Witam, chciałem napisać gierkę typu Space Invaders i problem pojawił się w ruchu "strzału" który oddaje, po naciśnięciu spacji, raz ruch zakończy się szybciej, raz wolniej. Timer za to odpowiedzialny, znajduje się w metodzie PaintComponent.
Przy okazji, chciałem się zapytać, dlaczego nawet po wpisaniu w miejscu opóźnienia (W tym przypadku jest 2000) Program, nadal płynnie wykonuje animacje, podczas gdy, strzał powinien się przesuwać, o jeden piksel co 2 sekundy.
Skopiowałem zawartość pliku, MainGame, mam jeszcze Main w którym uruchamiam okno, oraz MainFrame, w którym tworzę obiekt typu MainGame i dodaję go do kontenera.

import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.util.TimerTask;
import java.util.Timer;

public class MainGame extends JPanel implements KeyListener, MouseMotionListener
{
  final public int WIDTH=1074;
  final public int HEIGHT=691;

  Color colorBlack = new Color(30, 30, 30);
  Color colorGreen = new Color(125, 227, 80);

  private BufferedImage imgPlayer;

  Point player = new Point(WIDTH/2-40, HEIGHT-80);
  Point bullet = new Point(-300, 0);

  boolean shoot = false;

  //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  public MainGame()
  {
    super();

    File imageFile = new File("statek.png");
    try{
      imgPlayer = ImageIO.read(imageFile);
    } catch(IOException e){
      System.err.println("Blad odczytu obrazka");
      e.printStackTrace();
    }

    setFocusable(true);
    setBackground(colorBlack);
    addMouseMotionListener(this);
    addKeyListener(this);
  }
  //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  public boolean monsterCollision(Point bullet)
  {
    return false;
  }
  //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  @Override
  protected void paintComponent(Graphics g)
  {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D player2D = (Graphics2D) g;
    Graphics2D bullet2D = (Graphics2D) g;

    bullet2D.setPaint(colorGreen);
    bullet2D.fillRect(bullet.x, bullet.y, 10, 30);
    player2D.drawImage(imgPlayer, player.x, player.y+10, 80, 80, this);

    Timer shootTimer = new Timer();
    shootTimer.scheduleAtFixedRate(new TimerTask() {
      @Override
      public void run()
      {
        if(shoot)
        {
          bullet.y -= 1;
          if(monsterCollision(bullet) || bullet.y <= 0)
          {
            shoot=false;
            bullet.x=-300;
          }
          repaint();
        }
      }
    }, 0, 2000);


  }
  //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  @Override
  public void keyPressed(KeyEvent evt)
  {
    int k = evt.getKeyCode();
    if(k == KeyEvent.VK_RIGHT)
    {
      if(player.x+80 + 10 <= WIDTH)
        player.x += 10;
      else
        for(int i = 0; i<10; i++)
          if(player.x+80 + 1 <= WIDTH)
            player.x++;
    }

    if(k == KeyEvent.VK_LEFT)
    {
      if(player.x - 10 >= 0)
        player.x -= 10;
      else
        for(int i = 0; i<10; i++)
          if(player.x - 1 >= 0)
            player.x--;
    }

    if(k == KeyEvent.VK_SPACE)
    {
      if(!shoot)
      {
        bullet.x = player.x + 35;
        bullet.y = player.y + 45;
        shoot=true;
      }
    }
    repaint();
  }
  //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  @Override
  public void keyReleased(KeyEvent evt) {

  }
  @Override
  public void keyTyped(KeyEvent evt) {

  }
  //---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  @Override
  public void mouseMoved(MouseEvent evt) {
    //System.out.println(evt.getX() + " " + evt.getY());
  }
  @Override
  public void mouseDragged(MouseEvent evt) {
    System.out.println(evt.getX() + " " + evt.getY());
  }
}