Witam, chciałem podpiąć pod prostą aplikacje spring mvc hiernate'a. Config wygląda tak:

@Configuration
@PropertySource("classpath:db.properties")
@EnableTransactionManagement
public class JdbcConfig
{
  @Autowired
  Environment env;

  @Bean
  public DataSource dataSource()
  {
    DriverManagerDataSource ds = new DriverManagerDataSource();
    ds.setDriverClassName(env.getProperty("dataSource.driverClassName"));
    ds.setUrl(env.getProperty("dataSource.Url"));
    ds.setUsername(env.getProperty("dataSource.username"));
    ds.setPassword(env.getProperty("dataSource.password"));
    return ds;

  }

  @Bean
  public LocalContainerEntityManagerFactoryBean entityManagerFactoryBean(DataSource ds, JpaVendorAdapter jpaVendorAdapter)
  {
    LocalContainerEntityManagerFactoryBean emfb = new LocalContainerEntityManagerFactoryBean();
    emfb.setDataSource(ds);
    emfb.setJpaVendorAdapter(jpaVendorAdapter);
    emfb.setPackagesToScan("app.model");
    return emfb;
  }

  @Bean
  public JpaVendorAdapter jpaVendorAdapter()
  {
    HibernateJpaVendorAdapter adapter = new HibernateJpaVendorAdapter();
    adapter.setDatabase(Database.POSTGRESQL);
    adapter.setShowSql(true);
    adapter.setGenerateDdl(true);
    adapter.setDatabasePlatform(env.getProperty("dialect"));

    return adapter;
  }

  @Bean
  public JpaTransactionManager jpaTransactionManager(EntityManagerFactory em)
  {
    return new JpaTransactionManager(em);
  }
}

Na początku chciałbym żeby ktoś rzucił okiem czy tan konfiguracja jest poprawna i czy przypadkiem nie "zgubiłem" jakiego Bean'a. Pierwszym problem na jaki sie natkąłem to NullPointerException po tym jak dodałem

PersistenceAnnotationBeanPostProcessor Bean

do configu(http://pastebin.com/1BcLA3kC). Połączenie z bazą jest poprawne, ręczna obsługa transakcji działa, ddl przechodzi i ttworzy odpowiednie tabele. Zaczałem szukać błedu gdzie indziej. Problem sie pojawił przy transakcjach. Mam klase z adnotacjami @Repository, @Transacional. Niestety transakcje nie chcą mi sie otwierać ani zamykać. Gdzie jest problem? Co nie tak skonfigurowałem? Skąd ten Exception przy PersistenceAnnotationBeanPostProcessor

Edit:
Problem powodował

@PropertySource

, okazało się że gdy w configu nie ma PersistenceAnnotationBeanPostProcessor pole Environment zawiera wszystko co potrzebne do połączenia z bazą w momencie kiedy dodaje tego Bean do configu Environment od razu jest nullem i stąd ten problem. Teraz pytanie jak i dlaczego PersistenceAnnotationBeanPostProcessor ma wpływ na PropertySource i klase Environment i w jaki sposób moge to naprawić? @Shalom mógłbyś rzucić okiem ? :)