Wątek nie kończy działania

0

Zadanie polega na wczytaniu z pliku danych dotyczących towarów (w jednym wątku) - każda linia pliku txt zawiera dwie dane: id_towaru waga_towaru - wątek powinien informować o utworzeniu odpowiedniej liczby towarów (np. co 200).
Drugi równoległy wątek powinien sumować wagę tych towarów, informować o zważeniu odpowiedniej liczby towarów (np. co 100) i na koniec podawać łączną wagę wszystkich towarów.

Moje rozwiązanie oparłem o problem producent - konsument. Wątek wczytujący towar pobiera go z pliku i "wrzuca" do schowka. Wątek ważący pobiera towar ze schowka i pobiera jego wagę. Wszystko wygląda OK, ale wątek ważący nie kończy pracy i nie podaje łącznej sumy towarów (a dokładniej - robi to od czasu do czasu). Gdzie tkwi błąd?

Kody
Klasa Main:

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    Schowek s = new Schowek();
    Wczytanie wczytanie = new Wczytanie(s);
    Wazenie wazenie = new Wazenie(s);
    Thread wczytaj = new Thread (wczytanie);
    Thread zwaz = new Thread (wazenie);
    wczytaj.start();
    zwaz.start();
  }
}

Klasa Towar:

public class Towar {

  int idTowaru;
  double wagaTowaru;
  static int liczbaTowarow = 0;

  public Towar (int i, double w) {
    idTowaru = i;
    wagaTowaru = w;
    ++liczbaTowarow;
  }

  public double getWagaTowaru() {
    return wagaTowaru;
  }

}

Klasa Schowek:

public class Schowek {

  Towar towar;
  boolean ready = false;

  synchronized Towar get() {
      try {
       while(!ready)
        wait();
      } catch (InterruptedException exc) { return null; }
      ready = false;
      return towar;
    }

    synchronized void put(Towar t) {
      towar = t;
      ready = true;
      notify();
    }

}

Klasa Wczytanie:

import java.io.File;
import java.util.Scanner;
import java.util.StringTokenizer;

public class Wczytanie implements Runnable {

  private Towar towar;
  private Schowek schowek;
  volatile static boolean czyJestJeszczeTowar = true;

  public Wczytanie(Schowek schowek) {
    super();
    this.schowek = schowek;
  }

  @Override
  public void run() {
    try {
      Scanner scan = new Scanner(new File("../Towary.txt"));
      while (scan.hasNextLine()) {      
         StringTokenizer st = new StringTokenizer (scan.nextLine());
         int a = Integer.parseInt(st.nextToken());
         double b = Double.parseDouble(st.nextToken());
         towar = new Towar(a, b);
         schowek.put(towar);
         if (Towar.liczbaTowarow%200 == 0) System.out.println("utworzono " + Towar.liczbaTowarow + " obiektów");
      }
      czyJestJeszczeTowar = false;
      scan.close();
    }
    catch (Exception exc) {
      System.out.println("Brak pliku");
    }
    System.out.println("Razem utworzono: " + Towar.liczbaTowarow + " obiektów");
  }

}

Klasa Wazenie:

public class Wazenie implements Runnable {

  private Towar towar;
  private Schowek schowek;
  double waga = 0;

  public Wazenie(Schowek schowek) {
    super();
    this.schowek = schowek;
  }

  @Override
  public void run() {
    while (Wczytanie.czyJestJeszczeTowar == true) {
      towar = schowek.get();
      waga += towar.getWagaTowaru();
      if (Towar.liczbaTowarow%100 == 0) {
        System.out.println("obliczono wage " + Towar.liczbaTowarow + " towarów");
      }
    }
    System.out.println("Łączna waga wszystkich towarów: " + waga);
  }

}

Drugi problem to prezentacja wyników. W wynikach drugi wątek podaje nierówne dane dotyczące ważenia (103 towary poniżej), a niektóre dane w ogóle pomija (brak informacji o zważeniu 200 towarów):
obliczono wage 103 towarów
utworzono 200 obiektów
obliczono wage 300 towarów
utworzono 400 obiektów
obliczono wage 400 towarów
Razem utworzono: 444 obiektów

