następneij aktywności gdzie pokazywana jest nam kolejna wartośc, Klikamy na przycisk Dalej i przechodzimy do List naszych danych. Pytanie jak pobrac z Aktywności ScanActivity.class dane karty i dodać listy

fragment kodu z ScanActitivty.java

  if (!p.matcher(decodedBarcodeValue).matches()) {
              showAlterDialog("Błędny QR Kod", "Podany kod QR code jest błędny. Zeskanuj go ponownie.");

            } else {

              Matcher m = p.matcher(decodedBarcodeValue);

              while (m.find()) {
                daneKarty[index] = m.group(1);
                index++;
              }

              if (daneKarty.length < 6) {
                showAlterDialog("Błędny QR Kod", "Podany Kod jest nieprawidłowy");
              }

              sciezka3 = daneKarty[0];
              base32 = daneKarty[1];
              nameCard = daneKarty[2];
              intervalTotp = daneKarty[3];
              passwordHotp = daneKarty[4];
              expirationDate = daneKarty[5];

              if (intervalTotp.equals("")) {
                intervalTotp = "60";

              }

              try {
                OTP = generateOTP(base32, uuidDevice);
              } catch (UnsupportedEncodingException e) {
                e.printStackTrace();
              }
              Base32 code = new Base32();
              byte secret[] = code.decode(OTP);

              try {
                hotpValue = Hotp.generateHotp(secret, hotp_counter, 6);
              } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
                e.printStackTrace();
              } catch (InvalidKeyException e) {
                e.printStackTrace();
              }

              if (hotpValue.equals(passwordHotp)) {
                Intent intent = new Intent(ScanQrCodeActivity.this, Stage3Activity.class);
                intent.putExtra(EXTRA_MESSAGE, hotpValue);
                startActivityForResult(intent, REQUEST_CODE);
              } else {
                showAlterDialog("Błędny QR Kod", "Podany Kod jest nieprawidłowy");
              }

Stage3Activity.class

public class Stage3Activity extends AppCompatActivity {

  private String hotpValueString;

 @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_stage3);
    Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);
    toolbar.setNavigationIcon(R.drawable.ic_restart);

    hotpValueString = getIntent().getStringExtra("hotpValume");

    Typeface custom_fonts = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/OpenSans-Regular.ttf");
    Typeface custom_fonts2 = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/OpenSans-Bold.ttf");

    TextView title_activity = (TextView) findViewById(R.id.stage3TileActivity);
    title_activity.setTypeface(custom_fonts);

    TextView stageOneText = (TextView) findViewById(R.id.stageOneText);
    stageOneText.setTypeface(custom_fonts);

    TextView stageTwoText = (TextView) findViewById(R.id.stageTwoText);
    stageTwoText.setTypeface(custom_fonts);

    TextView stageThreeText = (TextView) findViewById(R.id.stageThreeText);
    stageThreeText.setTypeface(custom_fonts);

    TextView messageView = (TextView) findViewById(R.id.QuestionTextView);
    messageView.setTypeface(custom_fonts);

    TextView valueHotp = (TextView) findViewById(R.id.valueHotpTextView);
    valueHotp.setTypeface(custom_fonts2);

    valueHotp.setText(hotpValueString);

    TextView yesButton = (TextView) findViewById(R.id.yesButton);
    yesButton.setTypeface(custom_fonts);

    yesButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        Intent intent = new Intent(Stage3Activity.this, MainActivity.class);
        startActivity(intent);
      }
    });
}

MainActivity.class 
public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  @Override
  protected void attachBaseContext(Context newBase) {
    super.attachBaseContext(newBase);
  }

  private RecyclerView cardRecyclerView;
  private RecyclerView.Adapter mAdapter;
  private RecyclerView.LayoutManager mLayoutManager;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);
    Typeface custom_fonts = Typeface.createFromAsset(getAssets(), "fonts/OpenSans-Regular.ttf");

    cardRecyclerView = (RecyclerView) findViewById(R.id.cardViewRecycleView);

    mLayoutManager = new LinearLayoutManager(this);
    cardRecyclerView.setLayoutManager(mLayoutManager);

