Uruchamianie odpowiednich metod w widoku Spring MVC

0

Koledzy i koleżanki potrzebuje pewnego wyjaśnienia działania @Controller w Spring MVC.
Ponizej przedstawiam kody mojego @Service , @Controller i strony jsp.
Podstawowe pytanie to w jaki sposób uruchomić odpowiednia metode z @Controlera w odpowiednim formularzu na stronie tj.
Chciałbym żeby w

<form:form commandName="user">

uruchamiała sie metoda

@RequestMapping(value="/user", method=RequestMethod.POST)
  public String saveUser(User user)
  {

    userService.addUser(user);

   return "redirect:/user";
  }

natomiast w

<form:form commandName="userCreated">

metoda

@RequestMapping(value="/user", method=RequestMethod.POST)
  public String deleteUser(int id)
  {

    userService.deleteUser(id);

   return "redirect:/user";
  }

Moje klasy:

@Service
public class UserService {

  private User user;

  public static List<User> listUser = new ArrayList<User>();

  public User getUser() {
    return user;
  }

  public void setUser(User user) {
    this.user = user;
  }

  public List<User> showAllUser() {
    /*listUser.add(new User(1, "Konrad", "Dawydiuk","m",
        "[email protected]","davyd", "password"));*/
    return listUser;
  }

  public void addUser(User user) {

    listUser.add(user);

  }

  public void deleteUser(int id)
  {
    User userRemove = listUser.get(id);
    listUser.remove(userRemove);
  }

}
@Controller
public class HomeController {

  @Autowired
  private UserService userService;

  @RequestMapping(value = "/user", method = RequestMethod.GET)
  public String home(Model model) {

    model.addAttribute("showAllUser", userService.showAllUser() );
    model.addAttribute("user",new User());
    model.addAttribute("userCreated", userService.getUser());

    return "user";

  }

  @RequestMapping(value="/user", method=RequestMethod.POST)
  public String saveUser(User user)
  {

    userService.addUser(user);

   return "redirect:/user";
  }

  @RequestMapping(value="/user", method=RequestMethod.POST)
  public String deleteUser(int id)
  {

    userService.deleteUser(id);

   return "redirect:/user";
  }

}

<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c"%>
<%@ taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form"%>
<%@ page session="false"%>
<html>
<head>
<title>Home</title>
</head>
<body>
  <h1>USER</h1>

  <table>
    <c:forEach items="${showAllUser}" var="user">
      <tr>
        <td>"${user.id}""</td>
        <td>"${user.firstName}""</td>
        <td>"${user.login}""</td>
      </tr>
    </c:forEach>
  </table>

  <form:form commandName="user">
    <table>

      <tr>
        <td>id</td>
        <td><form:input path="id" /></td>
      </tr>

      <tr>
        <td>firstName</td>
        <td><form:input path="firstName" /></td>
      </tr>

      <tr>
        <td>lastName</td>
        <td><form:input path="lastName" /></td>
      </tr>

      <tr>
        <td>sex</td>
        <td><form:input path="sex" /></td>
      </tr>

      <tr>
        <td>email</td>
        <td><form:input path="email" /></td>
      </tr>

      <tr>
        <td>login</td>
        <td><form:input path="login" /></td>
      </tr>

      <tr>
        <td>password</td>
        <td><form:input path="password" /></td>
      </tr>

      <tr>
        <td colspan="2"><input type="submit" value="Dodaj" /></td>
      </tr>

      <tr>
        <td colspan="2"><input type="submit" value="Usun" /></td>
      </tr>

    </table>
  </form:form>

  <form:form commandName="userCreated">

    <tr>
      <td>id</td>
      <td><form:input path="id" /></td>
    </tr>

    <tr>
      <td colspan="2"><input type="submit" value="Usun" /></td>
    </tr>
  </form:form>

</body>
</html>
0

Hej, nie możesz mieć dwóch metod w kontrolerze mapowanych tym samym value oraz method, natomiast form:form powinno mniej więcej tak wyglądać:

<form:form method="post"
        action="${pageContext.request.contextPath}/user"
        commandName="user">

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0