Spring MVC - No qualifying bean of type

0

Cześć wszystkim,

Mam pewien problem, którego nie potrafię rozwiązać. Robię przykład spring mvc z książki "Spring w akcji". Do tego przykładu nie jest wykorzystywany web.xml, czyli jak rozumiem same adnotacje wystarczą do jego realizacji. Kod:

LibraryWebAppInitializer.java

package pl.library.config;

import org.springframework.web.servlet.support.AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer;

public class LibraryWebAppInitializer extends AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer{

	@Override
	protected Class<?>[] getRootConfigClasses() {
		return new Class<?>[] { RootConfig.class};
	}

	@Override
	protected Class<?>[] getServletConfigClasses() {
		return new Class<?>[] { WebConfig.class};
	}

	@Override
	protected String[] getServletMappings() {
		return new String[] { "/" };
	}

}

RootConfig.java

package pl.library.config;

import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan.Filter;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.FilterType;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;

@Configuration
@ComponentScan(basePackages = {"pl.library"}, excludeFilters = { @Filter(type=FilterType.ANNOTATION, value=EnableWebMvc.class)})
public class RootConfig {

}

WebConfig.java

package pl.library.config;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.ViewResolver;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.DefaultServletHandlerConfigurer;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurerAdapter;
import org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver;

@Configuration
@EnableWebMvc
@ComponentScan("pl.library")
public class WebConfig extends WebMvcConfigurerAdapter{

	@Bean
	ViewResolver viewResolver(){
		InternalResourceViewResolver resolver = new InternalResourceViewResolver();
		resolver.setPrefix("/WEB-INF/views/");
		resolver.setSuffix(".jsp");
		resolver.setExposeContextBeansAsAttributes(true);
		return resolver;
	}
	
	@Override
	public void configureDefaultServletHandling(DefaultServletHandlerConfigurer configurer){
		configurer.enable();
	}
}

HomeController.java

package pl.library.controller;

import static org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod.*;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@Controller
@RequestMapping({"/", "homepage"})
public class HomeController {

	@RequestMapping(method=GET)
	public String home(){
		return "home";
	}
}

UserController.java

package pl.library.controller;

import java.util.List;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

import pl.library.repository.UserRepository;
import pl.library.model.User;

@Controller
@RequestMapping("/users")
public class UserController {
	
	private UserRepository userRepository;
	
	@Autowired
	public UserController(UserRepository userRepository){
		this.userRepository = userRepository;
	}
	
	@RequestMapping(method=RequestMethod.GET)
	public List<User> users(){
		return userRepository.findUsers(Long.MAX_VALUE, 20);
	}
}

UserRepository.java

package pl.library.repository;

import java.util.List;

import pl.library.model.User;

public interface UserRepository{
	List<User> findUsers(Long max, int count);  
}

I jest taka sprawa: jak mam tylko jeden kontroler HomeController, to generuje mi się widok i wszystko cacy. Ale jak już mam dwa kontrolery HomeController i UserController to mam następujący błąd w Tomcatcie 8:

SEVERE: Context initialization failed
org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'userController': Unsatisfied dependency expressed through field 'userRepository': No qualifying bean of type [pl.library.repository.UserRepository] found for dependency [pl.library.repository.UserRepository]: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate for this dependency. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true)}; nested exception is org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: No qualifying bean of type [pl.library.repository.UserRepository] found for dependency [pl.library.repository.UserRepository]: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate for this dependency. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true)}
	at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor$AutowiredFieldElement.inject(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:569)
	at org.springframework.beans.factory.annotation.InjectionMetadata.inject(InjectionMetadata.java:88)
	at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.postProcessPropertyValues(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:349)
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.populateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1214)
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:543)
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:482)
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:306)
	at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:230)
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:302)
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:197)
	at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons(DefaultListableBeanFactory.java:776)
	at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:861)
	at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:541)
	at org.springframework.web.context.ContextLoader.configureAndRefreshWebApplicationContext(ContextLoader.java:444)
	at org.springframework.web.context.ContextLoader.initWebApplicationContext(ContextLoader.java:326)
	at org.springframework.web.context.ContextLoaderListener.contextInitialized(ContextLoaderListener.java:107)
	at org.apache.catalina.core.StandardContext.listenerStart(StandardContext.java:4810)
	at org.apache.catalina.core.StandardContext.startInternal(StandardContext.java:5255)
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:147)
	at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1408)
	at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1398)
	at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
	at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: No qualifying bean of type [pl.library.repository.UserRepository] found for dependency [pl.library.repository.UserRepository]: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate for this dependency. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true)}
	at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.raiseNoMatchingBeanFound(DefaultListableBeanFactory.java:1406)
	at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.doResolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1057)
	at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1019)
	at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor$AutowiredFieldElement.inject(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:566)
	... 24 more

