Piszę program który jest klientem usługi WebService. W programie każdy użytkownik będzie miał własny identyfikator do podpisywania koperty (ENVELOPE). Więc zamiast statycznej autentykacji uzyłem dynamicznej:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><wsdl:...........</wsdl:service>
  <wsp1:Policy wsu:Id="UslugaObslugiPakietowPolicy">
    <wsp1:ExactlyOne>
      <wsp1:All>
        <sc:CallbackHandlerConfiguration wspp:visibility="private">
          <sc:CallbackHandler name="usernameHandler" classname="pl.callbackhadler.UsernameAndPasswordCallbackHandler"/>
          <sc:CallbackHandler name="passwordHandler" classname="pl.callbackhadler.UsernameAndPasswordCallbackHandler"/>
        </sc:CallbackHandlerConfiguration>
      </wsp1:All>
    </wsp1:ExactlyOne>
  </wsp1:Policy>
</wsdl:definitions>

a klasa CallbakHadlera jest następująca:

public class UsernameAndPasswordCallbackHandler implements CallbackHandler {

  @Override
  public void handle(Callback[] callbacks)
      throws IOException, UnsupportedCallbackException {

    for (int i = 0; i < callbacks.length; i++) {
      if (callbacks[i] instanceof TextOutputCallback) {

        // display the message according to the specified type
        TextOutputCallback toc = (TextOutputCallback) callbacks[i];
        switch (toc.getMessageType()) {
          case TextOutputCallback.INFORMATION:
            System.out.println(toc.getMessage());
            break;
          case TextOutputCallback.ERROR:
            System.out.println("ERROR: " + toc.getMessage());
            break;
          case TextOutputCallback.WARNING:
            System.out.println("WARNING: " + toc.getMessage());
            break;
          default:
            throw new IOException("Unsupported message type: "
                + toc.getMessageType());
        }

      } else if (callbacks[i] instanceof NameCallback) {

        NameCallback nc = (NameCallback) callbacks[i];
        nc.setName("user");

      } else if (callbacks[i] instanceof PasswordCallback) {

        PasswordCallback pc = (PasswordCallback) callbacks[i];
        pc.setPassword("password".toCharArray());

      } else {
        throw new UnsupportedCallbackException(callbacks[i], "Unrecognized Callback");
      }
    }
  }

}

Pytanie brzmi jak teraz do pól user i password pobrać dane zalogowanego użytkownika do aplikacji webowej np przechowywanej w zmiennych sesji?