Android Epandablelistview po wybraniu child, podmenu jak podporządkowac do innych komunikatów

Odpowiedz Nowy wątek
2015-01-11 22:09
0

Dzień dobry
Posiadam przykładowy kod, który rozwija menu.
Wszystko pięknie chodzi, ale mam mały problem otóź,
nie wiem jak podpodrządkować pod menu do różnych okien i komunikatów.
po każdym naciśnieciu opcji pod menu np;


    child.add("Apple");
    child.add("Mango");
    child.add("Banana");
    child.add("Orange");

program wywołuje

      @Override
      public void onClick(View view) {
        Toast.makeText(activity, wybrano" + child.get(childPosition), Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });

Po naciśnięciu np: Banana program ma wyświetlić napis "zielony baban do jedzenia"
Po naciśnięciu np: Orange program ma wyświetlić napis "napój 1,5 litrowy"
itd.
tylko nie wiem czy layout mam wpisać tyle button-ów ile jest pod menu i zastosować

public void onClick(View view)
{
}

dla każdego buton-u

Czy użyć innej komendy.

Z tym mam problem proszę o pomoc.
Proszę o pomoc jak podporządkować opcje do podmenu

podaje kod poniżej


import java.util.ArrayList;

import android.os.Bundle;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.widget.ExpandableListView;
import android.widget.ImageView;
import android.app.ExpandableListActivity;
import android.content.Context;

public class M001 extends ExpandableListActivity {

  // Create ArrayList to hold parent Items and Child Items
  private ArrayList<String> parentItems = new ArrayList<String>();
  private ArrayList<Object> childItems = new ArrayList<Object>();

  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);

    // Create Expandable List and set it's properties
    ExpandableListView expandableList = getExpandableListView();
    expandableList.setDividerHeight(2);
    expandableList.setGroupIndicator(null);
    expandableList.setClickable(true);

    // Set the Items of Parent
    setGroupParents();
    // Set The Child Data
    setChildData();

    // Create the Adapter
    MyExpandableAdapter adapter = new MyExpandableAdapter(parentItems,
        childItems);

    adapter.setInflater(
        (LayoutInflater) getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE),
        this);

    // Set the Adapter to expandableList
    expandableList.setAdapter(adapter);
    expandableList.setOnChildClickListener(this);

  }

  // method to add parent Items
  public void setGroupParents() {
    parentItems.add("Fruits");
    parentItems.add("Flowers");
    parentItems.add("Animals");
    parentItems.add("Birds");
  }

  // method to set child data of each parent
  public void setChildData() {

    // Add Child Items for Fruits
    ArrayList<String> child = new ArrayList<String>();
    child.add("Apple");
    child.add("Mango");
    child.add("Banana");
    child.add("Orange");

    childItems.add(child);

    // Add Child Items for Flowers
    child = new ArrayList<String>();
    child.add("Rose");
    child.add("Lotus");
    child.add("Jasmine");
    child.add("Lily");

    childItems.add(child);

    // Add Child Items for Animals
    child = new ArrayList<String>();
    child.add("Lion");
    child.add("Tiger");
    child.add("Horse");
    child.add("Котик");

    childItems.add(child);

    // Add Child Items for Birds
    child = new ArrayList<String>();
    child.add("Parrot");
    child.add("Sparrow");
    child.add("Peacock");
    child.add("Pigeon");

    childItems.add(child);
  }
}

import java.util.ArrayList;

import android.app.Activity;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseExpandableListAdapter;
import android.widget.CheckedTextView;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class MyExpandableAdapter extends BaseExpandableListAdapter {

  private Activity activity;
  private ArrayList<Object> childtems;
  private LayoutInflater inflater;
  private ArrayList<String> parentItems, child;

  // constructor
  public MyExpandableAdapter(ArrayList<String> parents,
      ArrayList<Object> childern) {
    this.parentItems = parents;
    this.childtems = childern;
  }

  public void setInflater(LayoutInflater inflater, Activity activity) {
    this.inflater = inflater;
    this.activity = activity;
  }