Aug 12, 2016 1:40:32 PM org.apache.catalina.core.StandardContext listenerStart
SEVERE: Exception sending context initialized event to listener instance of class org.springframework.web.context.ContextLoaderListener
org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'userController': Unsatisfied dependency expressed through field 'userRepository': No qualifying bean of type [pl.library.repository.UserRepository] found for dependency [pl.library.repository.UserRepository]: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate for this dependency. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true)}; nested exception is org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: No qualifying bean of type [pl.library.repository.UserRepository] found for dependency [pl.library.repository.UserRepository]: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate for this dependency. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true)}
	at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor$AutowiredFieldElement.inject(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:569)
	at org.springframework.beans.factory.annotation.InjectionMetadata.inject(InjectionMetadata.java:88)
	at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.postProcessPropertyValues(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:349)
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.populateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1214)
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:543)
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:482)
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:306)
	at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:230)
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:302)
	at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:197)
	at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons(DefaultListableBeanFactory.java:776)
	at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:861)
	at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:541)
	at org.springframework.web.context.ContextLoader.configureAndRefreshWebApplicationContext(ContextLoader.java:444)
	at org.springframework.web.context.ContextLoader.initWebApplicationContext(ContextLoader.java:326)
	at org.springframework.web.context.ContextLoaderListener.contextInitialized(ContextLoaderListener.java:107)
	at org.apache.catalina.core.StandardContext.listenerStart(StandardContext.java:4810)
	at org.apache.catalina.core.StandardContext.startInternal(StandardContext.java:5255)
	at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:147)
	at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1408)
	at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1398)
	at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
	at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: No qualifying bean of type [pl.library.repository.UserRepository] found for dependency [pl.library.repository.UserRepository]: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate for this dependency. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true)}
	at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.raiseNoMatchingBeanFound(DefaultListableBeanFactory.java:1406)
	at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.doResolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1057)
	at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1019)
	at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor$AutowiredFieldElement.inject(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:566)
	... 24 more

W jaki sposób tego uniknąć? Jak to rozwiązać? Czy brakuje mi jakiejś adnotacji w UserController?
Pozdrawiam

0

UserRepository nie jest beanem?

1

Wygląda na to, że brakuje Ci beana z implementacją UserRepository.

0

To UserRepository miało być ze SpringData?

0
Shalom napisał(a):

To UserRepository miało być ze SpringData?

Nic takiego nie napisali.

Ogólnie założenie jest takie, że ma to być MVC.
Mam stronę główną i ze strony głównej chcę przejść na stronę z uzytkownikami, którzy są "wygenerowani". Bez podłączenia do DB.

1

No dobra, ale w takim razie faktycznie musisz napisać klasę która implementuje ten twój interfejs, bo przecież skądś musisz brać tych "wygenerowanych" użytkowników.

0

nawet sam odpowiedziałem na taką zagwozdkę w podobnym wątku :D
http://4programmers.net/Forum/Java/275125-blad_przy_tworzeniu_beana

ja mam dzisiaj jakąś zaćme czy coś, haha
można zamknąć :)

0

Czy w takim razie, do uczynienia UserRepository beanem wystarczy dodanie do niego adnotacji @Repository?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1