Parowanie Klientów - Klient Serwer

0

Witam napisałem na socketach prostą aplikację czat, teraz chcę to przerobić na grę karcianą oczko z czatem. W gre mogą grac jednocześnie dwie osoby jednak jeśli na serwerze będzie 8 osób chce żeby były cztery gry.
Jak parować klientów oraz jak zapewnić im komunikację.
gdzie mogę znaleźć jakieś ciekawe artykuły bądź pomoce na ten temat.

0

Tutaj macie kod czat działa , otworzyłem serwer na nowym porcie dla obslugi gry ale nie wiem jak zadbac o parowanie klientow jakies propozycje , wgle jak to ruszyć dalej?

public class Connection {
  private Socket socket;
  private DataInputStream in;
  private DataOutputStream out;
  
  
  public Connection() throws IOException{
    socket = new Socket("localhost", 7777);
    in = new DataInputStream(socket.getInputStream());  
    out = new DataOutputStream(socket.getOutputStream());
  }
  
  public String getString() throws IOException{
    String test = in.readUTF();
    return test;    
  }
  
  public DataInputStream getInput(){
    return this.in;
  }
  
  public DataOutputStream getOutput(){
    return this.out;
  }

}


package oczkosocket.serwer;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.IOException;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import oczkosocket.karta.*;
/**
 *
 * @author rafal
 */
public class Server {
  static ServerSocket serverSocket;
  static ServerSocket gameSocket;
  static Socket socket;
  static Socket gSocket;
  static DataOutputStream out;
  static Users[] user = new Users[10];
  static DataInputStream in;

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    System.out.println("Starting server..."); 
    serverSocket = new ServerSocket(7777);
    gameSocket = new ServerSocket(2222);
    System.out.println("Server started...");  
    while(true){   
      socket = serverSocket.accept();
      for(int i = 0;i < 10; i++){  
        out = new DataOutputStream(socket.getOutputStream());
        in = new DataInputStream(socket.getInputStream());
        if(user[i] == null){  
          System.out.println("Connection from:" + socket.getInetAddress());
          user[i] = new Users(out,in,user);  
          Thread thread = new Thread(user[i]);  
          thread.start();
          break;  
        }  
      } 
      gSocket = gameSocket.accept();
    } 
  }
  
}

class Users implements Runnable{
  
    DataOutputStream out;
    DataInputStream in; 
    Users[] user = new Users[10];
    public Users(DataOutputStream out, DataInputStream in, Users[] user)
    {  
      this.out = out;
      this.in = in;  
      this.user = user; 
    }
  @Override
  public void run() {
     while(true){  
        try 
        {   
        String message = in.readUTF();
        for (int i = 0;i < 10; i++)
          {   
          if(user[i]!= null)
          {   
            user[i].out.writeUTF(message);
          }    
          }   
        }  
    catch (IOException e) {}    
      } 
  }
  
  

}package oczkosocket.klient;
import oczkosocket.karta.*;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.net.Socket;

/**
 *
 * @author rafal
 */
public class GameConnection {
  private Socket socket;
  private DataInputStream in;
  private DataOutputStream out;
  
  
  public GameConnection() throws IOException{
    socket = new Socket("localhost", 2222);
    in = new DataInputStream(socket.getInputStream());  
    out = new DataOutputStream(socket.getOutputStream());
  }
  
  
  public DataInputStream getInput(){
    return this.in;
  }
  
  public DataOutputStream getOutput(){
    return this.out;
  }

}/*
 * To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
 * To change this template file, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package oczkosocket.klient;

import java.io.DataInputStream;
import java.io.DataOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.net.Socket;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import javax.swing.text.DefaultCaret;
import oczkosocket.karta.*;
/**
 *
 * @author rafal
 */
public class OczkoKlient extends javax.swing.JFrame {

  /**
   * Creates new form OczkoKlient
   */
  
  
  
  
  public OczkoKlient() throws IOException {
    initComponents();
  }
  
  

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jPanel1 = new javax.swing.JPanel();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTextArea1 = new javax.swing.JTextArea();
    jTextField1 = new javax.swing.JTextField();
    jLabel1 = new javax.swing.JLabel();
    jButton2 = new javax.swing.JButton();
    jTextField2 = new javax.swing.JTextField();
    jLabel3 = new javax.swing.JLabel();
    jLabel5 = new javax.swing.JLabel();
    jButton3 = new javax.swing.JButton();
    graj = new javax.swing.JButton();
    jScrollPane2 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTextArea2 = new javax.swing.JTextArea();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setResizable(false);

    jButton1.setText("Polacz");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        Polacz(evt);
      }
    });

    jTextArea1.setColumns(20);
    jTextArea1.setRows(5);
    jScrollPane1.setViewportView(jTextArea1);

    jLabel1.setText("Tutaj podaj nick:");

    jButton2.setText("Wyslij");
    jButton2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton2ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jTextField2.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jTextField2ActionPerformed(evt);
      }
    });