  @Override
  public int getGroupCount() {
    return parentItems.size();
  }

  @Override
  public int getChildrenCount(int groupPosition) {
    // TODO Auto-generated method stub
     return ((ArrayList<String>) childtems.get(groupPosition)).size();
  }

  @Override
  public Object getGroup(int groupPosition) {
    // TODO Auto-generated method stub
    return null;
  }

  @Override
  public Object getChild(int groupPosition, int childPosition) {
    // TODO Auto-generated method stub
    return null;
  }

  @Override
  public long getGroupId(int groupPosition) {
    // TODO Auto-generated method stub
    return 0;
  }

  @Override
  public long getChildId(int groupPosition, int childPosition) {
    // TODO Auto-generated method stub
    return 0;
  }

  @Override
  public boolean hasStableIds() {
    // TODO Auto-generated method stub
    return false;
  }

  @Override
  public View getGroupView(int groupPosition, boolean isExpanded,
      View convertView, ViewGroup parent) {
    if (convertView == null) {
      convertView = inflater.inflate(R.layout.exp_list_group_item, null);
    }

    ((CheckedTextView) convertView).setText(parentItems.get(groupPosition));
    ((CheckedTextView) convertView).setChecked(isExpanded);

    return convertView;
  }

  @Override
  public View getChildView(int groupPosition, final int childPosition,
      boolean isLastChild, View convertView, ViewGroup parent) {
    // TODO Auto-generated method stub
    child = (ArrayList<String>) childtems.get(groupPosition);

    TextView textView = null;

    if (convertView == null) {
      convertView = inflater.inflate(R.layout.exp_list_child_item, null);
    }

    // get the textView reference and set the value
    textView = (TextView) convertView.findViewById(R.id.textViewChild);
    textView.setText(child.get(childPosition));

    // set the ClickListener to handle the click event on child item
    convertView.setOnClickListener(new OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View view) {
        Toast.makeText(activity, child.get(childPosition),
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
      }
    });
    return convertView;
  }

  @Override
  public boolean isChildSelectable(int groupPosition, int childPosition) {
    // TODO Auto-generated method stub
    return false;
  }
}
exp_list_child_item.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="40dp"
  android:background="#99D6D6"
  android:clickable="true"
  android:orientation="vertical"
  android:paddingLeft="40dp" >

  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="40dp"
    android:gravity="center_vertical" >

    <TextView
      android:id="@+id/textViewChild"
      android:layout_width="wrap_content"
      android:layout_height="wrap_content"
      android:layout_marginLeft="4dp"
      android:textColor="#1919A3"
      android:textSize="16sp"
      android:textStyle="bold" />
  </LinearLayout>

  <View
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="1dp"
    android:background="@android:color/white" />

</LinearLayout>
exp_list_group_item.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<CheckedTextView
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 
    android:id="@+id/textViewGroupName"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="60dp"
    android:layout_marginLeft="5dp"
    android:gravity="center_vertical" 
    android:textSize="18dp"
    android:textColor="#FFFFFF"
    android:padding="10dp" 
    android:background="#009999"
    android:textStyle="bold" /> 

dziękuje bardzo za odpowiedz

Pozostało 580 znaków

2015-01-11 22:54
0

Ja bym na Twoim miejscy zrobił to tak:
Każdy z Elementów na liście jest klasą która ma stringa+ implementuje jakiś stworzony przez Ciebie interfejs "zrób na kliknięcie"

Po clicku wywolujesz tylko metodę zrobNaKlikniecie i wsio :)
Czyli tworzysz interfejs

public interface DoOnClick{
public String doOnClick();
}

Klase która to będzie implementowala

public abstract class MyClass implements DoOnClick{
protected String text myText;

public MyClass(String text){
myText=text;
}

public String getText() {return myText};
}

dla kazdej klasy ktora dodajesz (czy tam tekstu) implementujesz sobie doOnClick żeby Ci wypisywal to co potrzebujesz.

Tworzysz Adapter tak jak stworzyleś tylko nie Base a jakis taki ktory przyjmyje liste obiektów i w onClicku wywolujesz metode doOnClick obiektu

tyle :)

Pozostało 580 znaków

2015-01-11 23:44
0

sprawdzę to dzięki

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0