Sortowanie po wybranym kryterium

0

Cześć, mam taki mały problem jak napisać sortowanie po wybranym kryterium w javie. Mam klase osoba która ma pola imie, nazwisko, wiek. Obiekty są przechowywane w liście. Chciał bym je posortować po wybranym kryterium więc zaimplementowałem interfejs Comparable, a to jest kod z metody która ma sortować:

  @Override
  public int compareTo(Osoba o) {

    System.out.println("Po czym chesz sortowac " + "\n" + "1-imie" + "\n" + "2-nazwisko");
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    int odp;
    odp = in.nextInt();
    if(odp==1)
    {
     int porownanieImienia = imie.compareTo(o.imie);
        return porownanieImienia; 
    }
    else if(odp==2)
    {
      int porownanieNazwiska = nazwisko.compareTo(o.nazwisko);
        return porownanieNazwiska;  
    }
    else 
      return -1;
  } 

Niestety w konsoli kilka razy się wypisuje linijka

Po czym chesz sortowac " + "\n" + "1-imie" + "\n" + "2-nazwisko
(pewnie metoda sie wywołuje sama w sobie) fakt faktem sortuje ale niezbyt elegancko to wygląda. Macie jakiś pomysł jak to napisać tak aby jeden raz tylko podawać kryterium sortowania, czy może trzeba samemu pisać sortowanie :P ?

1

W metodzie compareTo() powinieneś zaimplemenować tylko samo porównanie - czyli test i zwrócenie wyniku - nic więcej.
Podczas sortowania takie porównanie między różnymi obiektami zapewne będzie się wykonywało wiele razy. Dlatego pozostałe kwestie, np. zapytanie użykownika wg. jakiego kryterium chce sortować dane, powinieneś realizować w innym miejscu. Możesz sobie zrobić jakieś pole statyczne w klasie Osoba, w którym zapamiętasz kryterium i odwołasz się do niego podczas porównywania obiektów.

0

Dodam jeszcze, że jeśli pytasz w metodzie compareTo(), to użytkownik może udzielać różnych odpowiedzi.
Drugi sposób (poza polem statycznym), to użycie tej https://docs.oracle.com/javas[...]st,%20java.util.Comparator%29 wersji metody sort. Domyślne sortowanie Stringów jest leksykograficzne, a nie alfabetyczne. Wyniki sortowania metodą tą https://docs.oracle.com/javas[...]html#sort%28java.util.List%29 wersją metody sort mogą Cię zaskoczyć: np. "adamski" po "Zagłobie", czy też "Łukasz" po "Zygmuncie**.

0

Fajnie można to zrobić wykorzystując wzorzec Composite, robiłem kiedyś na studiach porównywanie osób za pomocą komparatora z możliwością sortowania po kilku atrybutach jednocześnie. Kod jest nieco "studencki" ale może Ci się przyda:

import java.util.ArrayList;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;

public class Person {

  private String LastName;
  private String FirstName;
  private String PESEL;
  private String City;
  private String Street;
  private int nr;

  public Person(String LastName, String FirstName, String PESEL, String City, String Street, int nr) {
    this.LastName = LastName;
    this.FirstName = FirstName;
    this.PESEL = PESEL;
    this.City = City;
    this.Street = Street;
    this.nr = nr;
  }

  public String toString() {
    return (LastName + "\t" + FirstName + "\t" + PESEL + "\t"+ City + "\t"+Street +"\t"+ nr + "\n");
  }

  public static class PersonComp implements Comparator<Person> {

    private List<Comparator<Person>> _child = new ArrayList<Comparator<Person>> ();
    private int wynik = 0;

    public void add( int i, Comparator<Person> arg1 ) {
      _child.add(i, arg1);
    }

    @Override
    public int compare(Person o1, Person o2) {
      for (int i=0; i<_child.size(); i++) {
        wynik = _child.get(i).compare(o1, o2);
        if (wynik != 0) return wynik;
      }
      return 0;
    }

  }

  public static class LastName implements Comparator<Person> {

    @Override
    public int compare(Person o1, Person o2) {
      return o1.LastName.compareToIgnoreCase(o2.LastName);
    }

  }

  public static class FirstName implements Comparator<Person> {

    @Override
    public int compare(Person o1, Person o2) {
      return o1.FirstName.compareToIgnoreCase(o2.FirstName);
    }

  }

  public static class City implements Comparator<Person> {

    @Override
    public int compare(Person o1, Person o2) {
      return o1.City.compareToIgnoreCase(o2.City);
    }

