Błąd z relacjami tabel - Spring JPA/Hibernate

0

Witajcie,
Zaczynam swoją przygodę ze springiem. Aktualnie próbuję pobrać dane z bazy danych za pomocą JPA i Hibernate. Udało mi się to, lecz mam problem gdy potrzebuję zdefiniować jakieś zależności pomiędzy tymi tabelami.

User:

@Entity
@Table(name = "users")
public class User {

  @Id
  @GeneratedValue
  private Integer id;

  @Column(unique = true)
  @Size(min = 6, max = 32, message = "Invalid length of username! Username allowed length 6-32")
  private String username;

  @Email(message = "Invalid email!")
  @Size(min = 3, max = 64, message = "Invalid length of email! Email allowed length 3-64")
  private String email;

  @Size(max = 2 ^ 16, message = "Description is too long!")
  private String description;

  @Column(name = "birth_date")
  private Date birthDate;

  private String password;

  @Column(name = "avatar_id")
  @JoinColumn(name = "id")
  @ManyToOne(cascade = CascadeType.REMOVE)
  private Avatar avatar;

  public Integer getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Integer id) {
    this.id = id;
  }

  public String getUsername() {
    return username;
  }

  public void setUsername(String username) {
    this.username = username;
  }

  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  public String getDescription() {
    return description;
  }

  public void setDescription(String description) {
    this.description = description;
  }

  public Date getBirthDate() {
    return birthDate;
  }

  public void setBirthDate(Date birthDate) {
    this.birthDate = birthDate;
  }

  public String getPassword() {
    return password;
  }

  public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
  }

  public Avatar getAvatar() {
    return avatar;
  }

  public void setAvatar(Avatar avatar) {
    this.avatar = avatar;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return StringUtils.toString(this);
  }

}

Avatar:

@Entity
@Table(name = "users_avatars")
public class Avatar {

  @Id
  @GeneratedValue
  private Integer id;

  @Column(name = "uploader_id")
  private Integer uploaderId;

  /* Base64 encoded avatar */
  @Size(max = 2 ^ 24)
  private String avatar;

  @Column(name = "uploader_id")
  @JoinColumn(name = "id")
  @OneToOne(cascade = CascadeType.REMOVE)
  private User uploader;

  public String getAvatar() {
    return avatar;
  }

  public void setAvatar(String avatar) {
    this.avatar = avatar;
  }

  public Integer getId() {
    return id;
  }

  public void setId(Integer id) {
    this.id = id;
  }

  public Integer getUploaderId() {
    return uploaderId;
  }

  public void setUploaderId(Integer uploaderId) {
    this.uploaderId = uploaderId;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return StringUtils.toString(this);
  }

}

Tabele

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users` (
 `id` INT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 `username` VARCHAR(32) NOT NULL UNIQUE,
 `email` VARCHAR(64) NOT NULL,
 `password` VARCHAR(64) NOT NULL,
 `description` TEXT NULL,
 `birth_date` TIMESTAMP NULL,
 `avatar_id` INT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `users_avatars` (
 `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
 `uploader_id` INT NOT NULL,
 `avatar` MEDIUMTEXT CHARACTER SET ascii NOT NULL
);

Błąd:
Invocation of init method failed; nested exception is javax.persistence.PersistenceException: [PersistenceUnit: default] Unable to build Hibernate SessionFactory.

Z tego wynika że pojawia się błąd przy wykonywaniu metody init w obiekcie SessionFactory w hibernate, ale nie wiem dlaczego.

0

o_O
Avatar w User ma @ManyToOne(cascade = CascadeType.REMOVE)
User w Avatar ma @OneToOne(cascade = CascadeType.REMOVE)
No to jak wreszcie? o_O

0

Chodzi o to, że wiele użytkowników może mieć ten jeden avatar, natomiast uploader jest zawsze jeden

0

Już sobie z tym poradziłem :)
Problem polegał na tym że w do danego pola klasy nie mogą być przypisanie jednocześnie adnotacje @Column i @JoinColum. Zostawiłem @JoinColumn i nazwę kolumny w danej tabeli zdefiniowałem za pomocą parametru referencedColumnName w adnotacji @JoinColumn.
Po modyfikacjach kod wygląda tak:

  @ManyToOne(cascade = CascadeType.REMOVE)
  @JoinColumn(name = "avatar_id")
  private Avatar avatar;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0