Witam,
piszę Menadżer Zadań i napotkałem niemiły problem z wyświetleniem danych w tabeli, screen:

user image

Trochę kodu zapisującego dane do tableView'a:

/** widok konfiguracji tabeli
   * 
   * 
   */
  public void konfigurujWidokTabeli() {
    tc_idTask.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("IdTask"));
    tc_title.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("Title"));
    tc_user.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("LastName"));
    tc_customer.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("LastName"));
    tc_status.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("Status"));
    tc_opis.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<>("Description"));
    tv_showtasks.setEditable(true);

    zaladujTaskDotabeli();
  }

  /**
   * ładowanie zadania do tabeli
   */
  public void zaladujTaskDotabeli() {
    DostepTask dpt = new DostepTask();
    ObservableList<Task> listaTask = FXCollections
        .observableArrayList(dpt.pobierzWszystkieTask());
    tv_showtasks.setItems(listaTask);
    user = listaTask.get(0).getUsersList().get(0);
    System.out.println(user.getFirstName());
  } 

Na sztywno pobieram tutaj usera, tymczasowo. Pobiera mi jego nazwisko, ale nie chce wyświetlić się w tableView. Proszę o helpa.