Warcaby MouseListener

0

Witam, mam taki problem, wziąłem się za pisanie gry Warcaby i staram się małymi krokami zrealizować swój cel, jestem na etapie rysowania planszy oraz pionków, dodatkowo zrobiłem takie coś, że gdy klikniemy na dany pionek to jego pole się podświetla i problem polega na tym, że gdy zbyt szybko klikamy na pionki to albo ich nie zaznacza albo robi to bardzo wolno.

Oto kod:

/*
* To change this license header, choose License Headers in Project Properties.
* To change this template file, choose Tools | Templates
* and open the template in the editor.
*/
package warcaby;

import java.awt.*;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import javax.swing.JFrame;

/**
*
* @author Rafal
*/
public class Warcaby extends javax.swing.JFrame implements MouseListener {

  int xLocation, yLocation, xRysowanie, yRysowanie;
  int rozmPola = 40;
  int[][] plansza = new int[][]{
  {0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1},
  {1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0},
  {0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1},
  {1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0},
  {0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1},
  {1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0},
  {0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1},
  {1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0}};
  int[][] pionki = new int[][]{
  {0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2},
  {2, 0, 2, 0, 2, 0, 2, 0},
  {0, 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0},
  {1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0},
  {0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1},
  {1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0}};

  /**
   * Creates new form Warcaby
   */
  public Warcaby() {
    this.setLocation(200, 200);
    initComponents();
    addMouseListener(this);

  }
  
  public void paint(Graphics g) {
    xLocation = 40;
    yLocation = 50;
    for (int x = 0; x < 8; x++) {
      for (int y = 0; y < 8; y++) {
        if (xLocation < x_mouse && (xLocation + rozmPola) > x_mouse && yLocation < y_mouse && (yLocation + rozmPola) > y_mouse && plansza[x][y] == 1 && pionki[y][x] != 0) {
          g.setColor(Color.getHSBColor(300, 400, 200));
        } else {
          if (plansza[x][y] == 1) {
            g.setColor(Color.getHSBColor(0, 0, 0));
          } else if (plansza[x][y] == 0) {
            g.setColor(Color.getHSBColor(200, 200, 200));
          }
        }
        g.fillRect(xLocation, yLocation, rozmPola, rozmPola);
        yLocation = yLocation + rozmPola;
      }
      xLocation = xLocation + rozmPola;
      yLocation = 50;
    }
    xLocation = 40;
    for (int x = 0; x < 8; x++) {
      for (int y = 0; y < 8; y++) {
        if (pionki[y][x] == 1) {
          g.setColor(Color.getHSBColor(100, 100, 100));
        } else if (pionki[y][x] == 2) {
          g.setColor(Color.getHSBColor(250, 250, 250));
        }
        if (pionki[y][x] != 0) {
          g.fillOval(xLocation, yLocation, rozmPola, rozmPola);
        }
        yLocation = yLocation + rozmPola;
      }
      xLocation = xLocation + rozmPola;
      yLocation = 50;
    }
    x_mouse = 0;
    y_mouse = 0;
  }

  public void update(Graphics g)
  {
      paint(g);
   }
  
  int x_mouse = 0, y_mouse = 0;

  public void przesowanie() {

  }

  @Override
  public void mouseClicked(MouseEvent ev) {
    x_mouse = ev.getX();
    y_mouse = ev.getY();
    repaint();
  }

  /**
   * This method is called from within the constructor to initialize the form.
   * WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is always
   * regenerated by the Form Editor.
   */
  @SuppressWarnings("unchecked")
  // <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">             
  private void initComponents() {

    setDefaultCloseOperation(javax.swing.WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    setPreferredSize(new java.awt.Dimension(400, 400));
    setResizable(false);

    javax.swing.GroupLayout layout = new javax.swing.GroupLayout(getContentPane());
    getContentPane().setLayout(layout);
    layout.setHorizontalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 400, Short.MAX_VALUE)
    );
    layout.setVerticalGroup(
      layout.createParallelGroup(javax.swing.GroupLayout.Alignment.LEADING)
      .addGap(0, 400, Short.MAX_VALUE)
    );

    pack();
  }// </editor-fold>            

  /**
   * @param args the command line arguments
   */
  public static void main(String args[]) {
    
    /* Set the Nimbus look and feel */
    //<editor-fold defaultstate="collapsed" desc=" Look and feel setting code (optional) ">
    /* If Nimbus (introduced in Java SE 6) is not available, stay with the default look and feel.
     * For details see http://download.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/lookandfeel/plaf.html
     */
    try {
      for (javax.swing.UIManager.LookAndFeelInfo info : javax.swing.UIManager.getInstalledLookAndFeels()) {
        if ("Nimbus".equals(info.getName())) {
          javax.swing.UIManager.setLookAndFeel(info.getClassName());
          break;
        }
      }
    } catch (ClassNotFoundException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Warcaby.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (InstantiationException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Warcaby.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (IllegalAccessException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Warcaby.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    } catch (javax.swing.UnsupportedLookAndFeelException ex) {
      java.util.logging.Logger.getLogger(Warcaby.class.getName()).log(java.util.logging.Level.SEVERE, null, ex);
    }
    //</editor-fold>
    /* Create and display the form */
    java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
      public void run() {
        new Warcaby().setVisible(true);

