wyświetlanie bazy sqlite

0

Wywala mi gdy chce podejrzeć produkty już na tel. Może ktoś rzucić okiem i powiedzieć co jest źle? Skończyły mi sie pomysły na to gdzie moze byc błąd... z góry dzięki za pomoc.


package com.kalkulator;

import android.app.AlertDialog;
import android.database.Cursor;
import android.os.Bundle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;

public class produkty extends AppCompatActivity {

    DatabaseHelper myDb;
    EditText editnazwa,editww,editwbt;
    Button btnAddData;
    Button btnviewAll;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      setContentView(R.layout.activity_produkty);
      myDb = new DatabaseHelper(this);

      editnazwa = (EditText)findViewById(R.id.editText_nazwa);
      editww = (EditText)findViewById(R.id.editText_ww);
      editwbt = (EditText)findViewById(R.id.editText_wbt);
      btnAddData = (Button)findViewById(R.id.button5);
      btnviewAll=(Button)findViewById(R.id.button6);
      AddData();
      viewAll();
    }

    public void AddData() {
      btnAddData.setOnClickListener(
          new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
              boolean isInserted = myDb.insertData(editnazwa.getText().toString(),
                  editww.getText().toString(),
                  editwbt.getText().toString());
              if (isInserted = true)
                Toast.makeText(produkty.this, "Produkt został dodany", Toast.LENGTH_LONG).show();
              else
                Toast.makeText(produkty.this, "Produkt nie został dodany", Toast.LENGTH_LONG).show();
            }
          }
      );
    }

  public void viewAll(){
    btnviewAll.setOnClickListener(
      new View.OnClickListener(){
        @Override
        public void onClick(View v){
          Cursor res = myDb.getAllData();
          if(res.getCount()==0){

            showMessage("Błąd", "Nie znaleziono produktów");
            return;

          }

          StringBuffer buffer = new StringBuffer();
          while (res.moveToNext()){
            buffer.append("ID :"+ res.getString(0)+"\n");
            buffer.append("NAZWA :"+ res.getString(1)+"\n");
            buffer.append("WW :"+ res.getString(2)+"\n");
            buffer.append("WBT :"+ res.getString(3)+"\n\n");
          }
          // show all data
          showMessage("Data",buffer.toString());
        };
      }
    );
  }

  public void showMessage(String title,String Message){
    AlertDialog.Builder builder= new AlertDialog.Builder(this);
    builder.setCancelable(true);
    builder.setTitle(title);
    builder.setMessage(Message);
    builder.show();
  }

}

DataHelper:

package com.kalkulator;

import android.content.ContentValues;
import android.content.Context;
import android.database.Cursor;
import android.database.sqlite.SQLiteDatabase;
import android.database.sqlite.SQLiteOpenHelper;

/**
 * Created by ProgrammingKnowledge on 4/3/2015.
 */
public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
  public static final String DATABASE_NAME = "Produkty.db";
  public static final String TABLE_NAME = "produkty_table";
  public static final String COL_1 = "ID";
  public static final String COL_2 = "NAZWA";
  public static final String COL_3 = "WW";
  public static final String COL_4 = "WBT";

  public DatabaseHelper(Context context) {
    super(context, DATABASE_NAME, null, 1);
  }

  @Override
  public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
    db.execSQL("create table " + TABLE_NAME + " (ID INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,NAZWA TEXT,WW INTEGER,MARKS INTEGER)");
  }

  @Override
  public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
    db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS " + TABLE_NAME);
    onCreate(db);
  }

  public boolean insertData(String nazwa,String ww,String wbt) {
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    ContentValues contentValues = new ContentValues();
    contentValues.put(COL_2,nazwa);
    contentValues.put(COL_3,ww);
    contentValues.put(COL_4, wbt);
    long result = db.insert(TABLE_NAME,null ,contentValues);
    if(result == -1)
      return false;
    else
      return true;
  }
  public Cursor getAllData(){
    SQLiteDatabase db = this.getWritableDatabase();
    Cursor res=db.rawQuery("select * from"+TABLE_NAME,null);
    return res;
  }
}

Dorzucić coś jeszcze z kodu?

0

Strzelam , ze jak robisz tabele co ma pola String Int Int a pozniej dodajesz String String String to moze byc cos nie tak.

ale co ja tam wiem ;P

0

wygląda na brak spacji między "from" a nazwą tabeli
Cursor res=db.rawQuery("select * from"+TABLE_NAME,null);
+
if (isInserted = true)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0