Witam,

podczas walidacji pól formularza rejestracyjnego napotkałem pewien problem. Otóż w momencie kiedy wprowadzona wartość w danym textField'zie nie pasuje do zdefiniowanego regex'a to w danym polu ustawia się styl css błędu.

Poniżej metoda walidująca.

 public void validationKeyReleased(TextField txt, String pattern, String error) {

    txt.setOnKeyReleased(event -> {

      if (txt.isPressed() == false) {

        Pattern p = Pattern.compile(pattern);
        Matcher m = p.matcher(txt.getText());

        if (m.find()) {
          errorOut.setText("");
          txt.getStyleClass().remove("errorOut");
          btnRegister.setDisable(false);        
        } else {
          btnRegister.setDisable(true);
          txt.getStyleClass().add("errorOut");
          errorOut.setText(error);
        }

      }
    });
  }

I przykładowa implementacja dla pola imię

 private void validateImie() {

    validationKeyReleased(txtImie, "^[a-zA-Z]{3,}$", "Podane imię jest nieprawidłowe");
  }

Wszystko działa dobrze, jeśli pole nie spełnia warunków regex'a. Jeśli wartość jest prawidłowa to styl się nie zmienia na domyślny, a dopiero kiedy wpisze 4 znak, czyli o jeden znak więcej niż powinno się to stać. Dodam, ze kod errorOut.setText(""), który jest w tym samym warunku wykonuje się prawidłowo.

Czy ktoś mógłby mi powiedzieć gdzie leży problem ? dlaczego nie wykonuje się ten fragment kodu po wprowadzeniu poprawnych wartości ?