Hej.

Mam takie rozwiązanie problemu palaczy i chciałbym dorobić do tego jakąś prostą animację.
Dałoby rade w jakiś prosty sposób przerobić ten kod żeby nie gryzł się z GUI? Czy raczej trzeba trochę pozmieniać?

import java.util.ArrayList;
import java.util.Random;
import javax.swing.SwingUtilities;

class Agent extends Thread {

  private Stol stol;

  public Agent(Stol s) {
    stol = s;
  }

  @Override
  public void run() {
    while (true) {
      try {
        Thread.sleep(1000);
      } catch (Exception e) {
      }
      stol.setZasobyAgenta();

      System.out.println("Agent kladzie " + stol.getZasobyAgenta());
      pause();
    }
  }

  public synchronized void Obudz() {
    try {
      notify();
    } catch (Exception e) {
    }
  }

  public synchronized void pause() {
    try {
      this.wait();
    } catch (Exception e) {
    }
  }
}

class Palacz extends Thread {

  private Stol stol = new Stol();
  private String zasob;
  private int liczbaZasobow;
  private Agent agent;

  public Palacz(Stol s, int ileZasobow, String name, Agent a) {
    liczbaZasobow = ileZasobow;
    this.stol = s;
    setName(name);
    agent = a;
  }

  @Override
  public void run() {
    while (true) {
      zasob = stol.getZasob(liczbaZasobow);

      if (!stol.maZasob(zasob) && !stol.Pusty()) {
        System.out.println(getName() + " ma " + zasob + ".");
        try {
          Pal();
          System.out.println(getName() + " budzi Agenta");
          agent.Obudz();
        } catch (Exception e) {
        }
      }
    }
  }

  public synchronized void Pal() throws Exception {
    System.out.println(getName() + " pali.");
    Thread.sleep(5000);
    System.out.println(getName() + " skonczyl");
  }

}

class Stol {

  private ArrayList<String> wszystkieZasoby = new ArrayList<String>();
  private ArrayList<String> zasobyAgenta = new ArrayList<String>();

  public Stol() {
    wszystkieZasoby.add("tyton");
    wszystkieZasoby.add("papier");
    wszystkieZasoby.add("zapalki");
  }

  public void setZasobyAgenta() {
    Random random = new Random();
    zasobyAgenta.clear();

    ArrayList<String> kopiujZasoy = (ArrayList<String>) wszystkieZasoby.clone();
    int zasob1 = random.nextInt(kopiujZasoy.size());
    zasobyAgenta.add(kopiujZasoy.get(zasob1));
    kopiujZasoy.remove(zasob1);
    int zasob2 = random.nextInt(kopiujZasoy.size());
    zasobyAgenta.add(kopiujZasoy.get(zasob2));
  }

  public boolean Pusty() {
    return (zasobyAgenta.size() == 0);
  }

  public synchronized String getZasobyAgenta() {
    notifyAll();
    return zasobyAgenta.toString();
  }

  public synchronized String getZasob(int zasob) {
    try {
      this.wait();
    } catch (Exception e) {
    }
    return wszystkieZasoby.get(zasob);
  }

  public boolean maZasob(String nazwaZas) // 
  {
    return (zasobyAgenta.contains(nazwaZas));
  }

  public synchronized void pause() {
    try {
      this.wait();
    } catch (Exception e) {
    }
  }
}

public class Main {

  public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {
      @Override
      public void run() {
        Stol stol = new Stol();
        Agent agent = new Agent(stol);
        agent.start();

        for (int i = 0; i < 3; i++) {
          Palacz palacz = new Palacz(stol, i, "Palacz " + Integer.toString(i + 1), agent);
          palacz.start();
        }
      }
    });
  }
}