    // title application
    TextView title_app = (TextView) findViewById(R.id.toolbar_title);
    title_app.setTypeface(custom_fonts);

  }

klasa Card

public class Card {

  private String nameCard;
  private String dateCard;
  private String dateExpiration;

  public Card(String nameCard, String dateCard, String dateExpiration) {
    this.nameCard = nameCard;
    this.dateCard = dateCard;
    this.dateExpiration = dateExpiration;
  }

  public String getNameCard() {
    return nameCard;
  }

  public void setNameCard(String nameCard) {
    this.nameCard = nameCard;
  }

  public String getDateCard() {
    return dateCard;
  }

  public void setDateCard(String dateCard) {
    this.dateCard = dateCard;
  }

  public String getDateExpiration() {
    return dateExpiration;
  }

  public void setDateExpiration(String dateExpiration) {
    this.dateExpiration = dateExpiration;
  }
}

public class CardAdapter extends RecyclerView.Adapter<cardadapter.cardviewholder> {

private List<Card> cardsList = new ArrayList<>();
private Context context;
private Card card;

public CardAdapter(Context context, List<Card> cardsList) {
  this.cardsList = cardsList;
}

//dodaj obiekt do listy
private void addItem(int position, Card card) {
  cardsList.add(position, card);
  notifyItemChanged(position);
}

private void removeItem(Card card) {
  int currentPosition = cardsList.indexOf(card);
  cardsList.remove(currentPosition);
  notifyItemRemoved(currentPosition);
}
  public class CardViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder implements View.OnClickListener {

    public CardView cardview;
    public TextView nameCard, dateText, setDateText, dateExpirationText, setDateExpirationText;
    public ImageView mImageButton;
    Typeface custom_fonts = Typeface.createFromAsset(itemView.getContext().getAssets(), "fonts/OpenSans-Regular.ttf");

    public CardViewHolder(View itemView) {
      super(itemView);
      // name Card
      nameCard = (TextView) itemView.findViewById(R.id.nameCard);
      nameCard.setTypeface(custom_fonts);

      //data add Card
      setDateText = (TextView) itemView.findViewById(R.id.setDateText);
      setDateText.setTypeface(custom_fonts);

      dateText = (TextView) itemView.findViewById(R.id.dateText);
      dateText.setTypeface(custom_fonts);

      mImageButton = (ImageView) itemView.findViewById(R.id.garbageDelete);

      //data expiration date
      dateExpirationText = (TextView) itemView.findViewById(R.id.dateExpiration);
      dateExpirationText.setTypeface(custom_fonts);

      //
      setDateExpirationText = (TextView) itemView.findViewById(R.id.setDateExpirationText);
      setDateExpirationText.setTypeface(custom_fonts);

      cardview = (CardView) itemView.findViewById(R.id.cardView);
      cardview.setOnClickListener(this);

    }

    @Override
    public void onClick(View v) {
      Context context = itemView.getContext();
      Intent intent = new Intent(context, CardDetailsActivity.class);
      context.startActivity(intent);
    }
  }

  @Override
  public CardViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {

    View itemView = LayoutInflater.
        from(parent.getContext()).
        inflate(R.layout.item_cardview, parent, false);

    return new CardViewHolder(itemView);
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(final CardViewHolder holder, final int position) {
    Card Card = cardsList.get(position);
    holder.nameCard.setText(Card.getNameCard());
    holder.dateText.setText(R.string.data_dodania);
    holder.setDateText.setText(Card.getDateCard());
    holder.mImageButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        showPopupMenu(holder.mImageButton, position);
      }
    });

  }

  private void showPopupMenu(View view, int position) {
    PopupMenu popup = new PopupMenu(view.getContext(), view);
    MenuInflater inflater = popup.getMenuInflater();
    inflater.inflate(R.menu.cardmenu, popup.getMenu());
    popup.setOnMenuItemClickListener(new MyMenuItemClickListener(position));
    popup.show();
  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    if (cardsList.size() == 1) {
      return 1;
    } else {
      return cardsList.size();
    }

  }

}