Spring formularz

0

Witam.

Staram się poznać Web Jave z ramework spring. O ile wyświetlanie prostych stron jakoś mi idzie o tyle jak próbuje wprowadzić formularz to nie idzie już kombinuje na lewo i prawo i nie mogę ruszyć.

Proszę pomoc jedyny widok jaki widzę to błąd 404.
błąd:
WARN : org.springframework.web.servlet.PageNotFound - No mapping found for HTTP request with URI [/asd/] in DispatcherServlet with name 'appServlet'
web.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="2.5" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd">

	<!-- The definition of the Root Spring Container shared by all Servlets and Filters -->
	<context-param>
		<param-name>contextConfigLocation</param-name>
		<param-value>/WEB-INF/spring/root-context.xml</param-value>
	</context-param>
	
	<!-- Creates the Spring Container shared by all Servlets and Filters -->
	<listener>
		<listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
	</listener>

	<!-- Processes application requests -->
	<servlet>
		<servlet-name>appServlet</servlet-name>
		<servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
		<init-param>
			<param-name>contextConfigLocation</param-name>
			<param-value>/WEB-INF/spring/appServlet/servlet-context.xml</param-value>
		</init-param>
		<load-on-startup>1</load-on-startup>
	</servlet>
		
	<servlet-mapping>
		<servlet-name>appServlet</servlet-name>
		<url-pattern>/</url-pattern>
	</servlet-mapping>


</web-app>


 

servlet-context.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans:beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/mvc"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xmlns:beans="http://www.springframework.org/schema/beans"
	xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
	xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/mvc http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd
		http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
		http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">

	<!-- DispatcherServlet Context: defines this servlet's request-processing infrastructure -->
	
	<!-- Enables the Spring MVC @Controller programming model -->
	<annotation-driven />

	<!-- Handles HTTP GET requests for /resources/** by efficiently serving up static resources in the ${webappRoot}/resources directory -->
	<resources mapping="/resources/**" location="/resources/" />
<context:component-scan base-package="asd.asd.asd" />
	<!-- Resolves views selected for rendering by @Controllers to .jsp resources in the /WEB-INF/views directory -->
	<beans:bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
		<beans:property name="prefix" value="/WEB-INF/views/" />
		<beans:property name="suffix" value=".jsp" />
	</beans:bean>
	
	
	
	
	
</beans:beans>

**HomeController **

package asd.asd.asd;

import java.text.DateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Locale;
import java.util.logging.LogManager;
import java.util.logging.Logger;

import org.apache.log4j.PropertyConfigurator;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.ui.ModelMap;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;

/**
 * Handles requests for the application home page.
 */
@Controller
public class HomeController {

	@RequestMapping(value = "/student", method = RequestMethod.GET)
	public ModelAndView student() {
	  
		return new ModelAndView("student", "command", new Student());
	}

	@RequestMapping(value = "/addStudent", method = RequestMethod.POST)
	public String addStudent(@ModelAttribute("SpringWeb") Student student,
			ModelMap model) {
		model.addAttribute("name", student.getName());
		model.addAttribute("age", student.getAge());
		model.addAttribute("id", student.getId());

		return "result";
	}

}


Student.java

package asd.asd.asd;

public class Student {
	  private Integer age;
	  private String name;
	  private Integer id;

	  public void setAge(Integer age) {
	   this.age = age;
	  }
	  public Integer getAge() {
	   return age;
	  }

	  public void setName(String name) {
	   this.name = name;
	  }
	  public String getName() {
	   return name;
	  }

	  public void setId(Integer id) {
	   this.id = id;
	  }
	  public Integer getId() {
	   return id;
	  }
}

2757e1e042.png

0

Wątek uznam za zakończony.

Udało mi się rozwiązać problem

rozwiązanie:

HomeController

package moj.nowy.projekt;

import java.text.DateFormat;
import java.util.Date;
import java.util.Locale;

import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.Model;
import org.springframework.ui.ModelMap;
import org.springframework.web.bind.annotation.ModelAttribute;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
import org.springframework.web.servlet.ModelAndView;
/**
 * Handles requests for the application home page.
 */
@Controller
public class HomeController {
	
	private static final Logger logger = LoggerFactory.getLogger(HomeController.class);
	
	/**
	 * Simply selects the home view to render by returning its name.
	 */
	@RequestMapping(value = "/student.html", method = RequestMethod.GET)
	public ModelAndView home(Locale locale, Model model) {
		logger.info("Welcome home! The client locale is {}.", locale);
	
		return new ModelAndView("student", "command", new Student());
	}
	@RequestMapping(value = "/addStudent", method = RequestMethod.POST)
	public String addStudent(@ModelAttribute("SpringWeb") Student student,
			ModelMap model) {
		model.addAttribute("name", student.getName());
		model.addAttribute("age", student.getAge());
		model.addAttribute("id", student.getId());

		return "result";
	}
	
}


 

