Geocoder Android - jak przyspieszyć?

0

W aplikacji android pobieram adres na podstawie współrzędnych geograficznych za pomocą Geocoder. Mam 9 adresów do pobrania i wyświetlenia w jednym layoucie. Problem w tym, że zanim wyświetlą się pobrane adresy, minie czasem 15 sekund. Jak to przyspieszyć? Moja metoda do pobrania jednego adresu wygląda tak:

 public void aktualizujRynek() {

Thread thread1 =new Thread(new Runnable() {
      public void run() {
        HttpURLConnection connection = null;
        try {
          URL myUrl = new URL("http://......zapytanie http....................");
          connection = (HttpURLConnection) myUrl.openConnection();
          InputStream iStream = connection.getInputStream();
          final String fResponse = IOUtils.toString(iStream);
          final TextView fView = (TextView) findViewById(R.id.button8);
          fView.post(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
              // fView.setText("RESPONSE" + fResponse);
            }
          });
          final boolean post = fView.post(new Runnable() {

            @Override
            public void run() {

              //parse
              JSONObject root = null;
              try {
                root = new JSONObject(fResponse);
              } catch (JSONException e) {
                e.printStackTrace();
              }
              try {
                //współrzędne geograficzne
                String Lat = root.getString("Lat");
                double Lat_double = Double.parseDouble(Lat);
                String Lon = root.getString("Lon");
                double Lon_double = Double.parseDouble(Lon);

                //nieaktualny odczyt
                String epoch_czujnik = root.getString("Epoch");
                long epoch_czujnik_long = Long.parseLong(epoch_czujnik); //czas ostatniego odczytu
                long epoch = System.currentTimeMillis() / 1000; //aktualny czas
                long roznica1 = epoch - epoch_czujnik_long;

                //lokalizacja ze współrzędnych
                Geocoder geocoder;
                List<Address> addresses;
                geocoder = new Geocoder(MainActivity.this, Locale.getDefault());
                addresses = geocoder.getFromLocation(Lat_double, Lon_double , 1); 
                String address = addresses.get(0).getAddressLine(0); 
                String firstWords = address.substring(0, address.lastIndexOf(" "));
                String city = addresses.get(0).getLocality();

                //lokalizacja

                if (roznica1 > 7200) {
                  String komunikat = "(czujnik nie działa)";
                  if (city.equals(firstWords)) {
                    final TextView fView102 = (TextView) findViewById(R.id.button8);
                    fView102.setText(city+ System.getProperty("line.separator")+komunikat);
                  }
                  else{
                    final TextView fView102 = (TextView) findViewById(R.id.button8);
                    fView102.setText(city+ System.getProperty("line.separator")+firstWords + System.getProperty("line.separator")+komunikat);
                  }

                }
                else {
                  if (city.equals(firstWords)) {
                    final TextView fView102 = (TextView) findViewById(R.id.button8);
                    fView102.setText(city);
                  }
                  else{
                    final TextView fView102 = (TextView) findViewById(R.id.button8);
                    fView102.setText(city + System.getProperty("line.separator") + firstWords);

                  }

                }

                //kolor 
                String kolor = root.getString("Color");
                TextView test = (TextView) findViewById(R.id.button8);
                if (roznica1 > 7200) {//różnica w czasie większa od 7200ms czyli 2 godz
                  test.setBackgroundColor(Color.parseColor("#b3b3b3"));
                } else {
                  test.setBackgroundColor(Color.parseColor(kolor));

                }

                //IJP
                String ijp1 = root.getString("IJP");

              } catch (JSONException e) {
                e.printStackTrace();
              }

              catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
              }
              //end parse
            }

          });

        } catch (MalformedURLException ex) {
          Log.e(TAG, "Invalid URL", ex);
        } catch (IOException ex) {
          Log.e(TAG, "IO / Connection Error", ex);

        } finally {
          if (connection != null)
            connection.disconnect();
        }
      }

    });
    thread1.start();

  }
0

Dodaj "println" w metodzie. Zobacz gdzie program czeka i na jak długo. Zobacz też, czy połączenia wykonują się faktycznie równolegle i daj znać co wyszło.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0