Cześć, mam pytanie jak w temacie. Już tłumaczę dokładnie o co chodzi, na serwerze WebSphere działa aplikacja udostępniająca swoje API. Obecnie do tego API odwołuję się przez aplikacje desktopową, która do działania wymaga IBM JVM, kilku dodatkowych plików jar, kluczy itd.. Przykładowy skrypt uruchamiający wygląda tak:

@echo off
@cd..
@set LIB_DIR="%cd%"\lib
@cd Program
@set JAVA_HOME=D:\folder\ibm_sdk70
@set CLASSPATH=.\;
@set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%LIB_DIR%
@set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%LIB_DIR%\admin.jar
@set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%LIB_DIR%\bootstrap.jar
@set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%LIB_DIR%\CommonObjects.jar
@set CLASSPATH=%CLASSPATH%;%LIB_DIR%\CommonServices.jar

@set CLASSPATH=%CLASSPATH%;bin
@set CLASSPATH=%CLASSPATH%;config
@set CLASSPATH=%CLASSPATH%;keys

@set CORBA_CONFIG=-Dcom.ibm.CORBA.ConfigURL=file:config/sas.client.props
@set LOGIN_CONFIG=-Djava.security.auth.login.config=config/login.conf
@set ORB_RAS_MGR=-Dcom.ibm.CORBA.RasManager=com.ibm.websphere.ras.WsOrbRasManager
@echo off
"%JAVA_HOME%\bin\java" -cp %CLASSPATH% %CORBA_CONFIG% %LOGIN_CONFIG% %ORB_RAS_MGR% com.test.MainClass*%*
@endlocal

Przechodząc do pytania: chcę przepisać aplikację np. do JSF, jak wywoływać EJB działające na WAS z poziomu np serwera JBoss? Czy wystarczy jeśli serwer uruchomię podobnym skryptem jak ten, który wykorzystuję do uruchomienia aplikacji desktopowej?