Hej.
Mam widet z buttonem i moim problemem jest to że gdy mam więcej niż jedną instancję wigdetu na pulpicie i kiedy chcę kliknąć przycisk to kliknięte zostają wszystkie a zostaje mi zwrócone ID ostatniego dodanego widgetu.
Na przykład, dodaję widget, dostaje on ID 100, kiedy kliknę na jego przycik dostę dobre ID = 100. Dodaje kolejny widget na pulpit, dostaje on ID 101, kiedy kilknę na jego przycisk dostaję 101 ale kiedy kilknę na ten pierwszy to uwaga, dostaję ID =101. Dlaczego tak się dzieje?

Ponieżej próbka mojego providera

public class SampleWidetProvider extends AppWidgetProvider {
  public final static String ACTION_WIDGET_CLICK = "pl.app.bikespot.appwidget.MAIN_CLICK";
  public final static String TAG = "WIDGET";

  @Override
  public void onUpdate(Context context, AppWidgetManager appWidgetManager, int[] appWidgetIds) {
    Log.e(TAG, "onUpdate");

    RemoteViews remoteViews;
    ComponentName watchWidget;

    remoteViews = new RemoteViews(context.getPackageName(), R.layout.widget);
    watchWidget = new ComponentName(context, SampleWidetProvider.class);

    int[] widgetIds = appWidgetManager.getAppWidgetIds(watchWidget);

    for (int id: widgetIds) {
      AppWidgetPref awp = AppWidgetPref.load(context, id);
      Log.d(TAG, "IDS" + id);

      remoteViews.setOnClickPendingIntent(R.id.asd, getPendingSelfIntent(context, ACTION_WIDGET_CLICK, id));
      appWidgetManager.updateAppWidget(watchWidget, remoteViews);
    }

  }

  protected PendingIntent getPendingSelfIntent(Context context, String action, int id) {
    Intent intent = new Intent(context, SampleWidetProvider.class);
    intent.putExtra("widgetId", id);
    intent.setAction(action);
    return PendingIntent.getBroadcast(context, 0, intent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);
  }

  @Override
  public void onReceive(final Context context, Intent intent) {
    super.onReceive(context, intent);
    RemoteViews remoteViews;
    String action = intent.getAction();

    remoteViews = new RemoteViews(context.getPackageName(), R.layout.widget);

    if (action.equals(ACTION_WIDGET_CLICK)) {
      Bundle extras = intent.getExtras();
      int widgetId = extras.getInt("widgetId");

      Log.d("CLIK", ""+widgetId);
    }

  }

  @Override
  public void onEnabled(Context context)
  {
    Log.d(TAG, "onEnabled()");
  }

  @Override
   public void onDisabled(Context context) {
    Log.d(TAG, "onDisabled()");
  }

  @Override
  public void onDeleted(Context context, int[] appWidgetIds) {
    Log.d(TAG, "onDeleted()");
    for (int appWidgetId : appWidgetIds) {
      AppWidgetPref.delete(context, appWidgetId);
    }
  }

}