Mapowanie ManyToMany

0

Witam , chce przeprowadzić takie mapowanie klasy User z PCStation

package com.hibernate.user;

import java.util.Set;

import javax.persistence.CascadeType;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.JoinTable;
import javax.persistence.ManyToMany;
import javax.persistence.Table;

@Entity
@Table(name = "Stationes")
public class PCStation
{
  private int id;
  private String desc;
  private Set<User> users;

  public PCStation(){}

  @Id
  @GeneratedValue(strategy=GenerationType.IDENTITY)
  @Column(name = "station_id",unique = true,nullable=false)
  public int getId() 
  {
    return id;
  }

  public void setId(int id) 
  {
    this.id = id;
  }

  @Column(name = "opis",unique=false,nullable=true,length=100)
  public String getDesc()
  {
    return desc;
  }

  public void setDesc(String desc)
  {
    this.desc = desc;
  }

  @ManyToMany(cascade=CascadeType.ALL)
  @JoinTable(name ="Users_Stationes",joinColumns = {@JoinColumn(referencedColumnName="station_id")}
                    ,inverseJoinColumns={@JoinColumn(referencedColumnName="user_id")}) 
  public Set<User> getUsers()
  {
    return users;
  }

  public void setUsers(Set<User> users) {
    this.users = users;
  }

}
package com.hibernate.user;

import java.util.Set;

import javax.persistence.CascadeType;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.ManyToMany;
import javax.persistence.OneToMany;
import javax.persistence.OneToOne;
import javax.persistence.Table;

@Entity
@Table(name = "user")
public class User 
{  
  private int id;
  private String name;
  private String surname;
  private UserInfo info;
  private Set<Phone> phones;
  private Set<PCStation> stationes;

  public User() {}

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  @Column(name = "user_id", unique = true, nullable = false)
  public int getId() 
  {
    return id;
  }

  public void setId(int id)
  {
    this.id = id;
  }

  @Column(name = "name", nullable = false)
  public String getName()
  {
    return name;
  }

  public void setName(String name) 
  {
    this.name = name;
  }

  @Column(name = "surname", nullable = false)
  public String getSurname() 
  {
    return surname;
  }

  public void setSurname(String surname)
  {
    this.surname = surname;
  }

  @Override
  public String toString()
  {
    return "[ID: "+id+" NAME: "+name+" SURNAME: "+surname+"]";
  }

  @OneToMany(cascade=CascadeType.ALL,mappedBy = "user")  
  public Set<Phone> getPhones() 
  {
    return phones;
  }

  public void setPhones(Set<Phone> phones) 
  {
    this.phones = phones;
  }

  @OneToOne(cascade=CascadeType.ALL,mappedBy="user") 
  public UserInfo getInfo()
  {
    return info;
  }

  public void setInfo(UserInfo info) 
  {
    this.info = info;
  }

  @ManyToMany(mappedBy="users")
  public Set<PCStation> getStationes() 
  {
    return stationes;
  }

  public void setStationes(Set<PCStation> stationes)
  {
    this.stationes = stationes;
  }

}
public static void main(String[] args)
  {    

    Configuration configuration = new Configuration().configure(HibernateClient.class
        .getResource("hibernate.cfg.xml"));
    StandardServiceRegistry serviceRegistry = new StandardServiceRegistryBuilder().applySettings(
        configuration.getProperties()).build();
    SessionFactory sessionFactory = configuration.buildSessionFactory(serviceRegistry);

    Session session = null;
    Transaction transaction = null;

    try
    {

      session = sessionFactory.openSession();
      transaction = session.beginTransaction();

      User user = new User();
      user.setName("Pete");
      user.setSurname("Piotrowski");

      User user2 = new User();
      user.setName("David");
      user.setSurname("Davidson");

      Set<User> users = new HashSet<User>();
      users.add(user);
      users.add(user2);

      PCStation s1 = new PCStation();
      s1.setDesc("Nr.1");

      PCStation s2 = new PCStation();
      s2.setDesc("Nr.2");

      s1.setUsers(users);
      s2.setUsers(users);     

      session.save(s1);
      session.save(s2);      

      transaction.commit();
    }
    catch(Exception ex)
    {
      transaction.rollback();
    }
    finally
    {
      sessionFactory.close();
    }

Hibernate generuje odpowienie tabele jednak nie zapisuje do nich danych. Co może być tego przyczyną?

0

@Update, Oki znalazłem już błąd. Zmęczenie, wieczór dają znać o sobie niestety.

@Update2
Otóż problem polegał tylko i wyłącznie na literówce, dodawałem do kolumny nullable=false wartość pusta poprzez literówkę w zmiennej;)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0