wątki synchronizacja

0
class Tablica {
  private String [] tablica = new String[500];
  static int elementTablicy = 0;

  public void dodajTablice() {
    for(int i = 0; i < 500; i++) {
      tablica[i] = "zdanie " + i;
    }
  }

  synchronized public void wczytajJedenElementTablicy() {
    System.out.println(tablica[elementTablicy]);
    elementTablicy++;
  }
}

class WczytajKolejnyElementTablicy implements Runnable{

  private Tablica tablica;
  Thread t;

  public WczytajKolejnyElementTablicy(Tablica tablica, String name) {
    this.tablica = tablica;
    t = new Thread(this, name);
    t.start();
  }

  @Override
  public void run() {
    while(true) {
      System.out.print("watek " + t.getName());
      tablica.wczytajJedenElementTablicy();
    }
  }

}

public class Main {
  public static void main(String[] args) throws IOException, InterruptedException {
    Tablica tablica = new Tablica();
    tablica.dodajTablice();

    for(int i = 0; i <= 5; i++) {
      new WczytajKolejnyElementTablicy(tablica,"" +i);
    }

  }
}

program pobiera kolejne elementy tablic
macie może pomysł jak można zrobić ogranicznie to znaczy że jeden wątek nie może pobrać 2 pod rząd tablic czyli watek 1 np gdy sie juz wykonał i pobrał tab[0] przez wczytajJedenElementTablicy() żeby go zablokować i np. dostep do nastepnej tablicy żeby miał tylko wątek 2,3,4,5, i pózniej ponownie?

część wyniku:
watek 1zdanie 4
watek 0zdanie 5
watek 0zdanie 6 //np, tutaj jest blad poniewaz watek 0 drugi raz pod rząd wykonuje sie, a tak nie pownno
watek 3zdanie 7
watek 0zdanie 8
watek 1zdanie 9

1

To czego szukasz to schemat działania kolejki Producent - Konsument
Twój kod powoduje, że każdy z wątków działa asynchronicznie (czyli generalnie jest nieprzewidywalny).
Każdy wątek musi wiedzieć, kiedy ma poczekać, a kiedy działać.

Prosty przykład z książki Herberta Schildta "Kompendium Programisty Wydanie IX".

Klasa Q

package semaphore.book;

import java.util.concurrent.Semaphore;

public class Q {

  int n;

  Semaphore semCon = new Semaphore(0);
  Semaphore semProd = new Semaphore(1);

  void get() {
    try {
      semCon.acquire();
    } catch (InterruptedException ex) {
      System.out.println("Złapano wyjątek InterruptedException");
    }
    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " - pobrano: " + n);
    semProd.release();
  }

  void put(int n) {
    try {
      semProd.acquire();
    } catch (InterruptedException ex) {
      System.out.println("Złapano wyjątek InterruptedException");
    }
    this.n = n;
    System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " - włożono: " + n);
    semCon.release();
  }
}

Klasa Consumer

package semaphore.book;

public class Consumer implements Runnable {

  Q q;

  public Consumer(Q q, String name) {
    this.q = q;
    new Thread(this, name).start();
  }

  @Override
  public void run() {
    for (int i = 1; i <= 20; i++) {
      q.get();
    }

  }
}

Klasa Producer

package semaphore.book;

public class Producer implements Runnable {

  Q q;

  public Producer(Q q) {
    this.q = q;
    new Thread(this, "Producer").start();
  }

  @Override
  public void run() {
    for (int i = 1; i <= 40; i++) {
      q.put(i);
    }
    System.out.println("No more!");
  }
}

Klasa przykładowa, wykorzystująca w/w klasy

package semaphore.book;

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Q q = new Q();
    new Producer(q);
    new Consumer(q, "A");
    new Consumer(q, "B");
  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0