  }

  public static class Street implements Comparator<Person> {

    @Override
    public int compare(Person o1, Person o2) {
      return o1.Street.compareToIgnoreCase(o2.Street);
    }

  }

  public static class PESEL implements Comparator<Person> {

    @Override
    public int compare(Person o1, Person o2) {
      return o1.PESEL.compareToIgnoreCase(o2.PESEL);
    }

  } 

  public static class nr implements Comparator<Person> {

    @Override
    public int compare(Person o1, Person o2) {
      if (o1.nr > o2.nr) return 1;
      if (o1.nr == o2.nr) return 0;
      if (o1.nr < o2.nr) return -1;
      return 0;
    }

  }

}

a tutaj przykład wykorzystania:

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;

public class Test { 

  public static void main(String[] args) {

    ArrayList<Person> arr = new ArrayList<Person>();

    arr.add(new Person("Kowalski", "Jan", "8511030788", "Kraków", "Karmelicka", 15));
    arr.add(new Person("Kowalski", "Grzegorz", "8510030788", "Kraków", "Karmelicka", 15));
    arr.add(new Person("Nowak", "Jan", "8511030789", "Kraków", "Karmelicka", 16));
    arr.add(new Person("Dudek", "Marian", "8609030008", "Poznań", "św. Marcina", 10));
    arr.add(new Person("Nowak", "Jan", "7509030008", "Poznań", "św. Marcina", 15));
    arr.add(new Person("Wiśniewska", "Justyna", "7001430008", "Poznań", "św. Marcina", 10));
    arr.add(new Person("Dudek", "Marian", "8609031111", "Warszawa", "Marszałkowska", 11));
    arr.add(new Person("Dudek", "Marian", "8609040008", "Poznań", "św. Marcina", 10));

    Person.PersonComp Comparator = new Person.PersonComp();
    Comparator.add(0, new Person.LastName());
    Comparator.add(1, new Person.FirstName());
    Comparator.add(2, new Person.PESEL());
    Comparator.add(3, new Person.City());
    Comparator.add(4, new Person.Street());
    Comparator.add(5, new Person.nr());

    System.out.println("Dane nieposortowane:");

    for (Person e :arr) 
      System.out.println(e);

    Collections.sort(arr, Comparator);
    System.out.println("\nDane posortowane:");
    for (Person e :arr) 
      System.out.println(e);
  }

}
0

@Rafss1014 do sortowania stringów możesz sobie pomóc String.CASE_INSENSITIVE_ORDER.
jak dla mnie zamiast implementować Comparable klasie Osoba robisz w klasie osoba poszczególne statyczne finalne komparatory:

class Account {
  private String name, surname;

  public Account(String name, String surname) {
    this.name = name;
    this.surname = surname;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public String getSurname() {
    return surname;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return name + " " + surname;
  }

  public static final Comparator<Account> NAME_CASE_INSENSITIVE = new Comparator<Account>() {
    @Override
    public int compare(Account o1, Account o2) {
      return o1.getName().compareToIgnoreCase(o2.getName());
    }
  };
}

potem używasz np. osoby.sort(Osoba.NAME_CASE_INSENSITIVE); albo np. Collections.sort(osoby,Osoba.NAME_CASE_INSENSITIVE);

inna wersja tego co wrzucił @dymul:

import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;

class Account {
  private String name, surname;

  public Account(String name, String surname) {
    this.name = name;
    this.surname = surname;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public String getSurname() {
    return surname;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return name + " " + surname;
  }
}

enum AccountComparator implements Comparator<Account> {
  BY_NAME_CASE_INSENSITIVE {
    @Override
    public int compare(Account o1, Account o2) {
      return o1.getName().compareToIgnoreCase(o2.getName());
    }
  },

  BY_SURNAME_CASE_INSENSITIVE {
    @Override
    public int compare(Account o1, Account o2) {
      return o1.getSurname().compareToIgnoreCase(o2.getSurname());
    }
  };

  public static Comparator<Account> chain(final AccountComparator... comparators) {
    return new Comparator<Account>() {
      @Override
      public int compare(Account o1, Account o2) {
        for (AccountComparator ac : comparators) {
          int result = ac.compare(o1, o2);
          if (result != 0) {
            return result;
          }
        }
        return 0;
      }
    };
  }
}

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    List<Account> accounts = Arrays.asList(
        new Account("adamski", "gerg"),
        new Account("Zagłobie", "cccc"),
        new Account("Adamski", "GERG"),
        new Account("Adamski", "bebe")
    );
    accounts.sort(AccountComparator.chain(
        AccountComparator.BY_NAME_CASE_INSENSITIVE,
        AccountComparator.BY_SURNAME_CASE_INSENSITIVE
    ));
    System.out.println(accounts);
  }
}

lecz gdy mamy Java8, Guave to te rozwiązania są bez sensu.

