Napisałem programik konsolowy odtwarzający pliki dźwiękowe

    JFileChooser fc = new JFileChooser(".");         
    FileNameExtensionFilter filter = new FileNameExtensionFilter("WAV & MID", "wav", "mid","wave","midi");
    fc.setFileFilter(filter);    
    if (fc.showOpenDialog(null) == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
    {
      File file = fc.getSelectedFile();
    }

    try
    {
      clip = AudioSystem.getClip();
      AudioInputStream inStream = AudioSystem.getAudioInputStream(file);
      clip.open(inStream);
      clip.start();
    }
    catch(Exception e)
    {
      System.out.println(e);
      System.exit(0);
    }
    Timer timer = new Timer(0,new ActionListener()
    {
      public void actionPerformed(ActionEvent ae)
      {
        if(!clip.isRunning())
        {
          System.exit(0);
        }
      }
    });
    timer.setDelay(100); 
    timer.start();

(Timer jest konieczny by podtrzymać działanie programu.)
Potem go trochę zmodyfikowałem - nazwę pliku można podać jako argument programu


    File file = null;
    if(args.length > 0)
    {
      file = new File(args[0]);
    }
    else
    {
      JFileChooser fc = new JFileChooser(".");       
      FileNameExtensionFilter filter = new FileNameExtensionFilter("WAV & MID", "wav", "mid","wave","midi");
      fc.setFileFilter(filter);    
      if (fc.showOpenDialog(null) == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
      {
        file = fc.getSelectedFile();
      }
    }
    try
    {
      ...//reszta bez zmian

Niestety pliki podawane jako argument wywołania nie były odtwarzane. Pomogło przeniesienie instrukcji

    File file = null;
    JFileChooser fc = new JFileChooser(".");
    if(args.length > 0)
    {
      file = new File(args[0]);
    }
    else
    {             
      FileNameExtensionFilter filter = new FileNameExtensionFilter("WAV & MID", "wav", "mid","wave","midi");
      fc.setFileFilter(filter);    
      if (fc.showOpenDialog(null) == JFileChooser.APPROVE_OPTION)
      {
        file = fc.getSelectedFile();
      }
    }

Czekam na przekonujące wyjaśnienie takiego zachowania.


To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy - tak pełni wątpliwości. Bertrand Russell