    jLabel3.setText("Suma:");

    jLabel5.setText("0");

    jButton3.setText("Dobierz karte");

    graj.setText("Graj");
    graj.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        grajActionPerformed(evt);
      }
    });

    jTextArea2.setColumns(20);
    jTextArea2.setRows(5);
    jScrollPane2.setViewportView(jTextArea2);

    javax.swing.GroupLayout jPanel1Layout = new javax.swing.GroupLayout(jPanel1);
    jPanel1.setLayout(jPanel1Layout);
    jPanel1Layout.setHorizontalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, false)
            .addComponent(graj, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 126, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(jLabel1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
            .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
            .addComponent(jButton2, javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
          .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING, false)
            .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
              .addGap(6, 6, 6)
              .addComponent(jLabel3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 53, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
              .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
              .addComponent(jLabel5, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
            .addComponent(jButton3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 126, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 505, Short.MAX_VALUE)
          .addComponent(jTextField2)
          .addComponent(jScrollPane2)))
    );
    jPanel1Layout.setVerticalGroup(
      jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 157, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(jButton1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 91, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
            .addComponent(jLabel1)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
            .addComponent(jTextField1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)))
        .addGap(18, 18, 18)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
          .addComponent(jButton2)
          .addComponent(jTextField2, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
        .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addGroup(jPanel1Layout.createSequentialGroup()
            .addComponent(graj, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, 72, Short.MAX_VALUE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.UNRELATED)
            .addComponent(jButton3, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 87, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
            .addPreferredGap(javax.swing.LayoutStyle.ComponentPlacement.RELATED)
            .addGroup(jPanel1Layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.BASELINE)
              .addComponent(jLabel3)
              .addComponent(jLabel5)))
          .addComponent(jScrollPane2))
        .addGap(29, 29, 29))
    );

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE))
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap(javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, Short.MAX_VALUE)
        .addComponent(jPanel1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, javax.swing.GroupLayout.DEFAULT_SIZE, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void Polacz(java.awt.event.ActionEvent evt) {            
    try {
      // TODO add your handling code here:
      if(this.con == null){
      String nick = jTextField1.getText();
      if(nick.equals(""))
      {
        jTextArea1.append("Musisz podac nick , sproboj ponownie\n");
      }
      else{
      String nickk = jTextField1.getText();
      this.nick = nickk;
      jTextField1.setEditable(false);
      Connection con = new Connection();
      Input input = new Input(con.getInput());
      Thread thread = new Thread(input);
      this.con = con;
      thread.start(); 
      }
      }
      else{
        jTextArea1.append("Jestes juz polaczony\n");
      }
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(OczkoKlient.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }   
    
  }            
class Input implements Runnable{
  
  
  DataInputStream in;
  public Input(DataInputStream in)
  {  this.in = in;
  } 
  public void run()
  {  while(true){  
    String message;  
    try{   
      message = in.readUTF();
      DefaultCaret caret = (DefaultCaret)jTextArea1.getCaret();
      caret.setUpdatePolicy(DefaultCaret.ALWAYS_UPDATE);
      jTextArea1.append(message + "\n");
    }catch(IOException e){   
      e.printStackTrace();  
    }    
  } 
  }
  
}  
  
  private void jTextField2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                      
    // TODO add your handling code here:
  }                      

  private void jButton2ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    String message = jTextField2.getText();
    if(con != null){
    try {      
      con.getOutput().writeUTF(nick + ": " + message);
    } catch (IOException ex) {
      Logger.getLogger(OczkoKlient.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
    }
    else{
      jTextArea1.append("Musisz sie najpierw polaczyc");
    }
  }                    

  private void grajActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                   
    if(gameCon == null){
      try {
        GameConnection gcon;
        gcon = new GameConnection();
        jTextArea1.append("Czekam na gracza \n");
        this.gameCon = gcon;
      } catch (IOException ex) {
        Logger.getLogger(OczkoKlient.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
      }
    }
  }                  

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) throws IOException {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(OczkoKlient.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(OczkoKlient.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(OczkoKlient.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(OczkoKlient.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>
        
    

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        try {
          new OczkoKlient().setVisible(true);
        } catch (IOException ex) {
          Logger.getLogger(OczkoKlient.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
        }
      }
    });    
    
    
  }
  private String nick;
  private Connection con;
  private GameConnection gameCon;
  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton graj;
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JButton jButton2;
  private javax.swing.JButton jButton3;
  private javax.swing.JLabel jLabel1;
  private javax.swing.JLabel jLabel3;
  private javax.swing.JLabel jLabel5;
  private javax.swing.JPanel jPanel1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane2;
  private javax.swing.JTextArea jTextArea1;
  private javax.swing.JTextArea jTextArea2;
  private javax.swing.JTextField jTextField1;
  private javax.swing.JTextField jTextField2;
  // End of variables declaration          
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1