Aplikacja klient-serwer

0

Dobry wieczór. Tworzę aplikację klient-serwer mającą obsłużyć przez sieć grę "papier, kamień, nożyce". Cały czas mam problem z przesyłaniem danych na linii serwer-klient, a konkretnie z powiązaniem ich z logiką aplikacji. Głównym moim oknem jest "Forma", gdzie zawarta jest struktura gui gry oraz powiązanie buttonów z logiką gry. Także w formie jest zadeklarowana klasa związana z logiką gry (

Gra gra = new Gra()

). Osobne klasy są poświęcone serwerowi oraz klientowi, są w nich zawarte także osobne metody odpowiedzialne na przykład za przesłanie nazwy gracza drugiego do drugiego, oraz przesłanie do klienta nazwy gracza stojącego po stronie serwera - i już na tym etapie napotkałem stek błędów. Być może zachodzi konieczność budowy wątków?
Poniżej zamieszczam najważniejsze klasy - prosiłbym o pomoc w edycji. Na ten moment najważniejsze jest dla mnie przesłanie po starcie aplikacji nazw graczy pomiędzy sobą i pojawienie się ich w dwóch odpalonych równolegle aplikacjach. Następnie po "skumaniu", jak to działa, zajmę się programowaniem dalszych elementów gry.

Serwer:

package com.company;/* Server.java */
import javax.swing.*;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.io.*;
import java.net.ServerSocket;
import java.net.Socket;
import java.util.Scanner;
import com.company.Gra;


public class Server {

  public Gra gra = new Gra ();
  public Forma forma;

  boolean value, temp;
  String nazwa_klienta;

  public void run() throws Exception {
   ServerSocket s1 = new ServerSocket(1342);
   Socket ss = s1.accept();
   Scanner sc = new Scanner(ss.getInputStream()); // pobierzemy info od klienta
   value = sc.nextBoolean();

   forma.gra.setTura(false);
   temp = forma.gra.isTura();
   PrintStream p = new PrintStream(ss.getOutputStream()); // wyślemy do klienta
   p.println(temp);

   forma.fGraWieloosobowa();
  }

  public void odbierz_nazwę_klienta () throws Exception
  {
   ServerSocket s1 = new ServerSocket(1342);
   Socket ss = s1.accept();
   Scanner sc = new Scanner(ss.getInputStream()); // pobierzemy info od klienta
   nazwa_klienta = sc.nextLine();
   forma.lNazwa2.setText(nazwa_klienta);
  }
 }

Klient:

package com.company;

  import javax.swing.*;
  import java.awt.event.ActionListener;
  import java.io.*;
  import java.net.ServerSocket;
  import java.net.Socket;
  import java.util.Scanner;
  import com.company.Gra;

public class Client {

  public Forma forma;
  Scanner sc = new Scanner(System.in);

  public void połącz () throws Exception {
   Scanner sc = new Scanner(System.in);
   Socket s = new Socket("127.0.0.1", 1342);
   forma.fGraWieloosobowa();
   forma.gra.setTura(true);
   PrintStream p = new PrintStream(s.getOutputStream()); // serwer otrzyma
   p.println(forma.gra.isTura()); // serwer dostaje liczbę
   s.close();
  }

  public void prześlij_nazwę (String nazwa_dla_serwera) throws Exception {
   Socket s = new Socket("127.0.0.1", 1342);
   int number = 3;
   PrintStream p = new PrintStream (s.getOutputStream());
   p.println(number);
   p.println(nazwa_dla_serwera);
   s.close();
  }
}

Forma:

package com.company;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;

import java.io.*;
import java.net.Socket;
import java.util.Scanner;

public class Forma extends JFrame implements ActionListener {

  // deklaracje

  public JButton button1,button2,button3,button4,button5,button6;
  public JButton bGraJednoosobowa;

  public JButton bGraWieloosobowa;
  public JButton bWyjscie;
  public JButton bDołącz;
  public JLabel lWyswietlGracz1, lWyswietlGracz2, lNazwa1, lNazwa2, lwynikGracz1, lwynikGracz2;

  Gra gra = new Gra();
  Server server = new Server();
  Client client = new Client();