0

To rozwiązania jest mało przydatne - źle sortuje polskie litery. Poniższe dobrze sortuje polskie litery i jest case insensitive

import java.text.Collator;

public class Osoba implements Comparable
{
  private String nazwisko = "";
  private String imie = "";
  public static int kryterium = 1;
  private static Collator kolator = Collator.getInstance();

  public Osoba(String nazwisko, String imie)
  {
    this.nazwisko = nazwisko;
    this.imie = imie;
  }
  @Override
  public int compareTo(Object ob)
  {
    Osoba osoba = (Osoba)ob;
    if(kryterium == 1)
    {
      return kolator.compare(this.nazwisko,osoba.nazwisko);
    }
    else
    {
      return kolator.compare(this.imie,osoba.imie);
    }
  }
  public String toString()
  {
    return imie+" "+nazwisko;
  }
}
0

Z dedykacją dla @karolinaa, w klasie Osoba

//pola
  public enum rules
  {
    SORTING_BY_NAME,SORTING_BY_SURNAME
  };
  private static rules rule = rules.SORTING_BY_NAME;
...
  public int compareTo(Object ob)
  {
    Osoba osoba = (Osoba)ob;
    if(rule == rules.SORTING_BY_NAME)
    {
      return kolator.compare(this.nazwisko,osoba.nazwisko);
    }
    else
    {
      return kolator.compare(this.imie,osoba.imie);
    }
  }
...
  public static void setSortingRule(rules kryterium)
  {
    rule = kryterium;
  }

Na zewnątrz tej klasy

Osoba.setSortingRule(Osoba.rules.SORTING_BY_SURNAME);
0

Może, żeby nie kombinować zaktualizowana do Javy 8 paczka podstawowych komparatorów sortujących po każdym alfabecie narodowym znanym przez JVM z uwzględnieniem poziomów szczegółowości Unikodu. I na końcu przykładowe wykorzystania w metodzie main z użyciem lambd i referencji do metod.
Kod do wykorzystania przez każdego (wywalony tylko javadoc). Korzysta wyłącznie ze standardowych klas.

package com.olamagato.util.text;

import java.text.CollationKey;
import java.text.Collator;
import java.util.Arrays;
import java.util.Comparator;
import java.util.HashMap;
import java.util.Locale;
import java.util.Map;
import java.util.function.Function;

public class StringComparators
{
  public static <ELEMENT> Comparator<ELEMENT> compareIgnoreCase()
  {
    return compareIgnoreCase(Locale.getDefault());
  }

  public static <ELEMENT>
    Comparator<ELEMENT> compareIgnoreCase(Function<ELEMENT, String> by)
  {
    return new LocaleComparator<>(by, getInsensitiveCaseCollator(
      Locale.getDefault()));
  }

  public static <ELEMENT> Comparator<ELEMENT> compareIgnoreCase(Locale locale)
  {
    return new LocaleComparator<>(getInsensitiveCaseCollator(locale));
  }

  public static <ELEMENT> Comparator<ELEMENT>
    compareIgnoreCase(Function<ELEMENT, String> by, Locale locale)
  {
    return new LocaleComparator<>(by, getInsensitiveCaseCollator(locale));
  }

  public static <ELEMENT> Comparator<ELEMENT> compare()
  {
    return compare(Locale.getDefault());
  }

  public static <ELEMENT>
    Comparator<ELEMENT> compare(Function<ELEMENT, String> by)
  {
    return new LocaleComparator<>(by, getSensitiveCaseCollator(
      Locale.getDefault()));
  }

  public static <ELEMENT> Comparator<ELEMENT> compare(Locale locale)
  {
    return new LocaleComparator<>(getSensitiveCaseCollator(locale));
  }

  public static <ELEMENT>
    Comparator<ELEMENT> compare(Function<ELEMENT, String> by, Locale locale)
  {
    return new LocaleComparator<>(by, getSensitiveCaseCollator(locale));
  }

