Rysowaniem planszy za pomocą przycisku błąd. Java

Odpowiedz Nowy wątek
2015-02-21 20:22

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 2 lata temu

Lokalizacja: Kraków

0

Witam mam problem z moją grą.Dodałem do niej przycisk powodujący wyświetlenie planszy i gracza i problem tkwi w tym że po naciśnięciu guzika nie da się sterować graczem. Według mnie coś jest spieprzone przy guziku bo bez niego wszystko chula. Proszę o pomoc.
Oto kod do klasy :

import java.awt.Color;
import java.awt.Component;
import java.awt.Container;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.Font;
import java.awt.Graphics;
import java.awt.HeadlessException;
import java.awt.Image;
import java.awt.LayoutManager;
import java.awt.Toolkit;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
import java.awt.event.MouseEvent;
import java.awt.event.MouseListener;
import java.awt.event.InputEvent;
import java.net.URL;
import java.util.Timer;

import javax.sound.sampled.AudioSystem;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JOptionPane;

import javafx.scene.media.*;

import javax.print.attribute.standard.Media;

public class Gra extends JFrame implements ActionListener,MouseListener,KeyListener{

  //zmienne potrzebne do burorowania wielowątkowego oraz do płynności animacjii
  private Image image;
  private Plansza p = new Plansza();
  private Timer timer=new Timer();

  Toolkit kit = Toolkit.getDefaultToolkit();

  private JButton b;
  private int pozgraczax=0,pozgraczay=0,ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor=0,AktualnyPoziom;
  private Graphics g=getGraphics();
  private Image Bufor ;
  private Graphics bg;
  private boolean czyGraZaczęta=false;

  public Gra()
  {
    this(false);

  }

  public Gra(boolean undecorated) throws HeadlessException {
    setSize(Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize());
    setUndecorated(undecorated);
    setResizable(false);
    setTitle("");
    setSize(1000, 1000);
    setLayout(null);
    setVisible(true);
    addKeyListener(this);
    addMouseListener(this);
    timer.scheduleAtFixedRate(p, 5, 5);

    Bufor = createImage(1000,1000);
    bg=Bufor.getGraphics();

    b=new JButton("witaj");
    b.setBounds(10, 20, 100, 30);
    b.addMouseListener(this);
    add(b);

  }

  public void update(Graphics g)
  {
    bg.clearRect(0, 0, 1000, 1000);
    paint(bg);
    g.drawImage(Bufor, 0, 0, this);
    this.repaint();

  }
  public void paint(Graphics g)
  {
    if(czyGraZaczęta)
    {
      for(int i = 0;i<Plansza.plansza.length;i++)
      {
        for(int k = 0;k<Plansza.plansza[0].length;k++)
        {
          switch (Plansza.plansza[i][k]) {
          case 0:

            g.setColor(Color.black);
            g.fillRect(100+(k*25), 100+(i*25), 25, 25);
            break;

          case 1:

            g.setColor(Color.orange);
            g.fillRect(100+(k*25), 100+(i*25), 25, 25);
            break;
          case 2:

            g.setColor(Color.green);
            g.fillRect(100+(k*25), 100+(i*25), 25, 25);
            break;
          case 3:

            g.setColor(Color.blue);
            g.fillRect(100+(k*25), 100+(i*25), 25, 25);
            break;
          case 4:

            g.setColor(Color.white);
            g.fillRect(100+(k*25), 100+(i*25), 25, 25);
            pozgraczax=k;
            pozgraczay=i;
            break;
          }
        }

      }
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    // TODO Auto-generated method stub
    Gra prob=new Gra(false);
    prob.setVisible(true);
    prob.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
    AudioSystem s; 

  }

  @Override
  public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    // TODO Auto-generated method stub

  }

  @Override
  public void keyPressed(KeyEvent e) {
    // TODO Auto-generated method stub
    int c = e.getKeyCode();
    if(czyGraZaczęta)
    {
      if(c==KeyEvent.VK_W)
      {
        if(Plansza.plansza[pozgraczay-1][pozgraczax]==0)
        {
          Plansza.plansza[pozgraczay-1][pozgraczax]=4;
          Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax]=ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor;
          ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor=0;
          this.repaint();
        }
        if(Plansza.plansza[pozgraczay-1][pozgraczax]==3)
        {
          if(Plansza.plansza[pozgraczay-2][pozgraczax]==0)
          {
            Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax]=ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor;
            Plansza.plansza[pozgraczay-1][pozgraczax]=4;
            Plansza.plansza[pozgraczay-2][pozgraczax]=3;
            ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor=0;
            this.repaint();
          }
        }
        if(Plansza.plansza[pozgraczay-1][pozgraczax]==2)
        {
          Plansza.plansza[pozgraczay-1][pozgraczax]=4;
          Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax]=ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor;
          ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor=2;
          wygrałeś();
          this.repaint();
        }
      }else
      if(c==KeyEvent.VK_S)
      {
        if(Plansza.plansza[pozgraczay+1][pozgraczax]==0)
        {
          Plansza.plansza[pozgraczay+1][pozgraczax]=4;
          Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax]=ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor;
          ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor=0;
          this.repaint();
        }else
        if(Plansza.plansza[pozgraczay+1][pozgraczax]==3)
        {
          if(Plansza.plansza[pozgraczay+2][pozgraczax]==0)
          {
            Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax]=ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor;
            Plansza.plansza[pozgraczay+1][pozgraczax]=4;
            Plansza.plansza[pozgraczay+2][pozgraczax]=3;
            ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor=0;
            this.repaint();
          }
        }
        if(Plansza.plansza[pozgraczay+1][pozgraczax]==2)
        {
          Plansza.plansza[pozgraczay+1][pozgraczax]=4;
          Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax]=ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor;
          ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor=2;
          wygrałeś();
          this.repaint();
        }
      }else
      if(c==KeyEvent.VK_A)
      {
        if(Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax-1]==0)
        {
          Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax-1]=4;
          Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax]=ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor;
          ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor=0;
          this.repaint();
        }else
        if(Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax-1]==3)
        {
          if(Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax-2]==0)
          {
            Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax]=ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor;
            Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax-1]=4;
            Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax-2]=3;
            ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor=0;
            this.repaint();
          }
        }
        if(Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax-1]==2)
        {
          Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax-1]=4;
          Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax]=ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor;
          ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor=2;
          wygrałeś();
          this.repaint();
        }
      }else
      if(c==KeyEvent.VK_D)
      {
        if(Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax+1]==0)
        {
          Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax+1]=4;
          Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax]=ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor;
          ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor=0;
          this.repaint();
        }else
        if(Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax+1]==3)
        {
          if(Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax+2]==0)
          {
            Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax]=ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor;
            Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax+1]=4;
            Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax+2]=3;
            ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor=0;
            this.repaint();
          }
        }
        if(Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax+1]==2)
        {
          Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax+1]=4;
          Plansza.plansza[pozgraczay][pozgraczax]=ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor;
          ostatnioPrzebytePrzezGraczaPoleKolor=2;
          wygrałeś();
          this.repaint();
        }
      }
    }
  }

