Podmiana jPanel

0

Program rysuje jakieś tam wykresy przy użyciu jFreeChart. Chcę aby po uruhomieniu programu było puste pole (to mam). Po naciśnieciu przycisku 1 wyświetlał się pierszy wykres. A po naciśnieciu 2 przycisku kasował się ten poprzedni wykres i w jego miejsce wstawiał się nowy wykres.


//...konstruktor okna
        pWykres = new JPanel();
    getContentPane().add(pWykres, BorderLayout.CENTER);
    setSize(620, 460);

    //region Menu
    JPanel pMenu = new JPanel();
    getContentPane().add(pMenu, BorderLayout.SOUTH);

    btnRysuj = new JButton("Rysuj");
    pMenu.add(btnRysuj);

    btnRysuj2 = new JButton("Rysuj2");
    pMenu.add(btnRysuj2);
    //endregion
  }

//tworzy wykres
    public void createChartPanel() {
    if(java.util.Arrays.asList(getComponents()).contains(pWykres)){ //nigdy tutaj nie wchodzi
      getContentPane().remove(pWykres);
    }

    String chartTitle = "Objects Movement Chart";
    String xAxisLabel = "X";
    String yAxisLabel = "Y";

    JFreeChart chart = ChartFactory.createXYLineChart(chartTitle,
        xAxisLabel, yAxisLabel, dataset);

    customizeChart(chart);

    pWykres = new ChartPanel(chart);
    getContentPane().add(pWykres, BorderLayout.CENTER);
    setSize(620, 460);
    repaint();
  } 

Wynik końcowy jest taki że wykres się nie pojawia i mogę klikać do woli na przyciski. Chociaż te reagują bo debugger pokazuje że tam wchodzi i nowe dane są generowane a za każdym kliknięciem przechodzę przez metodę createChartPanel() z tym że nic się nie dzieje.

0

Rozwiązałem swój problem.

 pWykres = new JPanel();
    getContentPane().add(pWykres, BorderLayout.CENTER);
    setSize(620, 460);

    //region Menu
    JPanel pMenu = new JPanel();
    getContentPane().add(pMenu, BorderLayout.SOUTH);

    btnRysuj = new JButton("Rysuj");
    pMenu.add(btnRysuj);

    btnRysuj2 = new JButton("Rysuj2");
    pMenu.add(btnRysuj2);
    //endregion
  }

  //region utworzenie panelu z wykresem
  public void createChartPanel() {
    //pWykres = new JPanel();
    //if(java.util.Arrays.asList(getComponents()).contains(pWykres)){
      //getContentPane().remove(pWykres);
    //}
    if(pWykres != null){
      pWykres.removeAll();
      pWykres.revalidate();
    }

    String chartTitle = "Objects Movement Chart";
    String xAxisLabel = "X";
    String yAxisLabel = "Y";

    JFreeChart chart = ChartFactory.createXYLineChart(chartTitle,
        xAxisLabel, yAxisLabel, dataset);

    customizeChart(chart);

    pWykres = new ChartPanel(chart);
    getContentPane().add(pWykres, BorderLayout.CENTER);
    setSize(620, 460);
    //validate();
    pWykres.repaint();

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0