  //właściwy obiekt komparatora
  private static class LocaleComparator<ELEMENT>
    implements Comparator<ELEMENT>
  {
    private final Map<ELEMENT, CollationKey> cache = new HashMap<>();
    private final Collator collator;
    private final Function<ELEMENT, String> by;

    protected LocaleComparator(Collator collator)
    {
      this.collator = collator;
      this.by = ELEMENT::toString;
    }

    protected LocaleComparator(Function<ELEMENT, String> by,
      Collator collator)
    {
      this.collator = collator;
      this.by = by;
    }

    @Override public int compare(ELEMENT left, ELEMENT right)
    {
      CollationKey leftCollatorKey =
        cache.get(left), rightCollationKey = cache.get(right);
      if(leftCollatorKey == null)
      {
        leftCollatorKey = collator.getCollationKey(by.apply(left));
        cache.put(left, leftCollatorKey);
      }
      if(rightCollationKey == null)
      {
        rightCollationKey = collator.getCollationKey(by.apply(right));
        cache.put(right, rightCollationKey);
      }
      return leftCollatorKey.compareTo(rightCollationKey);
    }

  }

  private static Collator getSensitiveCaseCollator(Locale locale)
  {
    final Collator result = Collator.getInstance(locale);
    result.setStrength(Collator.SECONDARY);
    return result;
  }

  private static Collator getInsensitiveCaseCollator(Locale locale)
  {
    final Collator result = Collator.getInstance(locale);
    result.setStrength(Collator.TERTIARY);
    return result;
  }

  private StringComparators() {}

  @SuppressWarnings("UseOfSystemOutOrSystemErr")
  public static void main(String[] args)
  {
    class Osoba implements Comparable<Osoba>
    {
      public Osoba(String imię, String nazwisko, int wiek)
      {
        this.imię = imię;
        this.nazwisko = nazwisko;
        this.wiek = wiek;
      }
      @Override public int compareTo(Osoba other)
      {
        return this.imię.compareToIgnoreCase(other.imię);
      }
      @Override public String toString()
      {
        return imię + ' '+ nazwisko + ' ' + wiek + " lat";
      }
      public String getImię() { return imię; }
      public String getNazwisko() { return nazwisko; }
      public int getWiek() { return wiek; }

      private final String imię;
      private final String nazwisko;
      private final int wiek;
    }

    int wiek = 27;
    Osoba[] osoby =
    {
      new Osoba("Jan", "Kowalski", wiek += 3),
      new Osoba("Ola", "Englert", wiek += 3),
      new Osoba("Ola", "Łasica", wiek),
      new Osoba("Ryszard", "Ludwik", wiek -= 15),
      new Osoba("Tadeusz", "Nidzicki", wiek),
      new Osoba("Tadeusz", "Ówczesny", wiek),
      new Osoba("Kizia", "Mizia", wiek += 3),
      new Osoba("Jurek", "Pachoł", wiek -= 12),
      new Osoba("Jurek", "Łomnicki", wiek -= 2),
      new Osoba("Michał", "Jasienica", wiek += 3),
      new Osoba("Dariusz", "Ryk", wiek -= 8),
      new Osoba("Tomek", "Kowalski", wiek += 3),
    };

    System.out.println("Kolejność oryginalna:");
    Arrays.stream(osoby).forEachOrdered(osoba -> System.out.println(osoba));

    System.out.println("\nWg niczego oryginalnie:");
    Arrays.<Osoba>sort(osoby);
    Arrays.stream(osoby).forEachOrdered(osoba -> System.out.println(osoba));

    System.out.println("\nWg niczego zlokalizowane:");
    Arrays.<Osoba>sort(osoby, StringComparators.compareIgnoreCase());
    Arrays.stream(osoby).forEachOrdered(osoba -> System.out.println(osoba));

    System.out.println("\nWg imienia i nazwiska:");
    Arrays.<Osoba>sort(osoby, StringComparators
      .compare(osoba -> osoba.imię + " " + osoba.nazwisko));
    Arrays.stream(osoby).forEachOrdered(osoba -> System.out.println(osoba));

    System.out.println("\nWg nazwisk:");
    Arrays.<Osoba>sort(osoby, StringComparators
      .compare(Osoba::getNazwisko));
    Arrays.stream(osoby).forEachOrdered(osoba -> System.out.println(osoba));

    System.out.println("\nWg wieku i imienia:");
    Arrays.<Osoba>sort(osoby, StringComparators.compare(osoba -> String
      .format("%02d%s", osoba.wiek, osoba.imię))
    );
    Arrays.stream(osoby).forEachOrdered(osoba -> System.out.println(osoba));
  }
}

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0