Czy ktoś tu z obecnych może mi pomóc, mianowicie, chciałbym pogrubić część tekstu w ArrayLiscie. Np mieć pogrubione to:

"Ref. Mario, Błogosławiona nasza\n" +
"Miłością Pana - tu mnie zapraszasz.\n" +
"Siostry, tak zakochane w Panu,\n" +
"ratować życie rodzin i kapłanów\n" +
"Rodzino z Nazaretu\n" +
"Pomóż Wierzyć w Miłość nam i całemu światu.\n" +

a resztę tekstu już nie. Co dodać, gdzie wpisać? Pomożecie!? :D

package com.example.mateusz.spiewnikdmn;

import android.text.Html;

import java.util.ArrayList;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.TreeMap;

public class DataProvider {

  public static TreeMap<String, List<String>> getInfo()
  {
    TreeMap<String, List<String>> Details = new TreeMap<>(String.CASE_INSENSITIVE_ORDER);
    List<String> A001 = new ArrayList<String>();
    A001.add("1. Miłość, jedność i Rodzina\n" +
        "w Nazarecie, wy to wiecie, się zaczyna!\n" +
        "\n"+
        "Ref. Mario, Błogosławiona nasza\n" +
        "Żyć Miłością Pana - tu mnie zapraszasz.\n" +
        "Siostry, tak zakochane w Panu,\n" +
        "By ratować życie rodzin i kapłanów\n" +
        "Prosta Rodzino z Nazaretu\n" +
        "Pomóż Wierzyć w Miłość nam i całemu światu.\n" +
        "\n" +
        "2. Panie mój, Ty pierwszy mnie ujrzałeś\n" +
        "Jak Marię i innych pokchałeś.\n" +
        "3. Chcę i ja z Tobą żyć w wielkiej jedności\n" +
        "Kochać Cię, wielbić Cię w Twej Obecności.\n" +
        "4. Panie, wiem, nie jestem sam, jest Rodzina Święta\n" +
        "Czuwa wciąż, pieczę ma, zawsze pamięta\n" +
        "5. Wdzięczność mam w sercu mym wraz ze Świętymi\n" +
        "Miłość Twa ujęła nas już tu na ziemi.");
    List<String> A002 = new ArrayList<String>();
    A002.add("Wznoszę swe oczy ku górom skąd przyjdzie mi pomoc,\n" +
        "Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest.\n" +
        "Kiedy zbłądzimy sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć,\n" +
        "Rany uleczyć krwią swoich ran, nowe życie tchnąć.\n" +
        "\n" +
        "Błogosławieni miłosierni,\n" +
        "Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. /x2\n" +
        "\n" +
        "Gdyby nam Pan nie odpuścił win, któż ostać by się mógł,\n" +
        "Lecz On przebacza, przeto i my czyńmy jak nasz Bóg.\n" +
        "\n" +
        "Błogosławieni miłosierni,\n" +
        "Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. /x2\n" +
        "\n" +
        "Pan Syna krwią zmazał wszelki dług, \n" +
        "Syn z grobu żywy wstał,\n" +
        "Panem jest Jezus, mówi w nas Duch,\n" +
        "Niech to widzi świat.\n" +
        "\n" +
        "Błogosławieni miłosierni,\n" +
        "Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. /x2\n" +
        "\n" +
        "Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,\n" +
        "Swe troski Panu złóż \n" +
        "I ufaj bo zmartwychwstał \n" +
        "I wciąż żyje Pan, twój Bóg.\n" +
        "\n" +
        "Błogosławieni miłosierni,\n" +
        "Albowiem oni miłosierdzia dostąpią. /x3");

Details.put("001. Hymn XII Forum 2015", A001);
Details.put("002. Hymn ŚDM 2016 – Błogosławieni miłosierni", A002);

    return Details;

  }
}