Dwa wątki i metoda

0

Błąd:

Exception in thread "Thread-5" java.lang.NullPointerException
	at com.lynden.gmapsfx.javascript.JavascriptRuntime.execute(JavascriptRuntime.java:63)
	at com.lynden.gmapsfx.javascript.JavascriptObject.<init>(JavascriptObject.java:76)
	at com.lynden.gmapsfx.javascript.object.LatLong.<init>(LatLong.java:36)
	at thread.run(thread.java:32)
	at java.lang.Thread.run(Unknown Source)

Kod źródłowy:

import com.lynden.gmapsfx.GoogleMapView;
import com.lynden.gmapsfx.MapComponentInitializedListener;
import com.lynden.gmapsfx.javascript.object.GoogleMap;
import com.lynden.gmapsfx.javascript.object.LatLong;
import com.lynden.gmapsfx.javascript.object.MapOptions;
import com.lynden.gmapsfx.javascript.object.MapTypeIdEnum;
import com.lynden.gmapsfx.javascript.object.Marker;
import com.lynden.gmapsfx.javascript.object.MarkerOptions;
import javafx.application.Application;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;
import java.lang.NullPointerException;

public class Server extends Application implements MapComponentInitializedListener {
	
	public thread manager;

	public GoogleMapView mapView;
	public GoogleMap map;
	
	private MapOptions mapOptions;
			
	protected static void main(String[] args) {		    
		launch(args);
	}
	
	@Override
	public void start(Stage stage) throws Exception {    
		// Class
		manager = new thread(this);	
		// Thread
    Thread newThread = new Thread(manager);
    newThread.start();
    	    
		mapView = new GoogleMapView();
	  mapView.addMapInializedListener(this);
	
	  Scene scene = new Scene(mapView);
	
	  stage.setTitle("Server - View");
	  stage.setScene(scene);
	  stage.show();
	}
		
	@Override
	public void mapInitialized() {
	  
		MapOptions mapOptions = new MapOptions();

	  mapOptions.center(new LatLong(47.6097, -122.3331))
	      .mapType(MapTypeIdEnum.ROADMAP)
	      .overviewMapControl(false)
	      .panControl(false)
	      .rotateControl(true)
	      .scaleControl(false)
	      .streetViewControl(false)
	      .zoomControl(true)
	      .zoom(12);
	
	  map = mapView.createMap(mapOptions);
	}
	
	public boolean addEvent(int packetID, LatLong crd) {
		try {
			Marker marker = new Marker(new MarkerOptions()
				.position(crd)
				.title(new Integer(packetID).toString()));
			
			map.addMarker(marker);
			map.setCenter(crd);
			return true;
			
		} catch (NullPointerException error) {
			System.out.println(error);
		}
			return false;
	}	
}
 
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.net.InetAddress;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;

import com.lynden.gmapsfx.MapComponentInitializedListener;
import com.lynden.gmapsfx.javascript.object.LatLong;

import javafx.application.Application;

public class thread extends Thread {
   
	protected static String networkCode = "[email protected]";
	private Server server;
	
	protected thread(Server serverPointer) {
  	server = serverPointer;
  }
  
  @Override
	public void run() {
		try {
			ServerSocket serverSocket = new ServerSocket(26890);
			
			System.out.println("======= Server loaded =======");
			System.out.println("IP:" + InetAddress.getLocalHost().getHostAddress());			
			System.out.println("Port:" + serverSocket.getLocalPort());
			
			
				System.out.println(server.addEvent(141, new LatLong(241.4, 4.4))); ///////// TU JEST BLAD

			
			while (true) {
				Socket clientSocket = serverSocket.accept();
				try {
					BufferedReader inputReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(clientSocket.getInputStream()));
		      
					System.out.println("Connection:" + clientSocket.getInetAddress().getLocalHost().getHostAddress());	
					
					String password = inputReader.readLine();
					if(networkCode.equals(password)) {
						try {
							int packet = Integer.parseInt(inputReader.readLine());
							double longitude = Double.parseDouble(inputReader.readLine());
							double latitude = Double.parseDouble(inputReader.readLine());
							
							System.out.println("Event:" + packet);
							System.out.println("Longitude:" + longitude);
							System.out.println("Latitude:" + latitude);	
	
						} catch(NumberFormatException error) {
							System.out.println(error.getMessage());
						}
		      } else if(password == null) {
						System.out.println("Socket null, IP lost/end connection:" + clientSocket.getInetAddress().getLocalHost().getHostAddress());		      	
		      }
				} catch (IOException error) {
					System.out.println(error.getMessage());
				} finally {
					try {
						clientSocket.close();
					} catch (IOException error) {
						System.out.println(error.getMessage());
					}
				}
			}
		} catch (IOException error) {
			System.out.println(error.getMessage());
		}
	}
}

Chciałem sobie zrobić prostą aplikacje z dwoma wątkami jeden na mapę, jeden na na sieć. Jak próbuję się odwołać z drugiego wątku do metody addMarker to wyrzuca mi właśnie błąd z początku tematu. Podejrzewam, że błąd leży w synchronizacji wątków?

0

Błąd oznacza, że użyto referencji null zamiast instancji jakiegoś obiektu. Pobieżnie patrząc jak na moje masz nie zainicjalizowany obiekt JavascriptRuntime i jego pole engine jest nullem. Czy mógłbyś spróbować utworzyć obiekt LatLong w metodzie addEvent? W tamtej klasie masz zainicjalizowany ten ichni runtime przez linijkę

    mapView.addMapInializedListener(this);
0

Przenosiłem już to, nic nie daje. Zdaje się, że dostęp do tych elementów można uzyskać tylko i wyłącznie z klasy, w której została utworzona mapa.

0

@Maver
Tylko metoda addEvent jest w klasie Server, w której inicjalizujesz mapę, wiec jeżeli w tej metodzie będziesz miał new LatLong to powinno być ok (teoretycznie ;))

0

W praktyce nie działa, znalazłem obejście problemu. Wysyłam dane z wątku sieci do arraya w wątku głównym bez używania funkcji dziedziczonych, potem wyświetlam markery przy pomocy timera, który je wczytuje z arraya.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1