  @Override
  public void keyReleased(KeyEvent e) {
    // TODO Auto-generated method stub

  }
  @Override
  public void keyTyped(KeyEvent e) {
    // TODO Auto-generated method stub

  }
  @Override
  public void mouseClicked(MouseEvent e) {
    // TODO Auto-generated method stub
    Object z = e.getSource();
    if(z==b)
    {  
      remove(b);
      czyGraZaczęta=true;
      p.zrubplansze();
      this.repaint();
    }

  }
  @Override
  public void mouseEntered(MouseEvent e) {
    // TODO Auto-generated method stub

  }
  @Override
  public void mouseExited(MouseEvent e) {
    // TODO Auto-generated method stub

  }
  @Override
  public void mousePressed(MouseEvent e) {
    // TODO Auto-generated method stub

  }
  @Override
  public void mouseReleased(MouseEvent e) {
    // TODO Auto-generated method stub

  }

  void wygrałeś()
  {
    int wybór=JOptionPane.showConfirmDialog(this, "Wygrałeś","Wygrałeś",JOptionPane.YES_NO_OPTION);
    if(wybór==JOptionPane.YES_OPTION)
    {
      if(AktualnyPoziom==3)
      {
        AktualnyPoziom=0;

      }
      else
      {
        AktualnyPoziom++;

      }

    }
    if(wybór==JOptionPane.NO_OPTION)
    {
      AktualnyPoziom=0;
    }
    if(wybór==JOptionPane.CLOSED_OPTION)
    {
      AktualnyPoziom=0;
    }

  }

} 

Ato kod do klasy Placnsza:

import java.util.TimerTask;

public class Plansza extends TimerTask 
{

  static int[][] plansza=new int[15][30];
  public void zrubplansze()
  {
    int plansza1[][]={
        {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1},
        {1,2,2,0,3,0,0,3,0,3,3,0,3,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1},
        {1,2,2,3,0,3,0,3,3,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1},
        {1,2,2,0,0,0,3,0,0,0,3,0,0,1,0,0,1,0,0,3,0,0,3,0,3,0,3,3,0,1},
        {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,3,0,0,0,3,0,3,0,3,0,3,0,1},
        {1,0,1,0,0,0,0,3,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,3,0,1,0,0,0,3,0,3,0,0,1},
        {1,3,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,3,0,0,1,3,0,0,0,3,0,3,1,3,0,3,0,1},
        {1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,1,3,3,0,0,3,0,0,1,0,3,0,1,0,3,0,3,0,0,1},
        {1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0,3,0,1,0,3,0,1,0,0,3,0,3,0,3,0,1},
        {1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1},
        {1,0,0,3,0,0,3,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,3,0,0,0,0,3,0,0,1,4,1},
        {1,0,3,0,0,3,0,1,0,0,3,3,1,3,0,3,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1},
        {1,3,3,3,0,0,3,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0,3,3,0,3,0,3,1,0,3,0,1,0,1},
        {1,0,3,0,3,1,0,0,3,0,1,0,1,0,0,3,0,1,0,1,3,0,0,3,0,0,0,0,0,1},
        {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}
        };

    for(int i = 0;i<plansza1.length;i++)
    {
      for(int k = 0;k<plansza1[0].length;k++)
      {
        plansza[i][k]=plansza1[i][k];
      }

    }
  }

  @Override
  public void run() {

  }

}
edytowany 1x, ostatnio: werty12121, 2015-02-21 20:24

Pozostało 580 znaków

2015-02-21 21:08

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 1 tydzień temu

Lokalizacja: Kraków

Do obsługi przycisku użyj ActionListener a nie MouseListener, czyli przełóż ten kod do metody actionPerformed albo utwórz anonimową klasę wewn (będzie lepiej czytelne)

Pozostało 580 znaków

2015-02-21 22:24

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 2 lata temu

Lokalizacja: Kraków

0

'ActionListener nic niedał

Pozostało 580 znaków

2015-02-21 22:28

Rejestracja: 5 lat temu

Ostatnio: 2 lata temu

Lokalizacja: Kraków

0

OK problem rozwiązany . Udało mi się jakoś to rozwiązać dzięki za chęć pomocy :)

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0