Lista Obiektów klasy rozszerzającej JComponent, z metodą paintComponent

0

Witam, jak się można przekonać po temacie, albo nie, bo może być trochę skomplikowany, potrzebuję pomocy, w utworzeniu listy, Obiektów mojej klasy, która rozszerza JComponent, oraz posiada metodę paintComponent, oto ona:

import javax.swing.*;
import javax.swing.Timer;
import java.awt.*;
import java.util.*;
import java.util.List;

public class MainShipShoot extends JComponent {
  int x, y, size;
  Game game;
  boolean isAlive;

  List shoots;

  public MainShipShoot(List shoots, Game game, int X, int Y){
    this.game = game;
    this.shoots = shoots;
    this.x = X;
    this.y = Y;
    size = 10;
    isAlive = true;


    java.util.Timer shotTimer = new java.util.Timer();
    shotTimer.scheduleAtFixedRate(new TimerTask() {
      @Override
      public void run() {
        if(!isAlive || y < 20){
          shotTimer.cancel();
          shotTimer.purge();
          shoots.remove(this);
        }
        y--;
        repaint();
      }
    }, 0, 2);
  }

  @Override
  protected void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D shot = (Graphics2D) g;

    shot.setPaint(game.colorShot);
    shot.fillRect(x-5, y-20, size, size*4);
  }
}

Dalej, próbuję utworzyć tą listę w innej klasie:

 
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseMotionListener;
import java.util.*;
import java.util.List;
import java.util.Set;
import java.util.Timer;

public class MainShip extends JComponent implements MouseMotionListener {

  Game game;
  int x, y, size;
  LinkedList<MainShipShoot> shoots = new LinkedList<>();  public MainShip(Game game){
    this.game = game;
    addMouseMotionListener(this);
    x = game.WIDTH/2;
    y = game.HEIGHT/2+100;
    size = 10;

    Timer shootingTimer = new Timer();
    shootingTimer.scheduleAtFixedRate(new TimerTask() {
      public void run() {
        shoots.add(new MainShipShoot(shoots, game, x-25, y-25));
        shoots.add(new MainShipShoot(shoots, game, x+25, y-25));      }
    }, 0, 500);
  }

  @Override
  protected void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D main = (Graphics2D) g;
    Graphics2D fire = (Graphics2D) g;

    main.setPaint(game.colorShip);

    main.fillRect(x-5, y-45, size, size*6);
    main.fillRect(x-25, y-5, size*2, size);
    main.fillRect(x+5, y-5, size*2, size);
    main.fillRect(x-25, y+5, size, size);
    main.fillRect(x+15, y+5, size, size);
    main.fillRect(x-15, y-25, size*3, size*2);


    fire.setPaint(game.colorFire);

    fire.fillRect(x-5, y+5, size, size);
  }

  @Override
  public void mouseMoved(MouseEvent e) {
    if(e.getX()+25 <= game.WIDTH && e.getX()-25 >= 0){
      x = e.getX();
      repaint();
    }

    if(e.getY()-45 >= 0 && e.getY()+15 <= game.HEIGHT){
      y = e.getY();
      repaint();
    }

  }

Jednakże, pojawia się problem, natury takiej, że obiekty, nie rysują mi się na ekranie. Gdybym zamiast dodawania obiektów do listy w taki sposób:

        shoots.add(new MainShipShoot(shoots, game, x-25, y-25));
        shoots.add(new MainShipShoot(shoots, game, x+25, y-25));

Zrobił to w taki sposób:

        add(new MainShipShoot(shoots, game, x-25, y-25));
        add(new MainShipShoot(shoots, game, x+25, y-25));

To wszystko by się poprawnie wyświetliło, jednakże muszę dodać je do tej listy.
PS. Obiekt game, ma w sobie wszystkie niezbędne zmienne, typu Wysokość i szerokość okna, różne kolory itp.

0

Po co Ci ta lista? Żeby odrysować? Wywołaj metodę repaint dla okna, które zawiera te JComponenty.
A przy okazji, nie istnieje klasa rozszerzająca JComponent, która nie ma metody paintComponent.

0
bogdans napisał(a):

Po co Ci ta lista? Żeby odrysować? Wywołaj metodę repaint dla okna, które zawiera te JComponenty.
A przy okazji, nie istnieje klasa rozszerzająca JComponent, która nie ma metody paintComponent.

Ponieważ w klasie MainShipShoot, po spełnieniu kilku warunków, ten narysowany obiekt, ma zostać usunięty.
Może źle tłumaczę, ale ogólnie chodzi o to, że za pomocą myszki steruję stateczkiem, który co ustalony czas(Na razie 500ms), strzela dwoma strzałami i one, po zetknięciu z przeciwnikiem, lub górną ścianą, mają zostać usunięte. Sprawdzanie, czy strzał nie zetknął się z czymkolwiek, zrobiłem za pomocą timera, który co 2ms sprawdza, czy takowa sytuacja nie zaszłą, a jeżeli tak, to usuwa sam siebie i zatrzymuje timer. :P
PS. Chciałem zrobić to na liście, ponieważ w metodzie run() w timerze sprawdzającym, czy nie zaszła kolizja, metoda remove(this) nie działa.
PSS. Dodałem kod źródłowy, do całego projektu.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1