Spring MVC - No qualifying bean of type

Odpowiedz Nowy wątek
2016-08-12 14:21

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0

Cześć wszystkim,

Mam pewien problem, którego nie potrafię rozwiązać. Robię przykład spring mvc z książki "Spring w akcji". Do tego przykładu nie jest wykorzystywany web.xml, czyli jak rozumiem same adnotacje wystarczą do jego realizacji. Kod:

LibraryWebAppInitializer.java

package pl.library.config;

import org.springframework.web.servlet.support.AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer;

public class LibraryWebAppInitializer extends AbstractAnnotationConfigDispatcherServletInitializer{

  @Override
  protected Class<?>[] getRootConfigClasses() {
    return new Class<?>[] { RootConfig.class};
  }

  @Override
  protected Class<?>[] getServletConfigClasses() {
    return new Class<?>[] { WebConfig.class};
  }

  @Override
  protected String[] getServletMappings() {
    return new String[] { "/" };
  }

}

RootConfig.java

package pl.library.config;

import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan.Filter;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.context.annotation.FilterType;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;

@Configuration
@ComponentScan(basePackages = {"pl.library"}, excludeFilters = { @Filter(type=FilterType.ANNOTATION, value=EnableWebMvc.class)})
public class RootConfig {

}

WebConfig.java

package pl.library.config;

import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.ComponentScan;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.web.servlet.ViewResolver;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.DefaultServletHandlerConfigurer;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc;
import org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurerAdapter;
import org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver;

@Configuration
@EnableWebMvc
@ComponentScan("pl.library")
public class WebConfig extends WebMvcConfigurerAdapter{

  @Bean
  ViewResolver viewResolver(){
    InternalResourceViewResolver resolver = new InternalResourceViewResolver();
    resolver.setPrefix("/WEB-INF/views/");
    resolver.setSuffix(".jsp");
    resolver.setExposeContextBeansAsAttributes(true);
    return resolver;
  }

  @Override
  public void configureDefaultServletHandling(DefaultServletHandlerConfigurer configurer){
    configurer.enable();
  }
}

HomeController.java

package pl.library.controller;

import static org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod.*;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

@Controller
@RequestMapping({"/", "homepage"})
public class HomeController {

  @RequestMapping(method=GET)
  public String home(){
    return "home";
  }
}

UserController.java

package pl.library.controller;

import java.util.List;

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;

import pl.library.repository.UserRepository;
import pl.library.model.User;

@Controller
@RequestMapping("/users")
public class UserController {

  private UserRepository userRepository;

  @Autowired
  public UserController(UserRepository userRepository){
    this.userRepository = userRepository;
  }

  @RequestMapping(method=RequestMethod.GET)
  public List<User> users(){
    return userRepository.findUsers(Long.MAX_VALUE, 20);
  }
}

UserRepository.java

package pl.library.repository;

import java.util.List;

import pl.library.model.User;

public interface UserRepository{
  List<User> findUsers(Long max, int count); 
}

I jest taka sprawa: jak mam tylko jeden kontroler HomeController, to generuje mi się widok i wszystko cacy. Ale jak już mam dwa kontrolery HomeController i UserController to mam następujący błąd w Tomcatcie 8:

SEVERE: Context initialization failed
org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'userController': Unsatisfied dependency expressed through field 'userRepository': No qualifying bean of type [pl.library.repository.UserRepository] found for dependency [pl.library.repository.UserRepository]: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate for this dependency. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true)}; nested exception is org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: No qualifying bean of type [pl.library.repository.UserRepository] found for dependency [pl.library.repository.UserRepository]: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate for this dependency. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true)}
  at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor$AutowiredFieldElement.inject(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:569)
  at org.springframework.beans.factory.annotation.InjectionMetadata.inject(InjectionMetadata.java:88)
  at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.postProcessPropertyValues(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:349)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.populateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1214)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:543)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:482)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:306)
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:230)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:302)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:197)
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons(DefaultListableBeanFactory.java:776)
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:861)
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:541)
  at org.springframework.web.context.ContextLoader.configureAndRefreshWebApplicationContext(ContextLoader.java:444)
  at org.springframework.web.context.ContextLoader.initWebApplicationContext(ContextLoader.java:326)
  at org.springframework.web.context.ContextLoaderListener.contextInitialized(ContextLoaderListener.java:107)
  at org.apache.catalina.core.StandardContext.listenerStart(StandardContext.java:4810)
  at org.apache.catalina.core.StandardContext.startInternal(StandardContext.java:5255)
  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:147)
  at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1408)
  at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1398)
  at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: No qualifying bean of type [pl.library.repository.UserRepository] found for dependency [pl.library.repository.UserRepository]: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate for this dependency. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true)}
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.raiseNoMatchingBeanFound(DefaultListableBeanFactory.java:1406)
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.doResolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1057)
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1019)
  at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor$AutowiredFieldElement.inject(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:566)
  ... 24 more

