Program zamieniający współrzędne kartezjańskie na ekranowe

Odpowiedz Nowy wątek
2016-05-21 14:52
littlebig
0

Mam napisać program, który przekształca współrzędne kartezjańskie na współrzędne ekranowe, po to by móc narysować wykres funkcji na ekranie.
Mam coś takiego, ale wyświetla mi pustą ramkę, nie wiem co mogę poprawić . Czy ktoś mógłby zerknąć czy rzutowanie współrzędnych jest prawidłowe?

import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.EventQueue;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.Graphics2D;

import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.border.EmptyBorder;

public class Konwersja extends JFrame {

  private Konwersja2 contentPane;

  private class Konwersja2 extends JPanel {

    private double xmin;
    private double xmax;
    private double ymin;
    private double ymax;
    private int W;
    private int H;

    public Konwersja2() {
      xmin = 0;
      xmax = 400;
      ymin = 0;
      ymax = 400;
      W = 500;
      H = 500;
    }

    public Konwersja2(double xmin, double xmax, double ymin, double ymax, int W, int H) {
      this.xmin = xmin;
      this.xmax = xmax;
      this.ymin = ymin;
      this.ymax = ymax;
      this.W = W;
      this.H = H;
    }

    public int obliczXE(double x) {
      int xe = W * (int) ((x - xmin) / (xmax - xmin));
      return xe;
    }

    public int obliczYE(double y) {
      int ye = H - (H * (int) ((y - ymin) / (ymax - ymin)));
      return ye;
    }

    public int getW() {
      return W;
    }

    public void setW(int w) {
      W = w;
    }

    public int getH() {
      return H;
    }

    public void setH(int h) {
      H = h;
    }

    public void draw(Graphics g2, Konwersja2 okno) {
      okno.setW(getWidth());
      okno.setH(getHeight());
      g2.setColor(Color.red);

      for (double x = 0; x <= (2 * Math.PI); x += 0.001) {
        double y = Math.sin(x);
        int xe = okno.obliczXE(x);
        int ye = okno.obliczYE(y);
        g2.drawLine(xe, ye, xe, ye);

      }

    }

    @Override
    protected void paintComponent(Graphics g) {
      super.paintComponent(g);
      //Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
      draw(g, contentPane);
    }

  }

  public static void main(String[] args) {
    EventQueue.invokeLater(new Runnable() { // tworzenie nowego wątku
      public void run() {
        try {
          Konwersja frame = new Konwersja();
          frame.setVisible(true); // ustawianie widoczności
        } catch (Exception e) {
          e.printStackTrace();
        }
      }
    });
  }

  /**
   * Create the frame.
   */
  public Konwersja() { // konstruktor
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setBounds(0, 0, 500, 500);
    contentPane = new Konwersja2();
    contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
    contentPane.setLayout(new BorderLayout(0, 0));
    setContentPane(contentPane);

  }

}
edytowany 1x, ostatnio: bogdans, 2016-12-13 18:26
!Wstawiaj kod w znaczniki &lt;code=java&gt;&lt;/code&gt; - bogdans 2016-05-24 13:38

Pozostało 580 znaków

2016-05-24 12:15
0

Większość systemów rysowania w 2d działa na współrzędnych kartezjańskich, z odwróconą osią Y, a punkt (0,0) jest w lewym górnym rogu. Czyli taka konwersja sprowadziłaby się do pobrania wysokości elementu i odjęcia od niej współrzędnej Y. X pozostaje bez zmian.
Np. Dla wysokości 100 i punkty (10, 20) dostaniemy (100-10, 20) -> (90, 20).
Tak to działa przy założeniu że 1 punkt w układzie kartezjańskim odpowiada 1 pikselowi. Jeżeli jest inaczej, musisz dodatkowo przyjąć skalowanie i wydaje mi się że właśnie to próbujesz też zrobić. Podstawowym problem jest wrzucenie wszystkiego do jednego wora i muszę przyznać że sam nie mogę się w tym połapać i niezbyt mi się chce. Powinieneś podzielić problem na mniejsze i opakować to w niepodzielne całości. Przykład:

 1. Zrób klasę Converter która przyjmie w konstuktorze 6 parametrów (przesunięcieXRysowania, przesuniecieYRysowania, szerokoscRysowania, wysokoscRysowania, szerokoscUkladuKartezjanskeigo, wysokoscUkladuKartezjanskiego).
 2. Wylicz w niej stosunek długości Twojego układu do długość układu w którym rysujesz (dla X i Y).
 3. Dodaj metodę która przyjmie punkt (X, Y) i zwróci przekonwertowany punkt (X, Y), na tą chwilę ciało niech będzie puste i niech zwraca się null.
 4. Dodaj test który sprawdzi wiele punktów i czy mapują się tak jak to sobie wyliczysz na kartce.
 5. Zmodyfikuj metodę i ew konstruktor tak żeby test przechodził.
 6. W tym momencie jeżeli test jest poprawny, masz gotowy konwerter.
 7. Stwórz klasę która będzie coś rysować. Niech stworzy sobie na początku odpowiedni konwerter.
 8. Przy rysowaniu czegokolwiek, niech mapuje punkty które otrzymasz z Twojego układu na punkty na ekranie.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0