0

Twoje rozwiązanie problemu Producent-Konsument jest niewłaściwe - gubisz towary.
Wątek wczytujący dane z pliku nie sprawdza czy w schowku znajduje się towar. Jeżeli twoje wątki nie wykonują się dokładnie naprzemiennie referencja do towaru w schowku zostanie nadpisana.
Jak coś działa "od czasu do czasu" to przyczyną jest zawsze Race Condition. W twoim przypadku wątek ważący robi wait() w momencie kiedy wątek wczytujący skończył pracę i nie ma kto zrobić notify(). Problem z prezentacją wyników to dokładnie to samo - Kiedy liczba produktów wynosi 200 wątek ważący wisi i nie zauważa tego stanu. A nawet jak zauważy to zanim zdąży coś wypisać to ta liczba już się zmienia i wtedy dostajesz 103 zamiast 100.
Zamiast rzeźbić metody synchronizowane oprzyj sobie schowek o kolejkę blokującą - Wątek wczytujący wrzuca do kolejki, wątek ważący pobiera, każdy trzyma swój licznik "przetworzonych" towarów. i w odpowiednich momentach wypisuje co trzeba.

0

Oczywiście myślałem o kolejce blokującej, ale niestety prowadzący zajęcia życzy sobie, żebym poćwiczył synchronizowanie wątków, więc muszę się jakoś z tym problemem uporać bez niej...

0

W metodzie put() dodaj warunek sprawdzający czy towar został pobrany, utrzymuj oddzielne liczniki w klasach Wczytanie i Wazenie, zmień nazwy na anglojęzyczne i przemyśl kwestię zakończenia metody run w klasie Wazenie. W takiej wersji jak jest obecnie w końcu dopadnie Cię Race Condition.

0

Zmodyfikowałem klasę Schowek:

public class Schowek {

  Towar towar;
  boolean ready = false;

  synchronized Towar get() {
    while(ready == false) {
    try {
       wait();
      } catch (InterruptedException exc) { return null; }
    }
      ready = false;
      notify();
      return towar;
    }

    synchronized void put(Towar t) {
      while (ready == true) {
        try {
          wait();
        }
        catch (InterruptedException exc) {return;}
      }
      towar = t;
      ready = true;
      notify();
    }

}

i dodałem licznik wczytanych i licznik zważonych w klasach Wczytanie i Wazenie:

import java.io.File;
import java.util.Scanner;
import java.util.StringTokenizer;

public class Wczytanie implements Runnable {

  private Towar towar;
  private Schowek schowek;
  volatile static boolean czyJestJeszczeTowar = true;
  private int licznikWczytanych;

  public Wczytanie(Schowek schowek) {
    super();
    this.schowek = schowek;
  }

  @Override
  public void run() {
    try {
      Scanner scan = new Scanner(new File("../Towary.txt"));
      while (scan.hasNextLine()) {      
         StringTokenizer st = new StringTokenizer (scan.nextLine());
         int a = Integer.parseInt(st.nextToken());
         double b = Double.parseDouble(st.nextToken());
         towar = new Towar(a, b);
         licznikWczytanych++;
         schowek.put(towar);
         if (licznikWczytanych%200 == 0) System.out.println("utworzono " + licznikWczytanych + " obiektów");
      }
      scan.close();
    }
    catch (Exception exc) {
      System.out.println("Brak pliku");
    }
    czyJestJeszczeTowar = false;
    System.out.println("Razem utworzono: " + Towar.liczbaTowarow + " obiektów");
  }

}
public class Wazenie implements Runnable {

  private Towar towar;
  private Schowek schowek;
  double waga = 0;
  int licznikZwazonych = 0;

  public Wazenie(Schowek schowek) {
    super();
    this.schowek = schowek;
  }

  @Override
  public void run() {
    while (Wczytanie.czyJestJeszczeTowar == true) {
      towar = schowek.get();
      licznikZwazonych++;
      waga += towar.getWagaTowaru();
      if (licznikZwazonych%100 == 0) {
        System.out.println("obliczono wage " + licznikZwazonych + " towarów");
      }
    }
    System.out.println("Łączna waga wszystkich towarów: " + waga);
  }

}

ale nadal nie umiem sobie poradzić z zakończeniem wątku odpowiedzialnego za ważenie...
Jeżeli już ten wątek się skończy, to waga jest podawana całkowicie prawidłowo (sprawdzałem też stany "pośrednie" ważenia i tam dane też są OK). Jak sprawić, żeby wątek odpowiedzialny za ważenie kończył się zawsze???

0

Na przykład poprzez prawidłowe obsłużenie wyjątku InterruptedException. Wątek wczytujący jak już wczyta wszystko to na wątku ważącym wywołuje metodę interrupt() i w ten sposób przerywa wait() lub ustawia status na interrupted. W obsłudze InterruptedException sprawdzasz czy w schowku coś jest, jeżeli tak to pobierasz, jak nie to kończysz. Mało to eleganckie rozwiązanie ale powinno zadziałać

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0