  // konstruktor

  Forma ()
  {
   setSize(235,400);
   setTitle("Papier, kamień, nożyce");
   setLayout(null);

   bGraJednoosobowa = new JButton("Gra jednoosobowa");
   bGraJednoosobowa.setBounds(20,270,180,20);
   add(bGraJednoosobowa);
   bGraJednoosobowa.addActionListener(this); //button1 źródło zdarzeń, a słuchaczem jest ramka

   bGraWieloosobowa = new JButton("Gra wieloosobowa");
   bGraWieloosobowa.setBounds(20,290,180,20);
   add(bGraWieloosobowa);
   bGraWieloosobowa.addActionListener(this); //button1 źródło zdarzeń, a słuchaczem jest ramka

   bDołącz = new JButton("Dołącz");
   bDołącz.setBounds(20,310,180,20);
   add(bDołącz);
   bDołącz.addActionListener(this); //button1 źródło zdarzeń, a słuchaczem jest ramka

   bWyjscie = new JButton("Wyjście");
   bWyjscie.setBounds(20,330,180,20);
   add(bWyjscie);
   bWyjscie.addActionListener(this); //button1 źródło zdarzeń, a słuchaczem jest ramka

   button1 = new JButton("P");
   button1.setBounds(45,15,50,50);
   add(button1);
   button1.setEnabled(false);
   button1.addActionListener(this); //button1 źródło zdarzeń, a słuchaczem jest ramka

   button2 = new JButton("K");
   button2.setBounds(45,80,50,50);
   add(button2);
   button2.setEnabled(false);
   button2.addActionListener(this); //button1 źródło zdarzeń, a słuchaczem jest ramka

   button3 = new JButton("N");
   button3.setBounds(45,145,50,50);
   add(button3);
   button3.setEnabled(false);
   button3.addActionListener(this); //button1 źródło zdarzeń, a słuchaczem jest ramka

   button4 = new JButton("P");
   button4.setBounds(125,15,50,50);
   add(button4);
   button4.setEnabled(false);
   button4.addActionListener(this); //button1 źródło zdarzeń, a słuchaczem jest ramka

   button5 = new JButton("K");
   button5.setBounds(125,80,50,50);
   add(button5);
   button5.setEnabled(false);
   button5.addActionListener(this); //button1 źródło zdarzeń, a słuchaczem jest ramka

   button6 = new JButton("N");
   button6.setBounds(125,145,50,50);
   add(button6);
   button6.setEnabled(false);
   button6.addActionListener(this); //button1 źródło zdarzeń, a słuchaczem jest ramka

   lWyswietlGracz1 = new JLabel("Gracz1: ");
   lWyswietlGracz1.setBounds(20,220,50,20);
   add(lWyswietlGracz1);

   lWyswietlGracz2 = new JLabel("Gracz2: ");
   lWyswietlGracz2.setBounds(20,240,50,20);
   add(lWyswietlGracz2);

   lNazwa1 = new JLabel("Nie ustawiono");
   lNazwa1.setBounds(75,220,100,20);
   lNazwa1.setForeground(Color.BLACK);
   add(lNazwa1);

   lNazwa2 = new JLabel("Nie ustawiono");
   lNazwa2.setBounds(75,240,100,20);
   lNazwa2.setForeground(Color.BLACK);
   add(lNazwa2);

   lwynikGracz1 = new JLabel("X");
   lwynikGracz1.setBounds(190,220,20,20);
   lwynikGracz1.setForeground(Color.RED);
   add(lwynikGracz1);

   lwynikGracz2 = new JLabel("Y");
   lwynikGracz2.setBounds(190,240,20,20);
   lwynikGracz2.setForeground(Color.RED);
   add(lwynikGracz2);
  }

  // ActionListener

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
   Object source = e.getSource();

   if (source == bGraWieloosobowa)
   {
    // Server server = new Server();
     try {
      server.run();
     } catch (Exception e1) {
      e1.printStackTrace();
     }
   }

   if (source == bDołącz)
   {
     try {
      client.połącz();
     } catch (Exception e1) {
      e1.printStackTrace();
     }
   }

   if (source == bGraJednoosobowa)
     fGraJednoosobowa();

   if (source == bWyjscie)
     dispose();

   if (source == button1)
   {
     button1.setEnabled(false);
     button2.setEnabled(false);
     button3.setEnabled(false);
     button4.setEnabled(true);
     button5.setEnabled(true);
     button6.setEnabled(true);
     gra.tab[0][0] = 1;
   }

   if (source == button2)
   {
     button1.setEnabled(false);
     button2.setEnabled(false);
     button3.setEnabled(false);
     button4.setEnabled(true);
     button5.setEnabled(true);
     button6.setEnabled(true);
     gra.tab[1][0] = 1;
   }

   if (source == button3)
   {
     button1.setEnabled(false);
     button2.setEnabled(false);
     button3.setEnabled(false);
     button4.setEnabled(true);
     button5.setEnabled(true);
     button6.setEnabled(true);
     gra.tab[2][0] = 1;
   }

   if (source == button4)
   {
     button4.setEnabled(false);
     button5.setEnabled(false);
     button6.setEnabled(false);
     gra.tab[0][1] = 1;
     gra.sprawdzStan();
     ustalZwyciezce();
     wpiszWynik();
   }

   if (source == button5)
   {
     button4.setEnabled(false);
     button5.setEnabled(false);
     button6.setEnabled(false);
     gra.tab[1][1] = 1;
     gra.sprawdzStan();
     ustalZwyciezce();
     wpiszWynik();
   }

   if (source == button6)
   {
     button4.setEnabled(false);
     button5.setEnabled(false);
     button6.setEnabled(false);
     gra.tab[2][1] = 1;
     gra.sprawdzStan();
     ustalZwyciezce();
     wpiszWynik();
   }
  }

