Witam, mam problem z przyciskiem. Gdy uruchamiam okno, nie wyświetla się napis. Oto kod:

public JButton anuluj = new JButton("Wyjście");
przyciska = new JPanel();
przyciska.setPreferredSize(new Dimension(350, 50));
		GridLayout nowy2 = new GridLayout(1,3);
		przyciska.setLayout(nowy2);
		
		przyciska.add(anuluj);
		anuluj.setAction(new AbstractAction() {

			public void actionPerformed(ActionEvent arg0) {
				JFrame topFrame = (JFrame) SwingUtilities
						.getWindowAncestor(anuluj);
				topFrame.dispatchEvent(new WindowEvent(topFrame,
						WindowEvent.WINDOW_CLOSING));
			}
		});

a tutaj ComboBox, pobiera elementy z bazy danych i wyświetla je, niestety gdy sprawdzam wybór, okazuje się, że zawsze wybiera 0 element :/

 
void pobierzSerwery() {

		try {
			Statement statement = connection.createStatement();
			ResultSet resultSet = statement
					.executeQuery("SELECT id,nazwa FROM serwer ");
			serwer = new JComboBox<Serwer>();
			serwer.setPreferredSize(new Dimension(100, 15));
			while (resultSet.next()) {
				String nazwa = resultSet.getString(2);
				int idserwera = resultSet.getInt(1);
				serwer.addItem(new Serwer(nazwa, idserwera));
			}

			serwer.addActionListener(new ActionListener() {
				@Override
				public void actionPerformed(ActionEvent actionEvent) {
					serwer.getSelectedItem();
					serwer.getSelectedIndex();
					System.out.println("Selected: " + serwer.getSelectedItem());
					System.out.println("Position: " + serwer.getSelectedIndex());

				}
			});
		} catch (SQLException e) {
			JOptionPane.showMessageDialog(this,
					"Błąd połączenia z bazą danych!!!!!!!!!", "",
					JOptionPane.OK_OPTION);
		}
	}
public class Serwer {

	private String serwer;
	private int id_serwer;


	public Serwer(String serwer, int id_serwer) {
		super();
		this.serwer = serwer;
		this.id_serwer = id_serwer;
	}
	public String getSerwer() {
		return serwer;
	}

	public void setSerwer(String serwer) {
		this.serwer = serwer;
	}

	public int getId_serwer() {
		return id_serwer;
	}

	public void setId_serwer(int id_serwer) {
		this.id_serwer = id_serwer;
	}

	public String toString() {
		return serwer;
	}
}