Witam,
Czy możliwe jest przesłanie parametru żądania do okna modalnego? @Wizzie może podpowiesz czy to jest wykonalne.
Linia z pliku konfiguracyjnego:

<put-attribute name="taskModal" value="/task/add" cascade="true"/>
<tiles:insertAttribute name="taskModal" value="/task/add?idProject=${project.id}"/>

<a href="#" data-toggle="modal"
  data-target="#addTask" class="btn btn-primary">
  Zadanie
</a>

Komunikat jest oczywisty: Cannot convert /task/add?idProject=1 of type class java.lang.String to class org.apache.tiles.Attribute

Próbowałem też tak, ale wtedy okienko nie wyskakuje.

<tiles:insertAttribute name="taskModal"/>

<a href="/task/add?idProject=${project.id}" data-toggle="modal"
  data-target="#addTask" class="btn btn-primary">
  Zadanie
</a>

Też nie wyskakuje:

<tiles:insertAttribute name="taskModal"/>

<a href="<spring:url value="/task/add?idProject=${project.id}" />" data-toggle="modal"
  data-target="#addTask" class="btn btn-primary">
  Zadanie
</a>

Teraz napiszę tak:

<a href="#" data-toggle="modal"
  data-target="#addTask" class="btn btn-primary">
  Zadanie
</a>

I z tego usunę parametr żądania to okno się pojawia.

@RequestMapping(value = "/task/add", method = RequestMethod.GET)
public String getAddNewTaskForm(Map<String, Object> modelMap, @RequestParam("idProject") Long id)

Myślę, że problem leży tutaj w value - <put-attribute name="taskModal" value="/task/add" cascade="true" /> bo nie ma parametru.