netbeans- renderowanie tabeli

0

Cześć,
Próbuję napisać metodę, która sprawi, że wiersze tabeli spełniające dany warunek zmienią kolor. Wydaje mi się, że defaultowy render nie zostaje zastąpiony nowym, ale być może problem leży gdzie indziej.
Proszę o pomoc, z góry dzięki za odpowiedź.

 package renderowe_gonwo;

import java.awt.Color;
import java.awt.Component;
import javax.swing.JTable;
import javax.swing.table.DefaultTableCellRenderer;

 public class Renderowe_gonwo extends DefaultTableCellRenderer{

  @Override
  public Component getTableCellRendererComponent(JTable table, Object value, boolean isSelected, boolean hasFocus, int row, int column)
  {
    Component c = super.getTableCellRendererComponent(table, value, isSelected, hasFocus, row, column);

    if ((row % 2) == 0 )
    {
      c.setBackground(Color.red);

    }
    else
      c.setBackground(Color.green);

    return c;
  }

} 
 import java.awt.Color;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;

public class menu extends javax.swing.JFrame {

  public menu() {
    initComponents();
    jTable1.setSelectionBackground(Color.BLUE);
    jTable1.setBackground(Color.WHITE);

  }

  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    jScrollPane1 = new javax.swing.JScrollPane();
    jTable1 = new javax.swing.JTable();
    jButton1 = new javax.swing.JButton();

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);

    jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {
        {null, null},
        {null, null},
        {null, null},
        {null, null}
      },
      new String [] {
        "0", "1"
      }
    ));
    jScrollPane1.setViewportView(jTable1);

    jButton1.setText("jButton1");
    jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {
      public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
        jButton1ActionPerformed(evt);
      }
    });

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.TRAILING, layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap(15, Short.MAX_VALUE)
        .addGroup(layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
          .addComponent(jButton1)
          .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 375, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE))
        .addContainerGap())
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGroup(layout.createSequentialGroup()
        .addContainerGap()
        .addComponent(jScrollPane1, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE, 275, javax.swing.GroupLayout.PREFERRED_SIZE)
        .addGap(18, 18, 18)
        .addComponent(jButton1)
        .addContainerGap(42, Short.MAX_VALUE))
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                     
    // TODO add your handling code here:
    wypelnij_tabele();

    Renderowe_gonwo ren = new Renderowe_gonwo();
    jTable1.setDefaultRenderer(Integer.class, ren);
  }                    

  public void wypelnij_tabele() {
    DefaultTableModel tablemodel = new DefaultTableModel();
    Object[] nazwyKolumn = {"numer", "string1"};
    tablemodel.setColumnIdentifiers(nazwyKolumn);
    for (int i = 0; i <= 15; i++) {
      Object[] object = {i, "Pomiar" + i};
      tablemodel.addRow(object);
    }

    jTable1.setModel(tablemodel);
  }

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html 
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(menu.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(menu.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(menu.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(menu.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>

    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new menu().setVisible(true);

      }
    });
  }

  // Variables declaration - do not modify           
  private javax.swing.JButton jButton1;
  private javax.swing.JScrollPane jScrollPane1;
  private javax.swing.JTable jTable1;
  // End of variables declaration          
} 
1
 jTable1.setModel(new javax.swing.table.DefaultTableModel(
      new Object [][] {
        {null, null},
        {null, null},
        {null, null},
        {null, null}
      },
      new String [] {
        "0", "1"
      }
    ));

Tutaj dajesz model złożony z Object, a tutaj:

   Renderowe_gonwo ren = new Renderowe_gonwo();
    jTable1.setDefaultRenderer(Integer.class, ren);

Dajesz że jeśli Komórka jest Integer, to użyj tego renderera.

Czyli dodajesz Renderera da Integerów, a w modelu masz Objecty.
Spróbuj dodać do modelu Integery. (w sesnie tutaj: new Object [][] { zamień na new Integer [][] {)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0