Aug 12, 2016 1:40:32 PM org.apache.catalina.core.StandardContext listenerStart
SEVERE: Exception sending context initialized event to listener instance of class org.springframework.web.context.ContextLoaderListener
org.springframework.beans.factory.UnsatisfiedDependencyException: Error creating bean with name 'userController': Unsatisfied dependency expressed through field 'userRepository': No qualifying bean of type [pl.library.repository.UserRepository] found for dependency [pl.library.repository.UserRepository]: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate for this dependency. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true)}; nested exception is org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: No qualifying bean of type [pl.library.repository.UserRepository] found for dependency [pl.library.repository.UserRepository]: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate for this dependency. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true)}
  at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor$AutowiredFieldElement.inject(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:569)
  at org.springframework.beans.factory.annotation.InjectionMetadata.inject(InjectionMetadata.java:88)
  at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.postProcessPropertyValues(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:349)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.populateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:1214)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.doCreateBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:543)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractAutowireCapableBeanFactory.createBean(AbstractAutowireCapableBeanFactory.java:482)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory$1.getObject(AbstractBeanFactory.java:306)
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultSingletonBeanRegistry.getSingleton(DefaultSingletonBeanRegistry.java:230)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.doGetBean(AbstractBeanFactory.java:302)
  at org.springframework.beans.factory.support.AbstractBeanFactory.getBean(AbstractBeanFactory.java:197)
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.preInstantiateSingletons(DefaultListableBeanFactory.java:776)
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.finishBeanFactoryInitialization(AbstractApplicationContext.java:861)
  at org.springframework.context.support.AbstractApplicationContext.refresh(AbstractApplicationContext.java:541)
  at org.springframework.web.context.ContextLoader.configureAndRefreshWebApplicationContext(ContextLoader.java:444)
  at org.springframework.web.context.ContextLoader.initWebApplicationContext(ContextLoader.java:326)
  at org.springframework.web.context.ContextLoaderListener.contextInitialized(ContextLoaderListener.java:107)
  at org.apache.catalina.core.StandardContext.listenerStart(StandardContext.java:4810)
  at org.apache.catalina.core.StandardContext.startInternal(StandardContext.java:5255)
  at org.apache.catalina.util.LifecycleBase.start(LifecycleBase.java:147)
  at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1408)
  at org.apache.catalina.core.ContainerBase$StartChild.call(ContainerBase.java:1398)
  at java.util.concurrent.FutureTask.run(Unknown Source)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(Unknown Source)
  at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(Unknown Source)
  at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: org.springframework.beans.factory.NoSuchBeanDefinitionException: No qualifying bean of type [pl.library.repository.UserRepository] found for dependency [pl.library.repository.UserRepository]: expected at least 1 bean which qualifies as autowire candidate for this dependency. Dependency annotations: {@org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired(required=true)}
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.raiseNoMatchingBeanFound(DefaultListableBeanFactory.java:1406)
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.doResolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1057)
  at org.springframework.beans.factory.support.DefaultListableBeanFactory.resolveDependency(DefaultListableBeanFactory.java:1019)
  at org.springframework.beans.factory.annotation.AutowiredAnnotationBeanPostProcessor$AutowiredFieldElement.inject(AutowiredAnnotationBeanPostProcessor.java:566)
  ... 24 more

W jaki sposób tego uniknąć? Jak to rozwiązać? Czy brakuje mi jakiejś adnotacji w UserController?
Pozdrawiam


Panie Żurawiecki, projektowanie to nie jest sprzedawanie pietruszki. Do widzenia Panu.

Pozostało 580 znaków

Mały Młot
2016-08-12 14:30
Mały Młot
0

UserRepository nie jest beanem?

Pozostało 580 znaków

2016-08-12 14:30

Rejestracja: 8 lat temu

Ostatnio: 1 dzień temu

Wygląda na to, że brakuje Ci beana z implementacją UserRepository.

Pozostało 580 znaków

2016-08-12 14:48
Moderator

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 47 minut temu

0

To UserRepository miało być ze SpringData?


Masz problem? Pisz na forum, nie do mnie. Nie masz problemów? Kup komputer...

Pozostało 580 znaków

2016-08-12 14:58

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0
Shalom napisał(a):

To UserRepository miało być ze SpringData?

Nic takiego nie napisali.

Ogólnie założenie jest takie, że ma to być MVC.
Mam stronę główną i ze strony głównej chcę przejść na stronę z uzytkownikami, którzy są "wygenerowani". Bez podłączenia do DB.


Panie Żurawiecki, projektowanie to nie jest sprzedawanie pietruszki. Do widzenia Panu.
edytowany 1x, ostatnio: trojanus, 2016-08-12 15:11

Pozostało 580 znaków

2016-08-12 15:12
Moderator

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 47 minut temu

1

No dobra, ale w takim razie faktycznie musisz napisać klasę która implementuje ten twój interfejs, bo przecież skądś musisz brać tych "wygenerowanych" użytkowników.


Masz problem? Pisz na forum, nie do mnie. Nie masz problemów? Kup komputer...

Pozostało 580 znaków

2016-08-12 16:39

Rejestracja: 3 lata temu

Ostatnio: 1 dzień temu

0

nawet sam odpowiedziałem na taką zagwozdkę w podobnym wątku :D
http://4programmers.net/Forum[...]125-blad_przy_tworzeniu_beana

ja mam dzisiaj jakąś zaćme czy coś, haha
można zamknąć :)


Panie Żurawiecki, projektowanie to nie jest sprzedawanie pietruszki. Do widzenia Panu.

Pozostało 580 znaków

Czarny Polityk
2018-07-12 15:24
Czarny Polityk
0

Czy w takim razie, do uczynienia UserRepository beanem wystarczy dodanie do niego adnotacji @Repository?

Tylko w Spring Data. W innym wypadku trzeba tworzyć klasę z implementacją tego interfejsu. - slayer9 2018-07-12 15:42
@slayer9: nieprawda, w Springu Data nie trzeba nawet dodawać adnotacji. A adnotacje sie daje nad implementacją... - scibi92 2018-07-12 16:01
Okej, nie trzeba, szczegóły. Bo jak dasz to i tak się nic nie stanie. - slayer9 2018-07-12 16:05

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0