Student

package moj.nowy.projekt;

public class Student {


	  private Integer age;
	  private String name;
	  private Integer id;

	  public void setAge(Integer age) {
	   this.age = age;
	  }
	  public Integer getAge() {
	   return age;
	  }

	  public void setName(String name) {
	   this.name = name;
	  }
	  public String getName() {
	   return name;
	  }

	  public void setId(Integer id) {
	   this.id = id;
	  }
	  public Integer getId() {
	   return id;
	  }

	
}

servlet-context.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans:beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/mvc"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xmlns:beans="http://www.springframework.org/schema/beans"
	xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
	xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/mvc http://www.springframework.org/schema/mvc/spring-mvc.xsd
		http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd
		http://www.springframework.org/schema/context http://www.springframework.org/schema/context/spring-context.xsd">

	<!-- DispatcherServlet Context: defines this servlet's request-processing infrastructure -->
	
	<!-- Enables the Spring MVC @Controller programming model -->
	<annotation-driven />

	<!-- Handles HTTP GET requests for /resources/** by efficiently serving up static resources in the ${webappRoot}/resources directory -->
	<resources mapping="/resources/**" location="/resources/" />

	<!-- Resolves views selected for rendering by @Controllers to .jsp resources in the /WEB-INF/views directory -->
	<beans:bean class="org.springframework.web.servlet.view.InternalResourceViewResolver">
		<beans:property name="prefix" value="/WEB-INF/views/" />
		<beans:property name="suffix" value=".jsp" />
	</beans:bean>
	
	<context:component-scan base-package="moj.nowy.projekt" />
	
	
	
</beans:beans>

root-context.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
	
   
		
</beans>

web


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<web-app version="2.5" xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/javaee"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/javaee http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_2_5.xsd">

	<!-- The definition of the Root Spring Container shared by all Servlets and Filters -->
	<context-param>
		<param-name>contextConfigLocation</param-name>
		<param-value>/WEB-INF/spring/root-context.xml</param-value>
	</context-param>
	
	<!-- Creates the Spring Container shared by all Servlets and Filters -->
	<listener>
		<listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
	</listener>

	<!-- Processes application requests -->
	<servlet>
		<servlet-name>appServlet</servlet-name>
		<servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
		<init-param>
			<param-name>contextConfigLocation</param-name>
			<param-value>/WEB-INF/spring/appServlet/servlet-context.xml</param-value>
		</init-param>
		<load-on-startup>1</load-on-startup>
	</servlet>
		
			<servlet>
		<servlet-name>appServlet</servlet-name>
		<servlet-class>org.springframework.web.servlet.DispatcherServlet</servlet-class>
		<init-param>
			<param-name>contextConfigLocation</param-name>
			<param-value>/WEB-INF/spring/appServlet/servlet-context.xml
			</param-value>
		</init-param>
			<init-param>
			<param-name>contextConfigLocation</param-name>
			<param-value>/WEB-INF/applicationContext.xml
			</param-value>
		</init-param>
		<load-on-startup>1</load-on-startup>
	</servlet>
		
		
		
		
		
	<servlet-mapping>
		<servlet-name>appServlet</servlet-name>
		<url-pattern>*.html</url-pattern>
	</servlet-mapping>
<welcome-file-list>
		<welcome-file>/student.html</welcome-file>
	</welcome-file-list>
</web-app>

result

<%@taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form"%>
<html>
<head>
  <title>Spring MVC Form Handling</title>
</head>
<body>

<h2>Submitted Student Information</h2>
  <table>
  <tr>
    <td>Name</td>
    <td>${name}</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Age</td>
    <td>${age}</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>ID</td>
    <td>${id}</td>
  </tr>
</table> 
</body>
</html>

student<%@taglib uri="http://www.springframework.org/tags/form" prefix="form"%>
<html>
<head>
  <title>Spring MVC Form Handling</title>
</head>
<body>

<h2>Student Information</h2>
<form:form method="POST" action="/projekt/addStudent.html">

__**LUB**__
<form:form method="POST" action="./addStudent.html">

  <table>
  <tr>
    <td><form:label path="name">Name</form:label></td>
    <td><form:input path="name" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><form:label path="age">Age</form:label></td>
    <td><form:input path="age" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td><form:label path="id">id</form:label></td>
    <td><form:input path="id" /></td>
  </tr>
  <tr>
    <td colspan="2">
      <input type="submit" value="Submit"/>
    </td>
  </tr>
</table> 
</form:form>
</body>
</html>

62819e895b.png

0

Problem jest tu action="/projekt/addStudent.html"

 1. Scieżka bezwzgledna
 2. Niepoprawna

Najlepiej usun action

0

Nie rozumiem. Przecież wszystko działa.
Co nie oznacza, że nie przetestuje tego rozwiązania

0

twoja poprawka zwraca 405.

poprawka na "./addStudent.html" jest ok

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1