Jest taki problem...

Nie wiem jak dostosować obszar wyświetlania filmu do ramki.

user image

mediaView.setScaleX(2); 
mediaView.setScaleY(2); 

to przynosi rezultat ale niestety obszar wyświetlania wchodzi na menu górne i zasłania wszystko, jak to ogarnąć?

Druga sprawa, jak do licha ciężkiego napisać button_fullscreen, żeby po naciśnięciu przechodziło do pełnego ekranu?

Kod programu:

1 ) MainController:

 package pl.goraj.media.app;

import java.io.File;
import java.net.URL;
import java.util.ResourceBundle;

import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.event.EventHandler;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.fxml.Initializable;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.MenuItem;
import javafx.scene.media.Media;
import javafx.scene.media.MediaPlayer;
import javafx.scene.media.MediaView;
import javafx.stage.FileChooser;
import javafx.stage.FileChooser.ExtensionFilter;
import javafx.stage.Stage;

public class MainController implements Initializable {

  @FXML
  private MenuItem fileMenuItem;

  @FXML
  private MediaView mediaView;

  @Override
  public void initialize(URL location, ResourceBundle resources) {

    configureMenu();

  }

  private void configureMenu() {

    fileMenuItem.setOnAction(new EventHandler<ActionEvent>() {
      @Override
      public void handle(ActionEvent event) {
        FileChooser fc = new FileChooser();
        fc.getExtensionFilters().add(
            new ExtensionFilter("flv", "*.flv")); // filter jakiego
                                // typu pliki
                                // mogą być
        File file = fc.showOpenDialog(new Stage());
        if (file != null) {
          String path = file.toURI().toASCIIString();
          System.out.println(path);
          try {
            Media media = new Media(path);
            MediaPlayer player = new MediaPlayer(media);
            player.setAutoPlay(true);

            mediaView.setMediaPlayer(player);
            mediaView.setVisible(true);

          } catch (Exception e1) {
            e1.printStackTrace();
          }
        }
      }
    });
  }
}

main:

package pl.goraj.media.app;

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Parent;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;

public class Main extends Application {

  public static void main(String[] args) {
    launch(args);
  }

  @Override
  public void start(Stage primaryStage) throws Exception {
    Parent parent = FXMLLoader.load(getClass().getResource("/pl/goraj/media/app/MainPane2.fxml"));
    Scene scene = new Scene(parent);

    primaryStage.setScene(scene);
    primaryStage.show();
  }

} 

MainPane:

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<?import javafx.scene.media.*?>
<?import javafx.scene.control.*?>
<?import java.lang.*?>
<?import javafx.scene.layout.*?>
<?import javafx.scene.layout.BorderPane?>

<BorderPane prefHeight="267.0" prefWidth="315.0" xmlns="http://javafx.com/javafx/8" xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="pl.goraj.media.app.MainController">
  <top>
   <MenuBar BorderPane.alignment="CENTER">
    <menus>
     <Menu mnemonicParsing="false" text="File">
      <items>
       <MenuItem fx:id="fileMenuItem" mnemonicParsing="false" text="Otwórz film" />
      </items>
     </Menu>
     <Menu mnemonicParsing="false" text="Edit">
      <items>
       <MenuItem mnemonicParsing="false" text="Delete" />
      </items>
     </Menu>
     <Menu mnemonicParsing="false" text="Help">
      <items>
       <MenuItem mnemonicParsing="false" text="About" />
      </items>
     </Menu>
    </menus>
   </MenuBar>
  </top>
  <center>
   <AnchorPane prefHeight="200.0" prefWidth="200.0" BorderPane.alignment="CENTER">
     <children>
      <MediaView fx:id="mediaView" fitHeight="200.0" fitWidth="200.0" layoutX="58.0" layoutY="21.0" AnchorPane.bottomAnchor="0.0" AnchorPane.leftAnchor="0.0" AnchorPane.rightAnchor="0.0" AnchorPane.topAnchor="0.0" />
     </children>
   </AnchorPane>
  </center>
</BorderPane>

Dzięki wielkie...