  // jednoosobowa

  public void fGraJednoosobowa () {

   bGraJednoosobowa.setText("Nowa gra");

   if ((gra.getGracz1() == "NazwaDomyslna1" && gra.getGracz2() == "NazwaDomyslna2") || (gra.getGracz1().equals("") && gra.getGracz2().equals(""))) {
     gra.setGracz1(JOptionPane.showInputDialog("Gracz 1: "));
     gra.setGracz2(JOptionPane.showInputDialog("Gracz 2: "));
   }

   if ( !gra.getGracz1().equals("") ) {
     lNazwa1.setText(gra.getGracz1());
     lNazwa2.setText(gra.getGracz2());

     gra.tab = new int[][]{
      {-1, -1},
      {-1, -1},
      {-1, -1}};

     button1.setEnabled(true);
     button2.setEnabled(true);
     button3.setEnabled(true);
     button4.setEnabled(false);
     button5.setEnabled(false);
     button6.setEnabled(false);
   }

   else
     JOptionPane.showMessageDialog(null, "Nie wprowadzono danych!");
  }

  // wieloosobowa

  public void fGraWieloosobowa () {

   if (gra.isTura() == false ) {
     if (gra.getGracz1() == "NazwaDomyslna1" || (gra.getGracz1().equals(""))) {
      gra.setGracz1(JOptionPane.showInputDialog("Gracz 1: "));
     }
     lNazwa1.setText(gra.getGracz1());
     try {
      server.odbierz_nazwę_klienta();
     } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
     }
   }

   if (gra.isTura() == true) {
     if (gra.getGracz2() == "NazwaDomyslna2" || (gra.getGracz2().equals(""))) {
      gra.setGracz2(JOptionPane.showInputDialog("Gracz 2: "));
      lNazwa2.setText(gra.getGracz2());
      try {
        client.prześlij_nazwę(gra.getGracz2()); // serwer otrzyma
      } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace();
      }
      // serwer dostaje liczbę
     }
   }

   if (!gra.getGracz1().equals("") && !gra.getGracz2().equals("")) {

     gra.tab = new int[][]{
      {-1, -1},
      {-1, -1},
      {-1, -1}};

     button1.setEnabled(false);
     button2.setEnabled(false);
     button3.setEnabled(false);
     button4.setEnabled(true);
     button5.setEnabled(true);
     button6.setEnabled(true);
   }

   else
     JOptionPane.showMessageDialog(null, "Nie wprowadzono danych!");
  }

  // funkcje

  public void ustalZwyciezce()
  {
   if (gra.getLicznik1() > gra.getLicznik2()) {
     JOptionPane.showMessageDialog(null, "Wygrywa gracz 1");
   }
   if (gra.getLicznik2() > gra.getLicznik1()) {
     JOptionPane.showMessageDialog(null, "Wygrywa gracz 2");
   }
   if (gra.getLicznik1() == gra.getLicznik2()) {
     JOptionPane.showMessageDialog(null, "Remis");
   }

   gra.setLicznik1(0);
   gra.setLicznik2(0);
  }

  public void wpiszWynik ()
  {
   lwynikGracz1.setText(Integer.toString(gra.getGracz1Wynik()));
   lwynikGracz2.setText(Integer.toString(gra.getGracz2Wynik()));
  }
}

**Aktualnie wyjątki w trakcie kompilacji pojawiają się w momencie, gdy po stronie klienta odpalimy "forma.fGraWieloosobowa()" **

0

Napisałeś mnóstwo kodu, nierozdzieliłeś logiki od widoku ciężko pomóc, ale widzę, że oczekujesz na wartość booleowsk'ą na serwerze, why ? Moim zdaniem, za nim weźmiesz się za pisanie programów opartych o GUI powinieneś zaznajomić z książką: Czysty Kod Robert M. Martina, a później nauczyć się tworzyć testy jednostkowe. Powodem tego jest właśnie taka przeplatanina kodu, może lepiej stwórz najpierw program bez GUI ? Dodasz je późnej jak usilnie je chcesz. Hmm najlepiej do wejścia i wyjścia ustaw BufferedReader/PrintWriter readerem czytaj .nextLine() a writerem wysyłaj .println()

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1