      }
    });
  }

  @Override
  public void mousePressed(MouseEvent me) {
    
  }

  @Override
  public void mouseReleased(MouseEvent me) {
    
  }

  @Override
  public void mouseEntered(MouseEvent me) {
    
  }

  @Override
  public void mouseExited(MouseEvent me) {
    
  }
}

  // Variables declaration - do not modify          
  // End of variables declaration         
 

Czy ktoś byłby mi wstanie wytłumaczyć dlaczego tak się dzieje i dać jakieś wskazówki jak zrobić to aby działo się to odpowiednio szybko? Dodam, że nie jestem jakimś wirtuozem programowania i zajmuję się tym od niedawna.

0

Zbyt wiele robisz w metodzie paint. Kiepski jest też pomysł by MouseListener był podpięty do całego okna. Lepiej jest rozmieścić w oknie 64 przyciski i do połowy z nich podpiąć ActionListenera. Poniżej przykładowy kod - wykonanie ruchu zmienia tylko ikonę na przycisku.

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Warcaby extends JFrame
{
  private Color light = new Color(224,196,155);
  private Color dark = new Color(149,95,33);
  private Icon whiteIcon = new Ikona(new Color(248,248,248));
  private Icon blackIcon = new Ikona(new Color(0,135,189));
  private Field[][] fields = new Field[8][8];
  private Listener listener = new Listener();
  private Field from = null;
  public enum players
  {
    WHITE,BLACK
  };
  private players player = players.WHITE;
  //------------------------
  public static void main(String[] args)
  {
    new Warcaby();
  }
  //------------------------
  public Warcaby()
  {
    setTitle("Warcaby");
    add(new Plansza(),BorderLayout.CENTER);
    pack();
    setLocationRelativeTo(null);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setVisible(true);
  }
  //------------------------
  Icon playerIcon()
  {
    if(player == players.WHITE)
    {
      return whiteIcon;
    }
    else
    {
      return blackIcon;
    }
  }
  //------------------------
  boolean moveIsPossible(int xFrom,int yFrom)
  {
    //sprawdzenie czy ruch jest możliwy
    return true;
  }
  //------------------------
  class Plansza extends JPanel
  {
    public Plansza()
    {
      setBackground(Color.BLACK);
      setLayout(new GridLayout(8,8,2,2));
      for(int i=0;i<8;i++)
      {
        for(int j=0;j<8;j++)
        {
          Field p = new Field(i,j);
          fields[i][j] = p;
          if((i+j) % 2 == 0)
          {
            p.setBackground(light);
          }
          else
          {
            p.setBackground(dark);            
            p.addActionListener(listener);
          }
          if(i < 3 && (i+j) % 2 == 1)
          {
            p.setIcon(blackIcon);
          }
          if(i > 4 && (i+j) % 2 == 1)
          {
            p.setIcon(whiteIcon);
          }
          add(p);          
        }
      }
    }
  }
  //------------------------
  class Field extends JButton
  {
    int row;
    int col;
    public Field(int row, int col)
    {
      this.row = row;
      this.col = col;
      setPreferredSize(new Dimension(50,50));
    }
  }
  //------------------------
  class Listener implements ActionListener
  {
    public void actionPerformed(ActionEvent ae)
    {
      if(from == null)
      {
        Field p = (Field)(ae.getSource());
        if(p.getIcon() == playerIcon() && moveIsPossible(p.row,p.col))
        {
          from = (Field)(ae.getSource());
        }
        return;
      }
      Field toWhere = (Field)(ae.getSource());
      if(toWhere.getIcon() != null)
      {
        return;
      }
      toWhere.setIcon(from.getIcon());
      from.setIcon(null);
      from = null;
    }
  }
  //------------------------
  public class Ikona implements Icon
  {
    private Color color;
    //------------------------
    Ikona(Color color)
    {
      this.color = color;
    }
    //--------------------
    public void paintIcon(Component c,Graphics g,int x,int y)
    {
      Graphics2D g2 = (Graphics2D)g;
      g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING, RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);    
      g2.setColor(color);
      g2.fillOval(10,15,30,10);
      g2.fillOval(10,25,30,10);
      g2.setColor(Color.BLACK);    
      g2.drawOval(10,25,30,10);
      g2.drawLine(10,20,10,30);
      g2.drawLine(40,20,40,30);
      g2.setColor(color);
      g2.fillRect(10,20,30,10);
      g2.setColor(Color.BLACK);
      g2.drawOval(10,15,30,10);

    }
    //--------------------
    public int getIconWidth()
    {
      return 30;
    }
    //--------------------
    public int getIconHeight()
    {
      return 20;
    }
  }  
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1